• gepubliceerd
 • leestijd
  ± 13 minuten

Succesvol van start met Piwik Pro

Net van start met Piwik Pro, maar geen idee waar te beginnen? Wij helpen je in deze blog om effectief van start te gaan zonder te zoeken.

Om meteen aan de slag te gaan, kun je doorgaan met lezen hoe je het aantal bezoekers aan je website kunt bekijken. Wil je weten hoe de Piwik Pro User Interface is opgebouwd? Kijk dan eens naar het hoofdstuk Navigeren door Piwik Pro. Om op een technisch niveau te begrijpen hoe Piwik Pro werkt raden we de hoofdstukken over de ‘termen’ en de technische achtergrond aan. Ben je op zoek om zo eenvoudig moge­lijk inzichten te delen met collega’s? Bekijk dan de hoofdstukken over de Visuals in Piwik Pro en hoe je een data export maakt.

Hoeveel bezoekers heeft je website?

Screenshot van waar je de Audience overview vindt. Klik op Reports en dan op Audience overview.Als je links bovenin klikt op Reports, krijg je een overzicht van de standaardrapporten. In het rapport ‘Audience overview’ kun je de meeste statistieken vinden voor een allereerste indruk van de bezoekers. Je kunt deze vinden bij het menu item ‘Reports’. Krijg je hier een melding dat er geen data is? Lees dan verder bij het volgende kopje, Navigeren door de Piwik Pro datasets.

Het Audience overview geeft een overzicht van de bezoekers, het aantal sessies, de paginaweergaven, de conversieratio, het aantal events (acties) per sessie, de gemiddelde sessietijd, het percentage terugkerende bezoekers en het totaal aantal conversies. Ook laat het de ontwikkeling zien met de tijd. Wat wil je nog meer?

Lees voor meer informatie over de lijngrafieken het hoofdstuk Visuals in Piwik Pro. Kun je het menu item ‘Reports’ niet vinden, klik dan door naar Navigeren door de Piwik Pro menu's. Ben je onzeker wat het verschil tussen het aantal bezoekers en het aantal sessies is? Bekijk het hoofdstuk Wat betekenen de termen?

Als je wilt dat Piwik nuttige informatie laat zien, dan moet je zeker weten dat je de juiste dataset aan het bekijken bent. Hiervoor moet je twee dingen checken, name­lijk de tijdsrange en de web/metasites. Beide kun je rechts bovenaan de pagina vinden. In dit hoofdstuk besteden we ook aandacht aan de segmenten.

Wanneer je op het witte vlak klikt met de URL, dan zul je alle domeinnamen en metasites binnen jullie Piwik Pro installatie zien. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld op een testomgeving zit en dat je daardoor niets ziet. Navigeer hier naar het juiste domein.

Screenshot van de kalender met als ingestelde periode 1 november 2022 t/m 30 november 2022.Ook rechts bovenaan, onder de URL, zie je de kalender van Piwik Pro. In het voorbeeld gaat deze van 1 november tot en met 30 november. Door te klikken op deze balk, kun je deze veranderen. Het geeft de optie om de afgelopen tijdsrange te kiezen, de huidige tijdsrange of een zelf bepaalde.

Als je zelf een range wilt kiezen dan moet je twee datums selecteren, een startdatum en een einddatum. Deze kun je intypen of je kunt twee keer op de kalender klikken om de range te bepalen. Heel logisch als je weet wat je doet. Piwik Pro heeft er overigens geen enkel probleem mee als je eerst een latere datum aanklikt en dan een vroegere datum.

Als je tijdsranges met elkaar wilt verge­lijken, dan kun je onderaan de kalender het vinkje bij ‘Compare to’ aanzetten. Piwik Pro zal meestal het exacte aantal dagen uittellen in een voorgaande periode. Wil je een verge­lijking maken van onge­lijke aantal dagen, zoals twee jaren of maanden? Selecteer dan aan de rechterkant de juiste periode en je krijgt de optie om bijvoorbeeld de 30 dagen van november te verge­lijken met 31 dagen in oktober.

Op dezelfde hoogte als de kalender vind je de segmenten, hier staat standaard ‘All visitors’ en een kader met een plus erin. Je kunt segmenten gebruiken om slechts een deel van de dataset te bekijken, maar deze moeten eerst ingesteld worden. Wij verge­lijken bijvoorbeeld vaak het ‘bezoek uit Google Ads’ met ‘Non-Google Ads bezoeken'.

Wanneer segmenten staan ingesteld, kun je door op de linker knop te drukken een segment instellen en kun je op het plusje klikken om een tweede segment daarmee te verge­lijken op de pagina.

Screenshot van het Menu in Piwik PRO met de in de tekst genoemde opties.Piwik Pro heeft een aantal activiteiten waartussen je kunt navigeren. In dit hoofdstuk bespreken we het menu op het hoogste niveau. De menu’s binnen Piwik Pro Analytics, de standaard rapporten van Piwik Pro en de subonderdelen waartussen je binnen een rapport kunt navigeren.

Linksboven zie je het Menu en de onderliggende toepassingen die beschikbaar zijn:

 • Analytics
 • Tag Manager
 • Audience Manager
 • Consent Manager

Verder zie je het User Panel, Administration, Help Center en de uitlog optie. Afhanke­lijk van je rechten en de installatie zullen toepassingen wel of niet getoond worden.

Voor beginnende Piwik Pro analisten zullen we alleen naar de Analytics suite kijken. Wil je gaan werken met de Tag Manager, dan hebben we hier een artikel met tips om veelvoorkomende foutjes te voorkomen.

Onder het kopje ‘User Panel’ kun je de taal en regio instellingen aanpassen. Zo gebruik ik het liefst de Engelse taal, maar wil ik wel graag de Nederlandse weergave van cijfers en datums. Ook heb je hier de moge­lijkheid om je wachtwoord aan te passen.

Als je op het Help center klikt kom je op een website met tutorials voor Analytics, mocht je op zoek zijn naar iets dat je niet in deze blog tegenkomt.

Binnen Analytics zijn er meerdere menu’s. Dat zijn Dashboards, Reports, Custom Reports, Goals en als je de juiste rechten hebt Settings, waar je gevorderde instellingen kunt vinden.

Binnen het onderdeel Reports kun je de standaardrapporten vinden. In de volgende paragraaf zullen we hier dieper op in gaan.

Gevorderde gebruikers kunnen hun eigen dashboard of custom reports ontwerpen onder respectieve­lijk de menu items Dashboard en Custom reports.

Ten slotte hebben gebruikers met de juiste rechten de moge­lijkheid om doelen in te stellen. Doelen maken het eenvoudig om conversies op je website in beeld te brengen. Je kunt ze vast koppelen aan al gemeten events (ook wel acties of gebeurtenissen). Bijvoorbeeld het downloaden van een bestand of het aanklikken van een knop. Als je de relatie wilt leggen tussen bijvoorbeeld het succes van een Google Ads campagne en het behalen van een conversie, dan is het instellen van een doel een aanrader!

De rapporten bestaan uit vijf onderdelen die kunnen worden open geklikt, name­lijk Audience, Acquisition, Behavior, Conversion en website performance.

Het onderdeel Audience geeft je informatie over de bezoekers op je website. Waar komen je bezoekers vandaan, wat voor apparaat gebruikten ze en zijn het nieuwe of herhaalbezoeken?

De onderdelen Acquisition, Behavior en Conversion zijn bekende termen in de wereld van de web analyse en worden wel het ABC-model genoemd. Acquisition is gericht op hoe bezoekers op je website komen. Is dat via sociale media, wordt je goed gevonden op zoekmachines of komen bezoekers direct op je website? Behavior kijkt naar het gedrag van je bezoekers, zoals welke pagina’s zijn populair en waar gaan bezoekers weer weg? Conversie is ten slotte of de doelen op je website behaald worden. En of dit is toe te schrijven aan een specifiek type bezoek.

Ten slotte biedt Piwik Pro de moge­lijkheid om informatie te krijgen over de technische prestaties van je website die de laadsnelheid beïnvloeden.

Binnen het onderdeel Behavior klikken we nu op ‘Pages’. Bovenaan de pagina zie je een lijndiagram die standaard het aantal paginaweergaven laat zien over de geselecteerde tijdsperiode. Door op ‘Plot series’ te klikken kun je hier aanpassen wat je wilt zien. Lees voor meer informatie over de lijngrafieken verder onder het kopje Visuals in Piwik Pro.

Daaronder zien we het meest interessante onderdeel van dit rapport, name­lijk de meest bezochte pagina’s. De tabel geeft je informatie over de paginaweergaven, de unieke paginaweergaven, het aantal landingen, de bounce rate, de gemiddelde tijd per pagina en hoe vaak bezoekers de website verlaten op deze pagina.

De dimensies in de tabel zijn ‘genesteld’ oftewel je kunt erop doorklikken om zo dieper in de informatie te duiken. Je ziet dit stukje tekst staan: 'Nested dimensions: Page URL > Channel > Device type > Device model'.

Dat geeft aan dat wanneer je op een URL klikt, je daarna kunt zien vanuit welke kanalen deze bezocht is. Wanneer je daarna een kanaal aanklikt, zul je zien met welk type apparaat (bijv. smartphone) de pagina bezocht is en ten slotte welk model dat dan is (bijv. iPhone). Door in het kruimelpad op ‘Main’ te klikken krijg je weer de volledige informatie te zien.

Boven het onderdeel over nested dimension zie je welke verschillende rapporten over pagina’s er beschikbaar zijn. Pagina’s op basis van URL, pagina’s op basis van titel, landingspagina’s, vertrekpagina’s en een rapport over de laadsnelheid van individuele pagina’s.

Als je op zoek bent naar een specifieke pagina die niet bovenaan staat, dan kun je de zoekfunctie gebruiken of onderaan de rapportpagina op de pijlen klikken om door verschillende tabelbladen klikken.

Wat betekenen de termen?

Binnen Piwik Pro heb je verschillende termen die allemaal net iets anders betekenen, zoals:

 • Bezoekers
 • Terugkerende bezoekers
 • Sessies
 • Paginaweergaven
 • Unieke paginaweergaven
 • Bouncepercentage

Een bezoeker wordt bepaald met een cookie. Wordt op hetzelfde apparaat dezelfde website twee keer bezocht, dan wordt er één bezoeker gemeten, die twee sessies (bezoeken) heeft gehad. Bij het eerste bezoek was de bezoeker een nieuwe bezoeker en bij het tweede bezoek werd het een terugkerende bezoeker. Om het eenvoudiger te begrijpen noem ik sessies of bezoeken vaak niet-unieke bezoekers. Terwijl bezoekers dus wel-unieke bezoeken zijn.

Binnen een sessie kunnen meerdere pagina’s bezocht worden. Wordt pagina A twee keer bezocht, pagina B één keer en pagina C ook één keer. Dan is het aantal pagina weergaven vier, maar het aantal unieke pagina weergaven drie. Elke unieke pagina wordt dus maar één keer geteld binnen dezelfde sessie.

Een bounce bezoek is binnen Piwik Pro een bezoek dat één pagina bezocht heeft en daarna weer weggaat. Het bouncepercentage is het aantal bezoeken dat ‘gebounced’ is ten opzichte van alle bezoeken. Voor sommige type bezoeken is een hoog bouncepercentage te verwachten zoals zoektermen die gericht zijn op het lezen van één pagina. Terwijl het in andere gevallen kan betekenen dat de website slecht presteert, bijv. niet goed toont of inlaadt. We raden dus aan om te kijken welke pagina’s tot een hoog bouncepercentage leiden om te bepalen of je daar iets kunt verbeteren.

De verdieping en de technische achtergrond

Nu we weten wat deze termen betekenen, kan het handig zijn om wat dieper in de techniek te duiken. De basis opzet van Piwik Pro kent twee delen, ‘Sessies’ en ‘Events’. Een sessie is een bezoek en kan bestaan uit een volgorde aan events. Events kunnen bezochte pagina’s zijn, maar ook downloads of ‘custom events’ zoals de klik op een specifieke knop. Ook de waarden gekoppeld aan bezoekers worden bijgehouden op sessieniveau.

Sommige meetwaarden zijn gekoppeld aan een sessie. Zoals het apparaat, het kanaal, de campagne, de landingspagina en exitpagina, de sessietijd, pagina’s per sessie, etc. Andere meetwaarden zijn gekoppeld aan een event. Dit zijn pagina URL, paginatitel, eventtype, zoekwoorden, voorgaande en opvolgende pagina’s, tijd op de pagina, etc.

De waarden die bij bezoekers horen zijn in de basis gekoppeld aan de sessiewaarden. Een bezoeker zal immers niet altijd via hetzelfde kanaal of op dezelfde landingspagina binnenkomen. Dit betekent ook dat de binaire waarde ‘Returning Visitor’ alleen vanaf het tweede bezoek een ‘ja’ meegeeft. Let hier dus op dat je geen dubbele waarden berekent, door nieuwe en terugkerende bezoekers bij elkaar op te tellen!

Visuals in Piwik Pro

De meeste rapporten van Piwik laten een grafiek zien. Er zijn een aantal manieren om de presentatie van deze grafieken te beïnvloeden. Onderstaand zien we bijvoorbeeld hoe vaak de pagina’s bezocht zijn die binnen het segment van de promotiepagina’s vallen.

Een grafiek in Piwik PRO van het aantal page views.De grafiek laat de Page views zien. Door op ‘Plot series’ te klikken kun je ook andere waarden tonen, zoals sessies, bezoekers of conversies.

Andere moge­lijkheden binnen het Audience overview zijn de conversieratio, de events per sessie, de gemiddelde sessietijd of het percentage terugkomende bezoekers. Maar let er bij deze waarden op dat de Y-as zal verschillen. Vaak zal Piwik dus een extra Y-as tonen aan de rechterkant, om deze waarden alsnog goed te kunnen tonen.

Soms wil je een plaatje over een lange periode laten zien, bijvoorbeeld een heel jaar. In dat geval is het vaak interessanter om te zien hoeveel bezoekers er paar maand waren dan per dag. Zo haal je ook de weke­lijkse of maande­lijkse fluctuaties uit de data. Om een plaatje te tonen met totalen per periode, klik je rechtsboven op de ‘Group by’-knop. Het is zelfs ook moge­lijk om voor een aantal dagen te kijken naar de bezoeken per uur. Heel interessant bij de lancering van een campagne!

Een plaatje opslaan

Heb je het juiste plaatje ingesteld en wil je deze eenvoudig delen? Dan kun je deze uitdraaien als PDF, PNG of JPG. Doe dit door rechts bovenaan, naast de ‘Group by’-knop op de drie puntjes te klikken. Zorg ervoor dat je de juiste drie puntjes hebt. Want de verschillende keren dat er drie puntjes op de pagina staan, zullen ze allen iets anders uitdraaien.

Je data exporteren vanuit Piwik Pro

Soms wil je meerdere datasets uit verschillende bronnen samenvoegen, waarbij het handig is om een uitdraai te hebben van een Piwik Pro dataset. Bijna alle standaardrapporten in Piwik Pro kun je uitdraaien als dataset.
Rechtsboven, onder de kalender, staat vaak de optie Export. Wanneer je hier op klikt, kun je aangeven of je de data uit de grafiek wilt downloaden (inclusief tijdsperiode dus) of dat je liever de data wilt hebben zoals het in de tabel getoond wordt.

Zodra je een keuze gemaakt heb, krijg je het volgende scherm.

De mogelijkheden om een dataset te exporteren in Piwik PRO.Je ziet hier een aantal datatypen, name­lijk CSV, XML, JSON en JSON (KV). Meestal wil je .csv hebben om in Excel te openen.

 • Gebruik altijd de kolomnamen, dat is prettiger lezen dan ID codes.
 • Bij het downloaden van een tabel krijg je de optie om eventueel geneste waarden te zien. Wil je meer weten over geneste waarden? Lees hierover in de paragraaf ‘Navigeren door Pages’.

Wanneer je op OK klikt, zal Piwik Pro de gegevens verzamelen en krijg je de moge­lijkheid om je dataset te downloaden. Zo snel kun je aan de slag met je data!

Voldoet de data niet helemaal, omdat het niet alle kolommen zijn die je nodig hebt? Zie dan in blauw de optie ‘Customize’. Met deze optie kun je een standaardrapport omzetten in een ‘custom report’ en kolommen toevoegen of weghalen. Wanneer je deze opslaat zul je opnieuw de moge­lijkheid zien om de data te exporteren.

En verder?

Met deze tips heb je een basis om aan de slag te gaan met Piwik Pro, zonder overweldigd te worden door de opties. Zoals we gezien hebben zijn er nog veel meer moge­lijkheden, dus hier een aantal tips om verder naar te kijken wanneer je bovenstaande onder de knie hebt. Kijk zeker naar de moge­lijkheid om Dashboards te bouwen, een Custom report te maken zoals jij die nodig hebt, andere vormen van Custom reports zoals Funnels, User flows en Attribution. Stel doelen in om eenvoudig de effectiviteit van de website te monitoren. Maak een connectie met Google Search Console, eventueel met Google Ads en zorg ervoor dat data uit sociale kanalen zoals LinkedIn correct gemeten wordt met gebruik van campaign tagging.

Ben je benieuwd hoe vaak gevorderde meetpunten zoals knoppen, formulieren, openklappers en derge­lijke worden aangeklikt? Dan kan de Piwik Pro Tag Manager je daarbij helpen. Bekijk dit blog om ook deze punten te meten. En deze blog om de meest voorkomende ‘foutjes’ te voorkomen!