• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 3 minuten

Rockefeller Habits en Swink: Vincent vertelt

Sinds halverwege dit jaar werken wij via de Rockefeller Habits. Vincent beschrijft zijn ervaring met het introduceren van Rocks. Hoe ging dat bij Swink?

Sinds halverwege dit jaar werken wij met het hele bedrijf (en al 2 jaar het management) via de Rockefeller Habits. Deze methode wordt wereldwijd als zeer toonaangevend gezien om als organisatie duide­lijke kwartaaldoelen te stellen. Op die manier werk je productief samen zodat je intern zelf net dat beetje beter gestructureerd kunt plannen. Zo werk je uiteinde­lijk efficiënter als de organisatie. Wat zie ik als voordelen van werken met ‘Rocks’ en hoe ging de opstartfase bij Swink?

doelen

Wat zijn Rocks?

Het is soms lastig om voor jezelf scherpe doelen te stellen. De Rockefeller-methode gebruikt daarvoor Rocks. Die kun je zien als ijkpunten om de kwartaalprioriteiten duide­lijk te krijgen. Het geeft je een optie om strakke en heldere doelen te stellen zodat je ieder kwartaal precies weet wat je wil bereiken. Deze manier van werken had voor ons verder als voordeel dat we zaken konden oppakken die anders bleven liggen, zoals het onderhoud van onze website.

Rocks bij Swink?

Tijdens het kwartaaloverleg kreeg iedereen de optie zich aan te melden voor een bepaalde Rock. Daarbij hadden wij ook een discussie met de vraag: Welke Rocks hebben wij exact nodig?

Daar kwam uit voort dat er een duide­lijke verdeling was tussen diensten (data-analyse en toeganke­lijkheid) en meer intern gerichte zaken (websitepropositie en techniek – marketing en sales). De grote uitdaging was om duide­lijke en natuur­lijk ook nog haalbare doelen in het kwartaal te vinden. Sommige zaken werden automatisch al doorgeschoven naar een kwartaal later omdat het met het lopende werk voor klanten ernaast niet haalbaar werd.

Voordelen van Rocks?

Er lag een wensenlijstje met zaken waar wij eigen­lijk nooit echt duide­lijk een periode hadden gesteld om op te mikken als einddoel. Door de introductie van de Rocks konden wij die aanscherpen. Bijvoorbeeld onderzoeken wat er technisch net niet lekker werkte op de site of een helder proces bedenken rondom de eerste gesprekken met een klant. Allemaal dingen waar door heel duide­lijk toegewezen tijdsvakken nu nét wel tijd voor te vinden was. Omdat je in een groepje werkt met ge­lijkgestemden ontwikkel je samen heldere doelen. Het mooie is dat je ook kritisch gaat kijken naar de ideeën. Zo kreeg onze nieuwste dienst Toeganke­lijkheid door de Rocks ook een mooie extra boost in de goede richting.

Rondom mijn autisme geeft het ook fijne extra structuur. Ik kan daardoor beter inschatten waar de prioriteiten liggen in een bepaalde periode. Het maakt het bijvoorbeeld moge­lijk om een to do lijstje voor uitzoekklussen te maken. Op die manier kan ik het blokkenschema wat ik op een werkdag gebruik vaak al ruimer van tevoren grotendeels invullen. Dat geeft ook in het hoofd extra rust.

Zelf werken aan Rocks

Ik heb zelf meegewerkt aan de Rock Toeganke­lijkheid. Dat was over het algemeen uitzoekwerk waarmee ik collega’s hielp die functioneel bezig waren met deze dienst. Doordat je dan wel meegaat in de ‘aanhangwagen’ krijg je goed mee hoe de dienst zich ontwikkelt en hoeveel ze aan mijn uitzoekwerk hebben. Elk klein schakeltje maakt de Rock net dat beetje strakker en brengt een beter resultaat.

Het volgen van andere Rocks

Een heel mooie bonus is dat ik nu veel beter weet waar andere teams binnen Swink mee bezig zijn. Het tofste wat er is blijft weten hoe het bedrijf zich ontwikkelt. Door de introductie van de Rocks heb ik nu een nog beter beeld van hoe bijvoorbeeld de verschillende diensten zich ontwikkelen of hoe intern met Swink er technisch winst te boeken is. Daardoor voel ik mij extra betrokken in de algemene gang van zaken in het bedrijf en kan ik in mijn marketingrol ook tips uit andere Rocks toepassen. Je weet beter wat de speerpunten zijn in die periode.

Zien wat je kunt bereiken als je duide­lijke Rocks instelt? Kijk dan bij de dienst toeganke­lijkheid het ultieme voorbeeld wat bereikt kan worden met Rocks.