• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Is jouw website wel toeganke­lijk?

Benieuwd naar hoe je je website toeganke­lijk maakt voor een breed publiek? Lees dan dit blog van onze specialist digitale toeganke­lijkheid Renate Roke.

Het is heel makke­lijk om er géén aandacht aan te besteden: de toeganke­lijkheid van je website. Vooral als alles voor jou al toeganke­lijk is. Maar voor 4,5 miljoen Nederlanders geldt dat niet. Voor hen is web accessibility, oftewel webtoeganke­lijkheid, nodig om op het web te kunnen navigeren. Zij hebben een functie­beperking, zoals slechtziendheid, waardoor het gebruik van apps en websites niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe zorg je ervoor dat deze groep mensen ook gebruik kan maken van jouw website?

Voor wie is een toeganke­lijke website belangrijk?

Laten we meteen met de deur in huis vallen: gebruiksvriende­lijke websites en apps zijn voor iederéén belangrijk. Web accessibility draait om inclusiviteit. Iedereen wil gebruik kunnen maken van overzichte­lijke en duide­lijke websites, apps en internetdiensten. Maar wat voor de één overzichte­lijk en duide­lijk is, is voor de ander een verwarrende en frustrerende ervaring.

Visuele toeganke­lijkheid

Het internet is hoofdzake­lijk visueel van aard. Voor iemand die goed kan zien is een onoverzichte­lijke website vervelend, maar met een beetje rondklikken en goed zoeken is de gezochte informatie nog wel vindbaar. Voor slechtzienden en blinden is dat een heel ander verhaal. Zij zijn (vaak) afhanke­lijk van de informatie áchter de schermen die met een screenreader wordt gelezen. Denk aan afbeeldingen, buttons en formulieren. Zonder een goede omschrijving hebben die functies op z’n best geen toegevoegde waarde en in het ergste geval maken ze een website voor hen totaal onbruikbaar. Om die reden zijn er in 2017 Europese richtlijnen voor toeganke­lijkheid opgesteld voor overheidswebsites en apps. Met de WAVE web accessibility evaluation tool check je zelf makke­lijk en snel hoe het is gesteld met jouw website.

Toeganke­lijkheid voor iedereen

Ook wanneer de functie­beperking niet visueel van aard is, kunnen mensen moeite hebben met het navigeren op je website en apps. Denk aan mensen die een alternatief toetsenbord gebruiken of geen muis kunnen gebruiken. Hoe afhanke­lijk is jouw website daarvan? Kun je met het gebruik van de tab-toets door de website navigeren? Daarnaast is het problematisch voor je toeganke­lijkheid als je website opent met bewegende onderdelen, video’s en muziek die automatisch start met afspelen. Voor zowel mensen met mentale als fysieke functie­beperkingen leveren deze functies vaker frustratie dan plezier op. Geef de bezoekers van je website de keuze om deze functies te gebruiken, maar dring ze niet op. En zeg eens eer­lijk, heeft jouw bedrijfsfilmpje wel een ondertiteling?

Combineer SEO met toeganke­lijkheid

Waarschijn­lijk heb je je al eens verdiept in SEO, oftewel zoekmachineoptimalisatie. Je weet dat je door SEO goed in te zetten, je meer bezoekers naar je website kunt trekken én hen beter kunt bedienen met goede content. Maar wist je ook dat SEO veel overlap heeft met web accessibility? Een goede SEO geoptimaliseerde website geeft zoekmachines veel meer informatie dan dat je aan de voorkant als gebruiker ziet. Denk aan alt-teksten bij afbeeldingen, correct headergebruik en de juiste HTML-tags om belangrijke of minder belangrijke onderdelen van een artikel aan te duiden. Hulpitems als screenreaders gebruiken deze informatie ook. Het is dan nog maar een kleine stap om ook andere functionaliteiten van je website, zoals buttons, formulieren en uitklapmenu’s, van de juiste omschrijvingen te voorzien. Hiervoor gebruik je Accessible Rich Internet Applications (ARIA) attributen. Deze attributen zijn speciaal ontworpen om websites die gebruikmaken van JavaScript ook toeganke­lijk te maken voor mensen met een functie­beperking.

Combineer gebruikerservaring (UX) met toeganke­lijkheid

Alles draait tegenwoordig om de user experience, het zo goed moge­lijk inspelen op de wensen van de klant, bezoeker of gebruiker. Steeds meer bedrijven schakelen bij het maken van een nieuwe website of app één of meerdere UX of CX (User Experience of Customer Experience) experts in. Zij geven advies over de gebruikersvriende­lijkheid, functionaliteiten en vormgeving van de website of app. Dit is ook het ideale moment om aan web accessibility te denken. Heb je bij het maken van je persona’s en journeys ook aan mensen met een functie­beperking gedacht? Het is makke­lijker én goedkoper om hier vanaf de start al rekening mee te houden, vooral bij technische implementaties. Maar onderschat ook de rol van vormgeving niet. Je bent in eerste instantie misschien enthousiaster over originele, flashy ontwerpen maar hou het liever clean and simple. Een overzichte­lijke, opgeruimde website met goed contrasterende kleuren is gebruiksvriende­lijker voor iedereen.

Richtlijnen voor een toeganke­lijke website of app

Ben je op zoek naar richtlijnen voor een toeganke­lijke website of app? Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft naast de standaarden voor onder andere HTML en CSS, ook duide­lijke richtlijnen voor web accessibility opgesteld. De Web Content Accessibility Guidelines bevatten richtlijnen voor aanpassingen voor een breed scala aan functie­beperkingen.

Advies

Staat jouw organisatie op het punt een nieuwe website te laten bouwen? Wij geven je graag advies voor een toeganke­lijke website. Heb je al een (concept voor je) nieuwe website? Dan zorgen wij met een toeganke­lijkheidsonderzoek en SEO-advies voor een optimale start van je nieuwe site!

Andere artikelen: