Privacy statement

We vinden privacy bij Swink buitengewoon belangrijk. We gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwe­lijk om met jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe we met deze gegevens omgaan.

Waarom we persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens om jou zo goed moge­lijk van dienst te kunnen zijn. Als je gebruik maakt van onze diensten hebben we jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. We zijn daarnaast wette­lijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren voor onze financiële administratie en voor de Belastingdienst.

Als je onze website bezoekt worden gegevens van jou bewaard. We doen dat om onze website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden. In de paragraaf ‘Cookies op onze website’ lees je hier meer over.

Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website, worden de gegevens die je invult gebruikt om jou van dienst te kunnen zijn. We bewaren deze gegevens niet langer dan noodzake­lijk om jouw verzoek af te handelen.

Sollicitaties en CV’s die wij ontvangen worden niet langer dan vier weken bewaard. Het kan zijn dat we geen passende vacature hebben, maar jouw profiel wel interessant vinden. We vragen dan toestemming aan jou om jouw gegevens langer te bewaren in ons bestand.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzake­lijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Servers en apparaten die we gebruiken zijn voorzien van actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. De data op de harde schijven van de computers van onze medewerkers zijn versleuteld. Verder maken we gebruik van een wachtwoordbeheerder.

Alle gegevens die je uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het https-protocol. Dit beschermt jouw gegevens tegen onderschepping door derden.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzake­lijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inzage, correctie en wijzigen van jouw gegevens

Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun je je verzoek richten aan Swink, Zekeringstraat 33, 1014 BV Amsterdam of per e-mail: privacy AT swink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We helpen je graag als je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je de moge­lijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies op onze website

Wij maken bij het aanbieden van de informatie op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Verder worden cookies gebruikt door een aantal tools die we gebruiken om jou optimaal van dienst te kunnen zijn en onze website te verbeteren. Hieronder vind je een overzicht van de tools die we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Hierdoor kunnen we analyses doen van het bezoek- en klikgedrag op onze site zodat we de site verder kunnen verbeteren. Verder kunnen we hiermee de effectiviteit van online (AdWords) advertenties bepalen.

We hebben Google Analytics privacy-vriende­lijk ingesteld. Dit betekent dat Google de verzamelde gegevens niet voor profilerings- en advertentiedoeleinden mag gebruiken. Je IP-adres wordt bovendien geanonimiseerd, zodat Google deze niet kan bewaren. Ten slotte worden je gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd, waardoor de gegevens niet voor derde partijen inzichte­lijk zijn. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Informatie over het privacy beleid van Google Analytics vind je hier.

Matomo (voorheen Piwik)

Matomo is een verge­lijkbare tool als Google Analytics. Matomo is in feite het open source alternatief hiervoor. We gebruiken deze tool voor dezelfde doeleinden als Google Analytics. Zowel Google Analytics als Matomo gebruiken we in onze dienstverlening voor klanten. Daarom passen we beide toe op onze website, zodat we dingen kunnen testen en nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen.

De data van Matomo worden bewaard op een server waar alleen Swink en onze IT-partner Piipol toegang toe hebben.

LeadElephant

Aan onze website is LeadElephant software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden.

De gegevens die worden verzameld kunnen worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de website bezoeken, te communiceren over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn alsmede om oneigen­lijk gebruik te gaan.

HubSpot

HubSpot is een tool die we gebruiken voor salesactiviteiten. Deze tool bevat gegevens als naam, e-mail adres, bedrijf, functie en klik- en bezoekgedrag. Als je als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in dit CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om je via e-mail, telefonisch of persoon­lijk te informeren over onze producten en diensten. Met HubSpot hebben we een verwerkersovereenkomst.

U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen, of uw voorkeuren wijzigen via onderstaande knop (cookies zelf worden hiermee niet verwijderd).

Nieuwsbrief

Via onze digitale nieuwsbrief houden wij geïnteresseerden periodiek op de hoogte over nieuws over onze werkgebieden, over Swink, onze diensten en aanverwante zaken. Als je geen relatie van ons bent, word je e-mailadres alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor het opmaken, versturen en beheren van onze nieuwsbrief en abonneebestand gebruiken we MailChimp. Lees meer over de gegevens die MailChimp verzamelt en hoe zij hiermee omgaan.

Wijzigingen aan het privacy statement

Deze privacy­verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op deze pagina.

Laatste update: 17 juli 2018