• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 3 minuten

VUmc en Swink: ‘Aan een half woord genoeg’

Al 10 jaar verzorgen wij de helpdesk van de VUmc Academie. In dit interview gaat Martin Straks van het VU medisch centrum in op de vraag hoe hij deze samenwerking ervaart.

Al 10 jaar verzorgen wij de helpdesk van de VUmc Academie. In dit interview gaat Martin Straks van het VU medisch centrum in op de vraag hoe hij deze samenwerking ervaart. ‘Jullie hebben aan een half woord genoeg.’

Vumc Amstel Academie

Helpdesktaken

VUmc Academie is de naam voor alle bij- en nascholingsactiviteiten van VUmc en Amstel Academie verzorgt beroepsopleidingen in de zorg voor medewerkers van een groot aantal instellingen. Swink verzorgt alle eerstelijns helpdesktaken voor de academie en is dus vooral bezig met de ondersteuning van cursussen die in lengte variëren van een dag tot een paar maanden. Dit komt neer op helpen van gebruikers bij inschrijvingen – inlogproblemen – betalingsvragen en vele andere gebruikersvragen. Voor Amstel Academie onderhoudt Swink de Moodle-leeromgeving.’

Jubileum: 10 jaar samenwerking

‘Wij nemen al 10 jaar werk af bij Swink. In eerste instantie vooral eerstelijns helpdesktaken maar in de loop van de tijd zijn medewerkers van Swink op vele gebieden ingezet.’ Denk hierbij aan:

  • Handleidingen maken;
  • E-learningmodules bouwen;
  • Testen van nieuwe e-learningmodules
  • Ondersteunen bij grote uitzoekklussen. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel mensen gebruiken een specifieke module?’ of ‘Hoe vaak is een bepaalde module afgenomen in een bepaalde periode’.

Veel kennis

Het voordeel van die samenwerking is dat jullie bij Swink de systemen die wij gebruiken heel goed kennen. Daardoor is het moge­lijk om handleidingen bijvoorbeeld nét wat duide­lijker te krijgen. Een bijkomend voordeel is dat jullie de hiërarchie binnen het ziekenhuis kennen. Hierdoor kunnen jullie als ‘single point of contact’ makke­lijker inschatten wat de impact van een probleem kan zijn. Omdat jullie onze organisatie en veel van onze medewerkers kennen, kunnen jullie ook sneller signalerenof uit een situatie potentieel een issue kan ontstaan. Door die informatie kunnen wij voorkomen dat een bermbrandje een bosbrand kan worden.

Wat heb je van ons geleerd?

‘De medewerkers van Swink kijken door hun autisme soms nét op een andere manier naar zaken. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld handleidingen effectiever indelen. Jullie leggen verbanden tussen bepaalde zaken in het systeem en kunnen op basis daarvan al een moge­lijke kink in de kabel herkennen. Daarop kunnen wij als dat nodig is onze processen aanpassen. In het voorbeeld van een handleiding stellen wij regelmatig de vraag of deze wel goed aansluit bij de rol van de gebruiker met daarbij het verzoek om het proces in de handleiding daarop aan te passen.’

Snel en direct

‘De communicatie is direct en duide­lijk. In het begin was er meer uitleg nodig maar inmiddels hebben jullie aan een half woord vaak genoeg. Daardoor kan ik een verzoek makke­lijk bij jullie neerleggen en weet ik dat het goed komt. De ervaring is dat jullie nieuwe systemen makke­lijk oppakken waardoor wij sneller kunnen starten met ondersteuning naar gebruikers toe. ‘‘Jullie zijn meegegroeid in de ontwikkeling van onze systemen kennen deze door en door. Handig want daardoor ontdekken jullie sneller wat er mis is en wat er eventueel beter kan.’

Duide­lijke communicatie

‘Zoals gezegd profiteren we ook regelmatig van jullie autistische kijk op zaken. Jullie onderkennen het belang van duide­lijke communicatie en geven goede en bruikbare tips en adviezen daarover.’

‘Van de korte communicatielijnen profiteren we ook als jullie het bulkwerk voor ons verrichten in grote uitzoekklussen. Het zijn de klussen die voor ons heel belangrijk zijn maar veel tijd kosten. Omdat we dit soort klussen met relatief weinig uitleg bij jullie neer kunnen leggen, worden wij enorm ontzorgd.’

‘Belangrijk dat Swink investeert in mensen met autisme’

‘Samenwerking met een bedrijf als Swink dat investeert in mensen die niet altijd makke­lijk aan het werk komen, zoals in dit geval mensen met autisme, vind ik heel belangrijk. Dat gebeurt in Nederland wat mij betreft nog te weinig. Het geeft me ook hoop voor een groot aantal mensen met enorme capaciteiten die nu onbenut blijven, simpel omdat ze zonder wat extra begeleiding niet aan het werk komen. Swink investeert daar wel in en het is echt leuk om te zien hoe de autistische medewerkers van Swink zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Behalve dat ze zich op persoon­lijk vlak enorm ontwikkelen, groeien ze ook mee met onze organisatie en dat is mooi om te zien.’