• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Horizon en Altra: onderwijs waarbij persoon­lijke aandacht prioriteit heeft

Priscilla Speijer (Horizon en Altra): ‘Onze missie is geslaagd als onze leerlingen later werk vinden, net als de medewerkers van Swink.'

Bij Horizon en Altra kunnen kinderen en jongeren speciaal onderwijs volgen. Deze twee stichtingen werken samen in de alliantie iHUB en bieden speciaal onderwijs, waarin persoon­lijke aandacht voor de leerling én de ouders centraal staat. ‘Onze missie is geslaagd als onze leerlingen later werk vinden en onderdeel zijn van de maatschappij. Net als de medewerkers bij Swink bijvoorbeeld.’

Overzichtsfoto van Altra en Horizon

Priscilla Speijer

Priscilla Speijer

Aandacht vragen voor messenproblematiek

Bij Horizon en Altra staat veilig onderwijs voorop. Daarom trokken ze vorige week aan de bel over wapenbezit door jongeren, wat steeds vaker voorkomt. Sindsdien staat de telefoon van Priscilla Speijer roodgloeiend. De strategisch communicatieadviseur bij Altra en Horizon wordt veel gebeld door de media naar aanleiding van de ‘noodklok’ die de alliantie luidde. ‘Wij zijn daarmee naar buiten getreden níet omdat die jongeren allemaal bij ons op school rondlopen. Buiten komt echter steeds vaker binnen. Op onze scholen zitten ook jongeren die bij bendes zijn betrokken. Ze gebruiken wapens niet onder schooltijd, maar wel daarna.’

Veilig onderwijs is belangrijk

Volgens Speijer willen Horizon en Altra met de oproep voorkomen dat er incidenten op school gaan plaatsvinden. ‘Daar maken wij ons zorgen over, want het zijn onze leerlingen. Wij willen dat de school een veilige omgeving is, zowel voor leerlingen als onze medewerkers. De minister van VWS roept dat ouders verantwoorde­lijk zijn voor hun kinderen, maar sommige ouders zijn totaal de regie over hun kind kwijt. Onze bestuurder Mariëtte van Leeuwen zie laatst tegen mij: ‘Ik werk hier drie jaar en heb in de afgelopen drie maanden meer incidenten gehad dan in die hele periode. Dat moet gewoon stoppen.’

Gezin als geheel

Naast samenwerking met politie en de gemeenten zien deze scholengemeenschappen in de regio’s Rotterdam en Amsterdam daarin een belangrijke rol weggelegd voor De Opvoedpoli, dat binnen de iHUB-alliantie samenwerkt met Altra, Horizon en de Nieuwe Kans. Priscilla: ‘Zij kunnen ambulant een gezin ondersteunen en ouders helpen de regie terug te pakken. Daarnaast hebben we bij Horizon gezinsopnamen. Het hele gezin wordt dan op een locatie opgevangen en geholpen om alles weer op de rit te krijgen. Daarmee pak je het gezin als geheel en ondersteun je niet één jongere die je daarna weer naar een instabiel gezin terugstuurt. Dat heeft weinig zin.’

Veel persoon­lijke aandacht en ondersteuning

Op de scholen van Horizon en Altra is persoon­lijke aandacht en ondersteuning heel belangrijk. ‘Wij bieden onderwijs aan die jongeren die door hun gedrag vastlopen in het reguliere onderwijs’, legt Priscilla uit. ‘Dat kan door gedragsproblemen komen of doordat zij gedragsstoornissen hebben.’ De leerlingenpopulatie is zeer divers: ‘Er komen jongeren met zware hechtingsproblematiek of een trauma bij ons binnen, maar ook autistische jongeren of jongeren met ODD of met ADHD. Bij ons is ieder kind uniek en daarom heeft ieder kind een andere aanpak nodig.’ Daarom wordt er met de leerling en zijn of haar ouders/opvoeders bij aanvang een individuele aanpak opgesteld, het ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin staan afspraken en doelen over onder andere de lesstof en wat de leerling aan begeleiding nodig heeft.

Positief effect op de leerlingen

Het lesgeven in kleine klassen en veel persoon­lijke aandacht van Horizon en Altra heeft een positief effect op hun leerlingen. ‘Onze leerlingen vertellen vaak dat ze heel blij zijn met het persoon­lijke contact met de leerkracht. Dat de leerkracht even de tijd neemt voor een gesprekje en bijvoorbeeld vraagt hoe je weekend is geweest als hij ziet dat je gezicht niet helemaal op stralen staat. Bij ons is er tijd voor zo’n leerling om ook even over andere dingen te praten dan alleen over een proefwerk of spellingsoefening. Dat vinden ze heel fijn en ze weten: ik mag altijd bij de leerkracht aankloppen. En ik denk ook dat leerkrachten goed kunnen duide­lijk maken dat het belangrijk is om je diploma te halen zodat je later perspectief hebt.’ Op de website van Altra/Horizon vind je daarom ook inspirerende ervaringsverhalen, zoals van ex-leerling Mozes Marcus die autisme heeft.

Samenwerking met Swink

Omdat Horizon en Altra hun leerlingen perspectief op werk willen bieden, was een samenwerking met Swink volgens haar logisch. ‘Ook omdat wij leerlingen hebben met autisme, net als de medewerkers van Swink. Daarom vond ik een samenwerking met jullie bureau een mooie verbinding. En het was ook een mooie opdracht om onze SROI in te vullen.’ De contentspecialisten van Swink herschreven de schoolpagina’s van Horizon in dezelfde stijl als van de Altra scholen. En dachten mee over een meer gestructureerde website-indeling. ‘We hebben nu al het onderwijs overzichte­lijk op één site staan. Het is voor ouders en leerlingen makke­lijker om de informatie te vinden die zij zoeken. Ik ben heel blij dat Swink ons heeft geholpen om orde te scheppen in de chaos. We hebben voor de site ook complimenten van de Onderwijsinspectie gekregen.’

Het ultieme doel: perspectief op werk bieden

Volgens Priscilla is de aanpak van Horizon en Altra pas geslaagd als de leerlingen uiteinde­lijk aan het werk komen. ‘Zij zijn in feite, net als de medewerkers van Swink, tegen van alles aangelopen. Maar de medewerkers van Swink hebben een fantastische werkgever getroffen die hen kansen geeft. Dat vind ik echt super. Dat is ons ultieme doel: dat zij zich later staande kunnen houden. Dan kunnen we zeggen: onze missie is geslaagd.’

Benieuwd naar de opdracht met Swink?

Lees dan onze klantpagina over Horizon over wat we precies voor hen hebben gedaan.