• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Paul de pionier

Directeur en oprichter Paul Malschaert heeft na 13 jaar besloten zijn werkzaamheden bij Swink over te dragen aan algemeen directeur Niels van Buren

Directeur en oprichter Paul Malschaert heeft na 12 jaar besloten zijn werkzaamheden bij Swink over te dragen aan algemeen directeur Niels van Buren.

Paul de pionier

Paul is een ware pionier en nu Swink een volgende fase heeft bereikt, is het volgens Paul tijd om plaats te maken. Hij is trots. Op alles wat hij en de ‘Swinkers’ samen hebben neergezet. Op het bedrijf, dat de financiële crisis van 2008 heeft overleefd. Om te zien dat zijn plannen voor arbeidsparticipatie werken in de praktijk, ondanks dat er mensen waren die dachten dat zijn idee geen kans van slagen had. En vooral trots dat hij elke dag het resultaat ziet van zijn werk: mensen met autisme die meer zelfontplooiing en zelfvertrouwen hebben dan voorheen en daarmee goede diensten leveren wat zeer wordt gewaardeerd door onze mooie klantenkring.

Paul de probleemoplosser

Al sinds 1986 is Paul werkzaam voor techbedrijven. Hij was een van een van de early adapters met het internet, nog voordat het geschikt werd voor regulier gebruik. Paul zelf had hierin geen technische rol, maar hield zich bezig met het tweespel van IT en zakendoen. Altijd is hij met de vertaalslag “wat kun je met een bepaalde toepassing? ” bezig geweest. Zijn doel was om IT te vertalen naar wat een niet-techneut ermee kan.

Paul de niet-zo-pessimist (als-hij-soms-denkt-over-te-komen)

Wat zijn stap na Swink zal zijn, is nog niet vast omlijnd. Dit maakt het naar zijn zeggen juist extra leuk: hij mag weer iets gaan (be)studeren. Al een tijd is er name­lijk één thema wat Paul intens bezighoudt: data & ethiek. Hij geeft een ruwe schets van zijn beeld op dat terrein en de huidige samenleving:

  • Technologische revolutie: deze is steeds zichtbaarder aan het worden. De samenleving verandert door digitalisering, verge­lijkbaar met de industriële revolutie in de vorige eeuw. Op scholen ontstaan er nieuwe manier van lesgeven, doctor-patiënt relaties verschuiven, de politiek lijkt zich te focussen op wat ‘mode’ is en zelfs het nieuws lijkt negatiever omdat we slechts een muisklik verwijderd zijn van al het duistere op deze planeet.
  • Data als grondstof: de ‘gewone’ burger speelt een steeds grotere rol in het winnen van een nieuw soort grondstof, name­lijk data. Veel mensen denken dat data niks waard is en vallen in de handen van techreuzen zoals Google, Amazon, Facebook, Airbnb, etc. Het is niet voor niks dat data ‘het nieuwe goud’ wordt genoemd. Een interessante introductie daarin is The Guardian of bekijk de Tegenlicht uitzending ‘De grote dataroof’.
  • Verschuivende moraal: en dan met name het belastingmoraal bij o.a. de techreuzen. Een deel van de winst komt zo steeds minder terecht in de samenleving. Dat terwijl de westerse samenleving bijv. Nederland, volgens Paul juist dóór die belasting een welvarend land is. Zo wordt onder andere zorg, onderwijs en infrastructuur gefinancierd. Die fundering begint te kraken.
  • Dynamisch kapitalisme: het Angelsaksische model van winstmaximalisatie moet in zijn ogen echt veranderen en biedt geen lange termijn kansen. Het rentenierskapitalisme waardoor een heel kleine groep mensen en bedrijven extreem rijk kan worden door slim om te gaan met data, heeft nauwe­lijks regulering. Deze tijd vraagt juíst om regulering terwijl de overheid daarin op dit moment niet sterk lijkt te opereren.

Volgens Paul is er sprake van een revolutionaire tijd: door data lijkt alles fluïde te worden en ethiek wordt daarin steeds belangrijker om de morele grenzen aan te geven. Dit is niet nieuw maar vraagt meer en meer aandacht/prioriteit.

Paul de patriot

Hoe Paul zijn rol in dit alles ziet? Hij wil een dynamische rol innemen binnen zijn kijk op de techwereld. Niet alleen winst optimaliseren voor bedrijven maar breder, bijvoorbeeld voor mensen. Bij Swink heeft hij dit gedaan en is daarin geslaagd. Hij wil gaan kijken naar de verhouding tussen mondiaal en lokaal ondernemen: er zijn veel mondiale ondernemers die alles als het ware ‘opeten’ terwijl gezond lokaal ondernemerschap vereist is voor een gezonde maatschappij. Er is corporate governance, toezicht op bestuur, nodig. Bedrijven moeten hun verantwoorde­lijkheid nemen. Niet alleen door hun belastingen betalen, maar ook met het opvangen van mensen die niet de ‘rat race’ bij kunnen benen, hetzij door verschil in intelligentie of een beperking.

Paul de praktische

Paul wil een stap zetten in de wereld van ‘data en ethiek’. Actief worden op een volgend plateau binnen dit thema om zo mee te helpen het hele denken een praktische vertaalslag te geven. Steeds meer instellingen en deskundigen o.a. it-ers, professoren en ethici, houden zich bezig met dit thema. Paul denkt toegevoegde waarde te kunnen creëren op het breukvlak tussen theorie en praktijk. Het zou niet voor het eerst zijn. Een klein voorbeeld: Swink is al jaren geleden begonnen om Matomo, de tegenhanger van Google Analytics, te gebruiken. Door Matomo te omarmen, word je ‘minder afhanke­lijk’ van Google en bepaal je zelf grenzen en dus wat er met je data gebeurd.

Paul de positieveling

Hoe de komende jaren eruit gaan zien? Paul heeft nu nog geen vastomlijnde ideeën. Misschien iets met adviseren maar misschien ook wel weer met een dienst. Hij verkeert in de positie om het veld van data en ethiek te exploreren: een nieuw avontuur. Wel zegt hij de collega’s te zullen gaan missen, vooral het samenwerken aan dat mooie doel. Hij wil dan ook de huidige en toekomstige Swinkers nog een boodschap meegegeven: geniet van het prachtige werkterrein waar jullie in werken en professionals in zijn: data en content, in samenhang met de sterke filosofie van Swink en bouw dat uit naar een nog groter bedrijf dat nog meer impact maakt.

Andere artikelen: