• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Marcel Ziemerink (Pleio): ‘Mensen hebben geen beperking, maar zijn anders’

Marcel Ziemerink (Pleio) vertelt over de samenwerking met Swink.

We laten graag zien hoe we door de buitengewone kwaliteiten van mensen met autisme hoogwaardige dienstverlening aanbieden. Onze klanten kunnen het beste vertellen wat dit écht betekent. Pleio is een van die klanten. Marcel Ziemerink, accountmanager en community master van Pleio, vertelt over de samenwerking met Swink.

Pleio: samenwerkingsplatform voor en door de overheid

Pleio logo met twee mensen eromheenPleio staat voor Plein Overheid en is een samenwerkingsplatform van, voor en door de overheid. Overheidsorganisaties kunnen Pleio inzetten als sociaal intranet, samenwerkingsruimte, community/forum of communicatiesite. Marcel is vanaf het begin bij Pleio betrokken: “In 2009 is Pleio door een paar collega-ambtenaren en mijzelf opgericht. We zagen allerlei initiatieven ontstaan rondom het Nieuwe Werken. We dachten dat dat ook online en efficiënter kon. Aanvanke­lijk begon het heel laagdrempelig, maar binnen no time zaten er heel veel organisaties op het platform met allemaal hun eigen groepen en eigen sites. Pleio was destijds gebaseerd op Elgg, een open source platform. Inmiddels zijn we volledig gemigreerd naar een nieuw platform dat door onze eigen ontwikkelaars is gebouwd in Python en React. Zo werken we continu aan nieuwe oplossingen. Mijn rol binnen Pleio is dat ik de spil ben tussen de sitebeheerders en onze developers. Dat doe ik samen met onze product owner, Wilfred Nas. Daarnaast doe ik het account­management. Ik heb veel gesprekken met nieuwe klanten en probeer mensen enthousiast te maken over Pleio.”

Affiniteit met autisme

Marcel ZiemerinkVoor Marcel is het sociale aspect van Swink heel belangrijk. “Dat heeft te maken met dat ik een zoon heb, waarvan we 16 jaar lang gedacht hebben dat hij autistisch was. We zijn er eigen­lijk pas vorig jaar achter gekomen dat er wel iets van autisme in zal zitten, maar dat het met name een niet-aangeboren hersenafwijking is”, vertelt Marcel.

De samenwerking met Swink kwam eigen­lijk toevallig tot stand. “Ik was op een symposium waar Niels een van de sprekers was. Daarna heb ik met hem gesproken. Toen vertelde hij wat Swink deed en dat vond ik heel erg interessant. Ik heb altijd gezegd dat ik mensen die moeite hebben op de arbeidsmarkt heel graag een kans wil geven. Door gesprekken met mensen te voeren, kwamen we er achter dat we veel beter mensen kunnen steunen die dat heel goed doen, dan zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dat doen we nu dus door samen te werken met Swink en dat bevalt heel erg goed.”

Ervaringen met Swink en sociaal ondernemen

Sommige organisaties hebben enige koudwatervrees om te gaan samenwerken met een sociale onderneming. Hoe ervaart hij de samenwerking met Swink en onze collega’s met autisme? “We zijn begonnen met te kijken wat we op het gebied van Matomo (een web analytics pakket) voor elkaar zouden kunnen betekenen. We huren nu data-analist Matthijs voor een paar uur per maand in. Hij houdt onze Matomo omgeving up-to-date en hij helpt ons met geavanceerde vragen. Dat gaat heel erg goed. We zijn daar heel tevreden mee. Daarnaast hebben we in het kader van digitale toeganke­lijkheid alle audits bij Swink belegd. Dus wanneer een partij bij ons komt met de vraag of we een audit kunnen doen of een partij kennen die dit kan, dan verwijzen we die naar Swink.
De reden dat we graag samenwerken met Swink en andere partijen naar hen doorverwijzen, is dat ik het maatschappe­lijke aspect heel erg belangrijk vind. Daarom gun ik het liever een partij als Swink dan dat ik een commerciële partij aanraad die misschien een paar tientjes goedkoper is.”

Marcel is er dan ook van overtuigd dat een beperking niets zegt over de geleverde kwaliteit. “Ik zeg altijd: mensen hebben geen beperking, maar zijn anders. Ik denk dat dat de grootste kracht moet zijn. Ik heb nooit ervaren dat medewerkers van Swink anders of minder zouden zijn. Nee, integendeel. Ik denk dat ze juist goed zijn in dingen. Misschien dat sommige mensen een gebruiksaanwijzing hebben, maar dat hebben onze developers ook wel. Voor zover ik weet zijn die niet autistisch. Ik denk dat het vaak meer onwetendheid is dat mensen daarvoor terugdeinzen dan dat het daadwerke­lijk aantoonbaar is dat ze minder zouden presteren. Dat geloof ik echt niet.”

Plannen voor de toekomst

Pleio is volop in beweging en er zijn veel plannen voor de toekomst. Ook voor de samenwerking met Swink ziet Marcel nieuwe moge­lijkheden.

“Een paar jaar geleden zijn we een professionaliseringstraject gestart. Dat kwam met name doordat we hard groeiden. Er kwamen allerlei vragen van sitebeheerders over randvoorwaarde­lijke zaken, zoals vragen over SLA’s en het beheer, waar we eigen­lijk niet goed een antwoord op hadden.

Vanuit de Belastingdienst is toen actie ondernomen, omdat zij drie grote communities hadden op Pleio. Dat heeft ertoe geleid dat we een nieuw bestuur hebben gekregen en een professionaliseringsslag hebben gemaakt. We zijn nu bijvoorbeeld ISO 27001 gecertificeerd en zijn bezig met ons ISO 27701 certificaat. Zo komen er komen steeds meer dingen bij. We hebben net een opdracht gegeven aan een grote marketingpartij om onze marketing en sales in te richten. We willen name­lijk groeien. Verder willen we de instructies voor gebruikers verder gaan digitaliseren en we willen video’s gaan opnemen. Daar zien we ook een rol bij Swink voor weggelegd, want die video’s moeten allemaal ondertiteld worden. Hier zie ik in de toekomst nog een nauwe samenwerking.”