• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 1 minuut

Waarom een social media-kalender?

Een simpel hulpmiddel binnen ieders bereik is een social media-kalender. Zonder structuur gaat dit niet goed. Hoe gebruik je deze kalender het beste?

Genoeg gepraat over het waarom van marketing en communicatie via de sociale media: nu is het tijd om daadwerke­lijk te doen wat je beloofd hebt, aan jezelf of aan anderen. Het maakt niet uit of de social media-communicatie is uitbesteed of niet. Er moet veel gebeuren, zoals content maken, profielen updaten, website vullen, content bewerken voor diverse media, posten en meer.
Zonder structuur gaat dat niet goed.

Een simpel hulpmiddel binnen ieders bereik is een social media-kalender. Hoe gebruik je die het beste?

Template

Zorg voor een standaard template met minimaal ruimte voor deadlines voor ‘deliverables’ (tastbare zaken zoals teksten en beeldmateriaal), to-do’s, namen van verantwoorde­lijken en een toelichting.
Zorg dat duide­lijk is wie verantwoorde­lijk is voor wat.

Open en transparant

Deze kalender moet voor iedereen zichtbaar zijn. Geheimen zijn er niet en als er belangrijke wijzigingen zijn is een e-mail snel verstuurd. Ook als de communicatie op de social media is uitbesteed, is een zeer frequente distributie noodzake­lijk. De klant moet de gelegenheid krijgen om op de inhoud te reageren.

Bepaal de inhoud

Ieder bedrijf of organisatie is weer anders, maar een aantal tips helpt om de inhoud te bepalen. Zoals: welke thema’s kun je behandelen, zijn er nieuwe producten of diensten op komst, welke (externe) evenementen staan er gepland. Deze aanknopingspunten leiden tot het vaststellen van de benodigde ‘deliverables’ en wie daarvoor wat moet doen.

Plan de taken

Bepaal de hoeveelheid en aard van het werk dat daarvoor nodig is én de doorlooptijd. Wees realistisch en niet te optimistisch. Goede social media-communicatie vraagt tijd. De ervaring leert dat het vaak meer tijd kost dan in het begin werd verwacht.

Er is meer

Een social media-kalender is een prima hulpmiddel, maar het planmatig maken en verspreiden van content is maar één kant van de medaille. De andere kant is de interactie met personen. Communicatie komt tenslotte van twee kanten. Dus zend niet alleen, maar luister ook. Wanneer er onvoldoende tijd besteed wordt aan reacties, neemt de effectiviteit van social media-communicatie -en marketing name­lijk enorm af.

Swink helpt organisaties met het opzetten, uitvoeren en managen van social media-communicatie.