Toeganke­lijke PDF's

Waarom toeganke­lijke pdf's?

Toeganke­lijke pdf documenten zijn voor iedereen bruikbaar en bovendien goed indexeerbaar door zoekmachines. Ben je een overheidsorganisatie? Dan is het zelfs verplicht dat jouw pdf’s digitaal toeganke­lijk zijn. Zorg er dus voor dat je pdf’s voldoen aan de webrichtlijnen (WCAG 2.1). Heb je hulp nodig met het digitaal toeganke­lijk maken van jouw pdf bestanden? Laat onze specialisten je hiermee helpen!

De voordelen van digitaal toeganke­lijke pdf’s

Toeganke­lijke pdf’s hebben diverse voordelen. Het belangrijkste voordeel is natuur­lijk dat ze voor iedereen bruikbaar zijn. Gebruikers die bijvoorbeeld voorleessoftware (screenreaders) nodig hebben, kunnen de inhoud dan ook begrijpen. Maar digitaal toeganke­lijke pdf's zijn ook beter vindbaar, omdat zoekmachines ze beter kunnen indexeren. Kortom, genoeg redenen om je pdf's toeganke­lijk te laten maken.

Wat is een toeganke­lijke pdf?

Een pdf document is toeganke­lijk als het voldoet aan alle relevante succescriteria van de WCAG 2.1 AA standaard.

Voor een toeganke­lijke pdf is het belangrijk dat de onderliggende codes en metadata goed zijn opgesteld. Dan kan hulpapparatuur de pdf name­lijk goed interpreteren. Daardoor kunnen mensen met een beperking het document gebruiken. Denk hierbij aan mensen die een screenreader gebruiken.

Eigen­lijk gelden voor toeganke­lijke pdf’s verge­lijkbare eisen als voor SEO-geoptimaliseerde webpagina’s:

  • Verwerk op de juiste manier de titel, taal van het document in de metadata. Hierdoor weten gebruikers van voorleessoftware waar het document over gaat en kan de software de juiste taal toepassen.
  • Gebruik een logische structuur en geef dit aan met gelabelde onderdelen, zoals koppen, lijsten en tabellen in het bronbestand.
  • Beschrijf afbeeldingen en grafieken met een alternatieve tekst, zodat gebruikers van voorleessoftware weten waar die over gaat.
  • Maak navigeren door het document eenvoudig door links, bladwijzers en een inhoudsopgave te gebruiken.
  • Bevat je document audio of video? Zorg dan voor audio beschrijvingen en transcripties, ondertiteling (bij video) en nasynchronisatie indien nodig.
  • Label velden in tabellen en formulieren, zodat de inhoud ervan duide­lijk is bij het gebruik van een screenreader.

Als deze elementen op orde zijn, ben je een eind op weg naar een toeganke­lijke pdf! Een andere oplossing is om in plaats van pdf een toeganke­lijk alternatief te gebruiken.

Wil je zeker weten dat je pdf toeganke­lijk is?

Neem contact met ons op

Toeganke­lijke pdf's voor de hele organisatie

Pdf’s zijn vaak afkomstig uit diverse systemen van verschillende mensen van diverse afdelingen. Hoe dieper in de organisatie, hoe minder grip je erop hebt. Om de stroom aan niet-toeganke­lijke pdf’s te stoppen moet dit organisatievraagstuk worden opgelost. Wij helpen je hierbij.

In zes sessies neemt onze consultant je mee in het stroomlijnen van het proces rondom het digitaal toeganke­lijk maken van al je pdf documenten. Het resultaat is een Basis Pdf Plan van Aanpak, waarin de doelen worden omschreven en de resultaten die behaald moeten worden. De randvoorwaarden en uitgangspunten zijn benoemd en de risico’s en knelpunten zijn in kaart gebracht. Awareness mag natuur­lijk ook niet ontbreken. Helder is ook wie er nodig zijn om dit traject te laten slagen en minstens zo belangrijk het kostenplaatje.

Kortom met dit Basis Pdf Plan van Aanpak kun je de digitale toeganke­lijkheid van al je pdf’s structureel borgen. Voor nu en in de toekomst.

Voor wie

Voor (middel)grote organisaties die hun online communicatie en pdf's toeganke­lijk willen maken. Wij helpen je met het proces om toeganke­lijkheid te verankeren, doen een toeganke­lijkheidsaudit voor je website en maken je pdf's toeganke­lijk. Zo voldoe je aan de vereisten van de WCAG 2.1 norm / webrichtlijnen.

logo gemeente amsterdam
antonius
erasmus logo
aumc academie
triodos logo
logo pwc

Meer weten?

Vind je digitale toeganke­lijk­heid en daarmee toeganke­lijk­e informatie voor iedereen ook belangrijk? En wil je meer weten over hoe wij dit samen met jou kunnen realiseren, bijvoordeeld door je pdf's toeganke­lijk te maken? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier.