• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Ons toeganke­lijke team

Maak kennis met onze toeganke­lijkheidsexperts die je aan de hand van een aantal vragen meenemen in toeganke­lijkheidsland!

Een toeganke­lijke website is heel belangrijk voor mensen met een beperking. Door te voldoen aan de WCAGmaak jij je website bruikbaar voor zoveel moge­lijk bezoekers.Is jouw website nog niet toeganke­lijk?Onze redders in nood helpen je. Maak kennis met onze toeganke­lijkheidsexperts die je aan de hand van een aantal vragen meenemen in toeganke­lijkheidsland!

Een digitaal toeganke­lijke website is leesbaar voor een screenreader. Hiervoor is het nodig om bijvoorbeeld gebruik te maken van bepaalde kleuren of een bepaalde indeling van de tekst op jouw website. Vanaf 23 september is de (semi) overheid wette­lijk verplicht om digitaal toeganke­lijk te zijn. Die eisen zijn vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines. De WCAG is een document dat is opgesteld en gepubliceerd door het World Wide Web Consortium (W3C) als onderdeel van hun Web Accessibility Initiative (WAI). De leidraad bestaat uit een verzameling richtlijnen voor de toeganke­lijkheid van web content, gericht op mensen met een beperking.

Waarom is toeganke­lijkheid belangrijk?

Renate: “Dat is een gekke vraag. Je vraagt eigen­lijk ‘Waarom is het belangrijk dat iedereen bij de informatie en de diensten die ik aanbied kan?’.Je sluit al dan niet bewust een grote groep mensen uit, wanneer je website of je app (of je gebouw, of je winkelgebied) niet toeganke­lijk is en dat is heel kwa­lijk. En het is al helemaal kwa­lijk als het om écht belangrijke informatie gaat, zoals vervoer, overheidsinformatie of informatie op de website van een ziekenhuis. Zorg er gewoon voor dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie en diensten.”

Yannick:Medemense­lijkheid? Eengedeelte van de bevolking kan slecht of minder goed gebruik maken van websites als deze niet goed ingericht zijn. Je wilt dat mensen even prettig kunnen leven als ieder ander, en daar hoort gebruik van websites ook bij. Een toeganke­lijke website is overigens ook voor mensen die dat niet direct nodig hebben prettiger in gebruik. Beter contrast, grotere letters. Maar dat moet niet de primaire reden zijn.”

Peter: “Veel informatie en diensten zijn steeds meer alleen nog digitaal beschikbaar. Het is belangrijk dat iedereen, ook mensen met een beperking, toegang heeft tot belangrijke diensten van bijvoorbeeld de overheid.

Hoe start je het onderzoek van een site?

Renate: “Dat is afhanke­lijk van het doel van het onderzoek.Aan welk niveau van de WCAG wil of moet je voldoen? Wil je alleen globaal een idee van wat er beter kan, of wil je een uitgebreid rapport van fouten die aangepakt moeten worden? Dat bepaalt met welke insteek ik ga onderzoeken én hoe grondig ik dat doe. Maar het is altijd goed om te kijken naar welke informatie daadwerke­lijk vaak bekeken wordt, daar komen de meeste bezoekers. En worden die 100 pdf’s op je website eigen­lijk überhaupt wel eens gedownload of kun je ze net zo goed verwijderen?

Peter: “Bij het onderzoek maken we gebruik van de WCAG (web content accessibilityguidelines) evaluatie methodologie. Aan de hand daarvan doen we een steekproef en controleren we of die pagina’s aan die richtlijnen voldoen.”

Wat maakt een pdf soms ontoeganke­lijk?

Yannick: “Vaak zijn afbeeldingen het lastigst en soms kunnen we er zelf ook niet heel veel aan doen. Prachtige infographics zijn leuk, maar als het contrast verkeerd is en de tekst te klein is en de inhoud nergens uitgeschreven staat,kun je er niks mee. Daarnaast is het voor de softwareapplicaties dan lastiger om de informatie in de pdf te ‘lezen’.

Peter: “Pdf’s kunnen niet toeganke­lijk zijn als er geen logische leesvolgorde is aangegeven waardoor voorleessoftware de tekst niet in de juiste volgorde kan voorlezen. Ook kan het voorkomen dat informatieve afbeeldingen geen alternatieve tekst hebben die beschrijft wat er te zien is op de afbeelding of andersom als een decoratieve afbeelding niet als decoratief is gemarkeerd.”

Wat raad je aan bij het inrichten van een site?

Renate: Less is more. Het is verleide­lijk een hele fancy website te maken, vol bewegend beelden misschien ook wel geluid. Maar dat is echt een ramp voor mensen met een beperking en dan heb ik het niet alleen over mensen met een fysieke beperking. En neem vanaf de start een webbouwer in de arm die verstand heeft van toeganke­lijkheid. Het is zoveel makke­lijker om ‘from scratch’ toeganke­lijk te bouwen dan om een bestaande website waar 0 rekening is gehouden met toeganke­lijkheid te laten voldoen aan de WCAG.”

Yannick: “Vraag de ontwerper om rekening te houden met toeganke­lijkheid bij het ontwerp. Je kunt bijvoorbeeld al rekening houden met de kleurstelling of de manier waarop je afbeeldingen gebruikt (denk aan alt teksten).”

Peter: “Houd bij het bouwen van een website direct rekening met de toeganke­lijkheid. Een toeganke­lijke website zorgt vaak voor een betere gebruikerservaring, ook voor mensen die geen beperking hebben.”

Meer weten over hoe wij jou kunnen helpen met toeganke­lijkheid? Neem dan een kijkje op onze pagina Toeganke­lijkheid om te zien wat wij jou te bieden hebben. Onze experts denken graag met je mee!