• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 3 minuten

Lees dit als jouw overheids­instelling een mobiele app heeft

Heeft jouw overheidsorganisatie een app? Zorg er dan voor dat jullie app voldoet aan de vereisten voor digitale toeganke­lijkheid!

Voor steeds meer diensten van de overheid bestaat een mobiele app. De CoronaMelder app is een bekend recent voorbeeld. Heeft jouw overheidsorganisatie ook een app? Zorg er dan voor dat jullie app op 23 juni 2021 voldoet aan de vereisten voor digitale toeganke­lijkheid!

Toeganke­lijkheid is essentieel voor overheidsappsApp iconen uit het control panel op een iPhone

Voor overheden is het heel belangrijk dat de gebruikte communicatiemiddelen toeganke­lijk zijn voor alle burgers. Dat geldt ook voor apps. Een app die niet toeganke­lijk is, kan een enorm struikelblok vormen voor mensen met een functie­beperking. Nu apps steeds belangrijker worden, kan het betekenen dat belangrijke informatie of diensten voor sommige mensen onbereikbaar zijn. Stel dat iemand geen melding zou kunnen krijgen van de CoronaMelder app of niet kan inloggen op DigiD met de app. Ontoeganke­lijke apps kunnen er voor zorgen dat mensen hun rechten niet kunnen opeisen of niet kunnen voldoen aan wette­lijke plichten. Het is dus niet voor niets dat het Besluit digitale toeganke­lijkheid overheid ook geldt voor apps. Vanaf 23 juni moet jouw app hieraan voldoen. Maar wat betekent dat en hoe doe je dit?

Zo voldoet jouw app aan de verplichting voor digitale toeganke­lijkheid

Je app moet dus toeganke­lijk zijn voor iedereen. Dat is een proces waarbij veel stake­holders binnen en buiten je organisatie betrokken moeten worden. Maar er zijn een paar acties die je op korte termijn kunt doen. Die vormen het begin van jouw pad naar digitale toeganke­lijkheid. Als je die acties uitvoert, voldoe je aan de wet.

Stap 1: publiceer een toeganke­lijkheids­verklaring

Als overheidsorganisatie ben je verplicht om voor alle apps een toeganke­lijkheids­verklaring te maken en te publiceren. Hierin vermeld je welke maatregelen je als organisatie neemt om je app toeganke­lijk te maken. Je moet hier een planning aan toevoegen. Het is tenslotte de bedoeling dat je hier actief mee aan de slag gaat en je app zo snel moge­lijk toeganke­lijk is.

Op de website toeganke­lijkheids­verklaring.nl vind je een invulassistent voor het opstellen van de toeganke­lijkheids­verklaring. Zo weet je zeker dat jouw verklaring voldoet aan de vereisten.

Stap 2: laat een audit uitvoeren

Een audit is een onderzoek naar de toeganke­lijkheid van een app. Hiermee krijg je een volledig beeld van de digitale toeganke­lijkheid van je app. Een audit laat je doen door een onafhanke­lijke partij. Bij de audit wordt bepaald in hoeverre een app voldoet aan de toeganke­lijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Dit is de norm waaraan overheden moeten voldoen. Je weet na de audit dus precies wat je moet verbeteren aan je app om hem toeganke­lijk te maken. De audit kun je daarnaast gebruiken als bewijsmateriaal voor de toeganke­lijkheids­verklaring.

Heb je nog geen audit voor je app ingepland of is je app toe aan een nieuwe audit? Wij helpen je graag!

Stap 3: werk naar een volledig toeganke­lijke mobiele app

Na de audit weet je in hoeverre je app al toeganke­lijk is. Voldoet jouw app aan de norm WCAG 2.1 A + AA? Gefeliciteerd, jouw app is toeganke­lijk! Je bent nu ‘in control’. Dat betekent niet dat er niks meer gedaan hoeft te worden. Je moet je app blijven controleren op toeganke­lijkheid. Nieuwe aanpassingen of toevoegingen kunnen name­lijk niet toeganke­lijk b­lijken te zijn. Ook moet je alles documenteren in de toeganke­lijkheids­verklaring.

B­lijkt uit de audit dat er nog werk aan de winkel is? Dan is het zaak om met alle betrokkenen de gevonden verbeterpunten aan te pakken. Het is niet erg als je app niet volledig toeganke­lijk is voor 23 juni. Je moet echter wel een toeganke­lijkheids­verklaring hebben gepubliceerd inclusief plan van aanpak. En voor burgers is het natuur­lijk belangrijk dat je app zo snel moge­lijk wél toeganke­lijk is. Want uiteinde­lijk gaat het erom dat jouw app voor iedereen bruikbaar is.

Wil je met je organisatie naar het volgende niveau van digitale toeganke­lijkheid? Wij hebben de kennis en middelen om je op elke stap van de route verder te helpen! Bekijk eens wat we je kunnen bieden met onze uitgebreide toeganke­lijkheid dienstverlening.