• gepubliceerd
 • leestijd
  ± 5 minuten

Autisme en kantoortuinen, kan dat werken?

Maakt het verschil als er op het werk rekening wordt gehouden met je autisme? En hoe doe je dat wanneer je werkt in kantoortuinen?

Maakt het verschil als er op het werk rekening wordt gehouden met je autisme? Wat is het belang van een vroegtijdige diagnose om uitval op het werk te voorkomen? Welke ervaringen heb ik hiermee en hoe lukt het mij om met autisme te werken en mij te ontwikkelen? In de jaren dat ik werk heb ik beide kanten van de medaille ervaren. Zowel plekken waar rekening gehouden kan worden met mijn autisme en plekken waar dat niet kon. Door de diagnose wist ik te herkennen waardoor ik onrustig werd en konden werkgevers of andere mensen daar op anticiperen indien moge­lijk.

Vincent aan het werk

‘Zo werken wij nou eenmaal’

Mijn eerste baan was op een rumoerige helpdesk. Ik merkte dat het erg lastig was mij af te sluiten van de omgeving/ of drukte van collega’s. Hierdoor miste ik de structuur en rust om goede en duide­lijke richtlijnen voor mijzelf te bepalen. Het is voor een manager soms lastig om wat extra aandacht aan je te geven. In mijn geval ervoer ik dat ook zo. (Kleine) aanpassingen in de manier waarop werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Of afspraken maken met drukke collega’s om voor mij meer rust te creëren werd niet moge­lijk geacht omdat het nou eenmaal altijd zo gewerkt had. Een voorbeeld is collega’s die rumoerig bleven zelfs als ik dat op dat moment met een ingewikkelde telefonische vraag bezig was die veel concentratie vergde.

Vaak zijn de aanpassingen die nodig zijn niet direct alleen autisme gerelateerd. Als teamleider jouw collega’s betrekken in het hele proces kan dan al helpen. Wil je bijvoorbeeld eventueel de indeling aanpassen van de kantoortuin met wandjes als dat mensen beter uitkomt.

 • Communiceer vooral via een Skype achtige applicatie. Voor veel mensen in het voor de focus heel onhandig als een collega voor ieder klein wissewasje aan je bureau komt te staan. Dat concentratieverlies kost je ook efficiënt werken.
 • Moet je een langer telefoongesprek voeren ga dan even naar een vergaderkamer of de gang zodat de collega’s daar minder last van hebben. Onbewust focust je brein zich dan toch op zo’n gesprek oftewel extra afleiding.
 • Plan periodiek een kort overleg in met het team om te kijken hoe de huidige situatie bevalt. Door dat te doen gaan collega’s bewuster bezig met de situatie die er is en merken zij wat er misschien niet werkt op dat moment.

Kantoortuinen en werkzaamheden plannen

Er zijn veel mensen die kantoortuinen lastig vinden vanwege de drukte om je heen. Voor mij is dat door mijn autisme bijna een nachtmerrie. Ieder (telefoon) gesprek pik ik bijvoorbeeld op en de gesprekken analyseer en ontleed in mijn hoofd. Het kost mij enorm veel energie om me daarvoor af te sluiten. Een ander nadeel van werken op een open werkvloer is dat ik mij ook niet snel af kan zonderen van andere collega’s wanneer ik even rust nodig heb.

Nog een voorbeeld van de ‘normale’ manier van werken die voor mij lastig is, gaat over hoe opdrachten worden gegeven. Voor mij zijn die vaak onduide­lijk doordat ze breed worden omschreven. Er werd bij vorige werkgevers bijvoorbeeld soms niet duide­lijk gezegd wanneer het af moet zijn of tot hoe ver je moest gaan. Daar heb ik gelukkig een voor mij goed werkbare oplossing voor gevonden. Iedere dag maak ik to do lijstjes. Dag voor dag stippel ik uit wat ik moet doen en wat prioriteit heeft dan is het gewoon afstrepen wat er ligt. Op die manier heb ik een aantal duide­lijke meetmomenten waarop ik kan zien of ik op schema lig.

En nu bij Swink:

Er is vanaf het begin af aan goed gelet op wat ik aan kon qua werkzaamheden. Ook wordt er samen gekeken naar wat voor jou nodig is om goed te kunnen werken of functioneren.

Foto over ons

Doordat wij rekening met elkaar houden is ook werken in een kantoortuin nu erg goed te doen voor mij, want bij Swink werken we name­lijk ook in een kantoortuin. De aanpassingen van Swink zijn eigen­lijk helemaal niet zo moei­lijk. Een paar voorbeelden van hoe ze bij Swink rekening houden met de medewerkers met autisme om hun werk te kunnen doen:

 • Af en toe even en luchtje scheppen
 • Muziek op om je beter te kunnen focussen (via oordopjes zodat collega’s er geen last van hebben)
 • Stimuleren van open gesprekken met elkaar. Daardoor durf je bijvoorbeeld ook aan collega’s aan te geven wanneer je even niet gestoord wilt worden
 • Gebruik maken van elkaars expertise op het werk
 • Werken met duide­lijke indeling van de dag (voor zo ver moge­lijk uiteraard)
 • Werken met actielijstjes waarbij wordt aangegeven wat er wanneer moet worden gedaan en wat de hoogste prioriteit heeft

Het is vooral voor mij maar ook zeker voor mijn baas erg belangrijk om te weten wat er bij mij speelt, zowel privé als in het werk. Hierdoor weet hij / zij dat het eventueel verstandig kan zijn om een nieuwe klus als het moge­lijk is later op te laten pakken of extra te controleren. Ik durf ook aan te geven wanneer ik even een mindere dag heb. Op die manier kunnen wij een goede mix vinden waardoor ik beter functioneer. Ik merk dat ik door meer rust op het werk zeker qua stressbestendigheid grote stappen heb gemaakt. Dat werkt ook door buiten het werk. Daar durf ik nu ook dingen te ondernemen die ik eerst echt niet had gedaan. Ik heb een aantal erg mooie reizen kunnen maken en een aantal marathons gelopen. Daarnaast ben ik ook een aantal keer alleen naar een klant gegaan voor overleg.

Het mooie is dat ik merk dat ik me nog steeds blijf ontwikkelen. Weten dat je kunt ‘falen’ en altijd wel even bij je leidinggevende terecht is voor mij een erg groot voordeel. Ik weet dat ik niet te lang met dingen hoef rond te lopen en zal het daardoor ook sneller delen.

Door de diagnose autisme heb ik mijn eigen sterke en vooral zwakke punten leren kennen. Ik ben er meer open over waardoor ik sneller aan kan geven wat mij dwars zit. De kwaliteit van het werk wordt daardoor ook een stuk stabieler. Minder onnodige fouten die ik ‘normaal’ niet zou maken.