Toeganke­lijkheid

Digitale toeganke­lijkheid

Wij vinden het belangrijk dat onze website toeganke­lijk is voor iedereen, ook voor bezoekers met een functie­beperking. Daarom willen wij voldoen aan de WCAG, een internationale standaard voor digitale toeganke­lijkheid. Naar schatting hebben 4 miljoen Nederlands een functie­beperking die invloed heeft op de manier waarop zij het internet gebruiken. Denk aan mensen die blind of slechtziend zijn, of geen muis kunnen gebruiken. Tegenwoordig zijn mobiele telefoons, computers en het internet geen luxe meer, maar noodzaak om zelfstandig mee te doen in de maatschappij. Daarom zetten wij ons in om de wereld digitaal toeganke­lijker te maken. Onze eigen website kan daarbij natuur­lijk niet achterblijven.

Toeganke­lijkheids­verklaring

Om ervoor te zorgen dat onze website zo toeganke­lijk moge­lijk is, onderzoeken onze specialisten onze website minimaal iedere 3 jaar. Ons meest recente onderzoeksverslag vind je hier:

Rapport digitale toeganke­lijkheid website Swink.nl

De website swink.nl is onderzocht tussen 4 en 11 juli 2022. De hercontrole van dit onderzoek is uitgevoerd op 19 september 2022.
Wij voldoen op dit moment nog niet volledig aan de WCAG 2.1 richtlijnen. Er zijn 5 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In het rapport kun je alle bevindingen nalezen.

Onze maatregelen

Wij nemen de volgende maatregelen om onze digitale toeganke­lijkheid te vergroten:

  • Voor de bouw en het onderhoud van onze website doen we een beroep op webbureau's met aantoonbare ervaring op het gebied van digitale toeganke­lijkheid.
  • We doen periodiek automatische scans en voeren minimaal één keer in de drie jaar een handmatig onderzoek uit.
  • Onze webredacteuren hebben kennis van digitale toeganke­lijkheid en het schrijven en aanbieden van toeganke­lijke content.

Verminderd toeganke­lijk

De volgende componenten op onze website zijn momenteel nog niet of verminderd toeganke­lijk:

  • Pdf-documenten
  • De cookiemelding
  • De filteropties op onze klantenpagina
  • Enkele formuliercomponenten

Wij doen onze uiterste best om deze problemen zo spoedig moge­lijk op te lossen.

Problemen

Kom je een probleem tegen met de toeganke­lijkheid van deze website? Stuur ons een mail op info@swink.nl. We horen daarbij graag op welke pagina het probleem zich voor doet. Waar moge­lijk zoeken we een passende oplossing.

Meer informatie

Op de website DigiToeganke­lijk.nl vind je meer informatie over digitale toeganke­lijkheid.