• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 3 minuten

Oprichter Swink neemt afscheid

Een einde van een tijdperk bij Swink, want per 1 januari 2020 draagt oprichter en algemeen directeur Paul Malschaert het stokje over.

Een einde van een tijdperk bij Swink, want per 1 januari 2020 draagt oprichter en algemeen directeur Paul Malschaert het stokje over aan zijn compagnon Niels van Buren. Dit betekent ook zijn vertrek bij ons bedrijf, al blijft hij als klein-aandeelhouder en ambassadeur aan ons bedrijf verbonden. ‘De nieuwe fase waarin Swink zich bevindt, vereist een andere vorm van leiderschap.’

Paul en Niels poseren in de kantoortuin van Swink

Het vertrek van Paul is binnen Swink zorgvuldig voorbereid. Zo ligt de dage­lijkse leiding al ruim een jaar in handen van Niels, die al ruim 5 jaar intensief met Paul heeft samengewerkt. Paul stopt bij Swink om een aantal redenen. ‘Swink zit in een groeifase en dat vereist een andere vorm van leiderschap dan dat van mij’, legt hij uit. ‘Ik ben name­lijk veel meer van de nieuwe ideeën uitwerken en Niels is meer van de focus en de structuur. Dat zijn belangrijke kwaliteiten om onze ambitieuze groeiambities te kunnen verwezen­lijken.’

‘Niels is er klaar voor’

Een andere reden is dat Niels, volgens Paul, ‘klaar staat om deze rol van hem over te pakken’. Paul: ‘Ik heb 5 jaar geleden bewust naar een compagnon gezocht die mij zou kunnen vervangen. In Niels heb ik die persoon gevonden. Hij doet het uitstekend. Dat maakt ook dat ik vertrouwen in hem heb: ik zie dat hij op allerlei punten de juiste beslissingen neemt en, niet onbelangrijk: hij ligt goed in het team en bij onze klanten.’

De oprichter van ons bedrijf is er trots op dat hij zich, naar eigen zeggen, ‘overbodig’ heeft gemaakt. ‘Ik durf met de hand op het hart te zeggen dat Swink even sterk staat zónder als mét mij.’ De laatste reden dat Paul afscheid neemt is dat hij zich wil toeleggen op het uitwerken van nieuwe concepten, met name op het gebied van data en ethiek. ‘Ik heb nu nog de tijd en de energie om met een nieuw onderwerp bezig te zijn.’

Ambitie Swink: meer impact maken door te groeien

Voor Niels voelt de overdracht van het directeurschap ‘heel dubbel’. ‘Aan de ene kant vind ik het heel eervol dat hij datgeen dat hij ruim 12 jaar lang heeft opgezet, aan mij toevertrouwt. Aan de andere kant is het jammer dat Paul, die voor mij ook een vriend is geworden, stopt. Ik ga ‘m dan ook erg missen.’ Toch kijkt hij vooral uit naar de toekomst van ons bedrijf. ‘De diensten van Swink blijven hetzelfde, maar op termijn willen we meer de nadruk leggen op data-analyse en dashboarding. We zien name­lijk dat daar vanuit klanten veel vraag naar is en daarin de meeste potentie zit om meer mensen met autisme te kunnen aannemen.’

Organisaties laten kennismaken met de ‘Swink-formule’

De groei van Swink is het middel van Niels’ zijn lange termijnmissie: zoveel moge­lijk mensen met autisme betaald werk kunnen bieden. Daarvoor wil hij onderzoeken hoe hij andere organisaties kan laten profiteren van wat hij de ‘Swink formule’ noemt. Niels: ‘Ik wil bekijken hoe we eventueel bij andere klanten onze succesformule kunnen uitzetten, bijvoorbeeld door detachering. Dat zou je ook als een groei van ons bedrijf kunnen zien.’ Dat Swink de FD Gazellen Award voor snelst groeiende bedrijven heeft gewonnen, ziet hij als een belangrijke bevestiging van dat ons bedrijf op de goede weg is. Hiervoor moet je bedrijf 3 jaar op een rij een groei laten zien van 20%.

Missie Niels: inclusievere samenleving creëren

Volgens Niels zou het volstrekt normaal moeten zijn om iemand met autisme in je team te hebben. ‘Waar ik naartoe wil werken is dat ieder zichzelf respecterend bedrijf gaat denken: wij moeten een autist in ons team hebben. Dat de gedachte meer wordt dat Dat iemand met autisme serieuze competenties kan hebben en je zo een specialisme aan je team toevoegt. Daardoor functioneert je team ook beter en zet je samen betere resultaten neer. Zo creëer je een inclusievere samenleving waarvan iedereen profiteert.’

Andere artikelen: