• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 3 minuten

Hoe toeganke­lijk moet mijn organisatie zijn sinds 23 september?

Sinds 23 september 2020 is toeganke­lijkheid verplicht voor overheidsorganisaties. Weet je wat je daarvoor geregeld moet hebben? Je leest het hier!

23 september 2020 was een belangrijke datum als je voor een overheidsorganisatie werkt. Had je deze datum rood omcirkeld in je agenda of heb je geen idee waar het over gaat? Wat het ook is, het is sowieso een belangrijke deadline. Vanaf toen gold name­lijk het Besluit digitale toeganke­lijkheid overheid voor alle overheidsinstanties. Heb jij al stappen gezet naar een toeganke­lijke organisatie of moet je nog beginnen? Wat je situatie ook is, het is belangrijk om te weten wat je sinds de deadline geregeld moet hebben. Je leest het hier!

Zorg dat op elke website een toeganke­lijkheids­verklaring staat

Alle overheidsinstanties moeten een toeganke­lijkheids­verklaring voor al hun websites publiceren. Heb je die nog niet? Zorg dan dat je dit zo snel moge­lijk hebt geregeld.

In zo’n verklaring geef je aan in hoeverre de website al aan de WCAG 2.1 norm voldoet. Verder geef je hierin aan welke maatregelen je neemt om de toeganke­lijkheid (verder) te verbeteren. Je moet hierbij een planning toevoegen. Zo maak je duide­lijk wat de status is van de website, hoe je dit gaat verbeteren en welk tijdspad hierbij hoort.

Een toeganke­lijkheids­verklaring heeft een vaste vorm die door de Europese Commissie is vastgesteld. De Rijksoverheid heeft op basis daarvan een Nederlands model ontwikkeld. Als je de invulassistent op www.toeganke­lijkheids­verklaring.nl gebruikt, weet je zeker dat jouw toeganke­lijkheids­verklaring voldoet aan dat model.

Aangezien op elke website een toeganke­lijkheids­verklaring moet staan, is het belangrijk dat je een volledig overzicht hebt van alle websites waarvoor jouw organisatie verantwoorde­lijk is. Ook intranetten moet je hierbij meenemen. Formeel is een verklaring voor alle kanalen verplicht, maar je mag deze bundelen. Een losse verklaring voor elk kanaal is daardoor niet nodig.

Voor de aankomende deadline moet je je vooral richten op je websites. Voor apps hoef je dit pas volgend jaar te regelen en voor intranetten moet je dit doen bij een grote verandering. Voor al je websites moet je nu dus bepalen wat de status is qua toeganke­lijkheid, welke maatregelen je gaat nemen om dit te verbeteren en op welke termijn. Als je al je kanalen langs gaat is het zinvol om een verklaring te vragen van een hierbij betrokken leverancier. Wij bieden dit aan als een ‘systeemonderzoek’. Dat scheelt je veel tijd om dit zelf te onderzoeken.

Plan een toeganke­lijkheidsaudit in

Naast de toeganke­lijkheids­verklaring moet je sinds 23 september 2020 ook een toeganke­lijkheidsaudit ingepland hebben staan. Concreet betekent dit dat je voor ten minste één website zo’n audit al hebt ingepland. Voor al je andere websites moet je aangeven wat je plannen zijn en de bijbehorende termijn. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een andere website in een later kwartaal op te pakken.

Een onafhanke­lijke audit geeft inzicht in de toeganke­lijkheid van je website en/of app. Zo weet je wat er nog verbeterd moet worden om aan de toeganke­lijkheid normen te voldoen. Een toeganke­lijkheid audit laat je uitvoeren door een onafhanke­lijke derde partij. Wij voeren bijvoorbeeld toeganke­lijkheid audits uit voor onze klanten.

Wat een gedoe, waarom moet ik hier nu ineens aan voldoen?

Er komt best wat bij kijken om digitaal toeganke­lijk te worden. Vooral in deze tijd zitten instanties niet te wachten op nog meer taken die prioriteit hebben. Toch is deze toeganke­lijkheid regelgeving niets nieuws. Sterker nog, het is al sinds 2008 voor overheidsinstanties verplicht om toeganke­lijk te zijn. Het enige verschil is dat het toen om een bestuur­lijke maatregel ging en nu om een wette­lijke verplichting. Toeganke­lijkheid is name­lijk nu op Europees niveau wette­lijk vastgelegd en daarom geldt dit ook in Nederland. Een gevolg van deze wijziging is dat er in de toekomst op gehandhaafd kan gaan worden. Een extra reden dus om van toeganke­lijkheid een prioriteit te maken.

Aan de slag!

Als het goed is weet je nu wat je te doen staat om aan de wette­lijke verplichtingen voor digitale toeganke­lijkheid te voldoen. Het belangrijkste is dat je de toeganke­lijkheids­verklaring voor al jouw websites volledig hebt ingevuld. De vervolgacties die daarbij horen mag je na de deadline uitvoeren. Heb je hier nog vragen over of kun je hierbij hulp gebruiken? Wij staan graag voor je klaar!

Voldoet jouw website al aan de wette­lijke verplichtingen? Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Laat het mij weten!