• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Door klantvragen en oplossingen samen te brengen

‘We willen onze website, social media en mailings gerichter op de klant afstemmen', vertelt Dan Kamminga van TwynstraGudde over de samenwerking met Swink.

De voor jou relevante informatie overzichte­lijk op een rij. Dat is het doel van de website van TwynstraGudde. Het organisatieadviesbureau uit Amersfoort ging medio 2019 over naar een nieuwe HubSpot-website met een thema-indeling. Onze contentspecialisten hielpen bij het overzetten van 600 pagina’s. Ook richtten onze data-analisten een dashboard in met de data uit HubSpot. ‘We willen onze website, social media en mailings nog gerichter op de klantreis afstemmen.’

Pand van TwynstraGudde

TwynstraGudde adviseert de overheid en het bedrijfsleven over grote en maatschappe­lijk relevante thema’s zoals veiligheid, diversiteit, mobiliteit en transitie. Wie de oude website bezocht, kwam uit op een lange lijst met onderwerpen waar dit bureau expert in is. ‘Dat was de eerste uitklapper die je op onze website tegenkwam’, vertelt Dan Kamminga, Adviseur Lead Management bij TwynstraGudde. ‘Je werd ge­lijk overdonderd met heel veel informatie.’

Dan Kamminga

Dan Kamminga, Adviseur Lead Management bij TwynstraGudde.

Nieuwe website: meer overzicht en prioritering

Om meer overzicht en prioritering in de website-informatie aan te brengen besloot het bureau over te gaan op een andere indeling. Dan koos met zijn team voor een indeling met drie onderwerpen onder ‘Wat we doen’: Advies, Management en Opleiden. ‘Dit is een groffe onderverdeling van wat we doen’, legt hij uit, ‘maar dit zijn de onderwerpen waarop je ons bureau kunt herkennen en waarmee we ons onderscheiden.’ Onder het ‘hamburgermenu’ vind je verdiepende onderwerpen (expertises) waarvoor je het bureau kunt inschakelen, zoals asset­management en gebiedsontwikkeling.

Focus op thema’s

Verder werd er een prioritering aangebracht in de thema’s. Onder Thema’s vind je nu hoofdthema’s met een verdieping naar de subthema’s waarover TwynstraGudde je organisatie of bedrijf kan adviseren. Daarin ligt de focus op:

  1. Energietransitie
  2. Asset­management
  3. Digitale transformatie
  4. Omgevingswet

Mensenwerk

‘Dit zijn nu de actuele thema’s en dus evident voor onze bezoekers’, legt de Adviseur Lead Management en projectleider van deze migratie uit.’ Daarachter vind je de overige thema’s. Die zijn overigens niet minder belangrijk benadrukt hij: ‘De hoofdthema’s zijn gerelateerd aan de actualiteit en dit is daarom een continu proces. Wij zijn eigen­lijk bij alle grote transities betrokken. Daar komt mensenwerk bij kijken. Wij zijn er goed in om diverse partijen bij elkaar te brengen en om die met elkaar het juiste gesprek te laten voeren. Vandaar dat die vier thema’s er nu staan. Het gaat nu in Nederland vooral om de energietransitie en hoe we in Nederland deze enorme omslag samen realiseren.’

Resultaatgericht werken

Het resultaat van deze nieuwe indeling is een frisse, overzichte­lijk site waarop je snel vindt wat je zoekt. Zo vind je onder de thema’s niet alleen een algemene uitleg over de thema’s en de bijbehorende problematiek, maar lees je ook cases waarin staat hoe TwynstraGudde deze vraagstukken heeft opgelost. Dat resultaatgericht werken zit overigens in het dna van Twynstra. Mede-oprichter Arie Gudde had bijvoorbeeld een resultaatgerichte, analytische aanpak. ‘Wij zijn de grondleggers geweest van projectmatig werken’, aldus Dan. ‘In elke case van ons staat daarom het resultaat centraal.’

Meer pagina-opvragen

De nieuwe opzet heeft (nog) niet meer bezoekers opgeleverd, wel steeg het aantal pagina-opvragen. ‘Dat is wel grappig; er staan nu minder pagina’s op de website terwijl het aantal bezoekers ge­lijk is gebleven. Je ziet dus dat de inhoud van onze website goed gewaardeerd wordt.’

Meer klantgericht informeren

TwynstraGudde wil meer vanuit de klant communiceren. De nieuwe website is daartoe een eerste stap. Dan: ‘Ik wil dat de eerste 2-3 lagen in de website echt gaan over wat de klant wil lezen. Dat is een andere insteek dan op onze oude website waarin we voorname­lijk onze expertises deelden. Dus meer vanuit onszelf in plaats vanuit het perspectief van de lezer. De grote uitdaging in een kennisintensieve organisatie als de onze is om je lezers niet te overladen met kennis en je expertise, want het mag evident zijn dat je hierin expert bent. Dat hoort vanzelfsprekend te zijn. Het gaat er meer om: kun je je in je klant verplaatsen? En kun je, vanuit de klant denkend, met oplossingen komen?’

Om de informatie beter op de klant af te stemmen, is Dan onder andere bezig om via de gegevens uit HubSpot de klantreis (customer journey) in kaart te brengen. ‘Door HubSpot kunnen we beter zien wie onze communicatiekanalen bezoeken en zo onze boodschap gerichter op de klantreis afstemmen. De belangrijkste fases zijn:

  1. Marketing Qualified Lead (MQL)
  2. Sales Qualified Lead
  3. Klant

We willen onze website, social media en mailings nog gerichter op de klantreis afstemmen.’

Persona’s maken

Ook is TwynstraGudde bezig om persona’s te maken. ‘We bekijken of we onze bezoekers in klantgroepen kunnen indelen op basis van de vraag waarmee ze op onze website uitkomen. Grofweg denken we nu aan: een bestuurder, een midden-manager en een medewerker. Daar kunnen meer gradaties in komen. Door teksten, formulieren en buttons hierop aan te passen krijgen wij meer clicks op de website en onze andere online kanalen.’

Ultieme doel: vraag en oplossing samenbrengen

‘Voor ons zijn er twee speerpunten voor de nieuwe website: De zichtbaarheid van het merk op een relevante manier vergroten en leads genereren. Met dat laatste ben ik nu bezig. Een lead zou je kunnen vertalen naar contact met een adviseur. Dat is in mijn definitie een lead. Dat kan via een formulier tot stand komen, maar het liefst via een echt contact: een telefoontje of een mail.’ Het ultieme doel? ‘De vraag van de potentiële opdrachtgever en de oplossing van onze adviseurs samenbrengen. Dat is wat we met onze nieuwe website proberen te doen.’