• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

De kracht van tegenslag

Hoe gaan wij verder na corona? In dit blog beschrijft Niels de impact van het virus en de vragen waar hij mee zat. Wat zou b.v. de invloed op Swink zijn?

Hoe gaan we verder na de coronacrisis? Een vraag waar ik me tot voor kort de rust niet voor gunde. Ik was name­lijk nog volop in crisismodus om te kijken wat de impact op mijn bedrijfzou zijn. Naar nu b­lijkt, zoals heel veel mensen in Nederland.

Rouwproces

Veel ondernemers gaan door dezelfde klassieke rouwcurve heen. Na de shock komt de ontkenning, frustratie, depressie en daarna pas acceptatie van de nieuwe situatie.

  • Ik vond het verbijsterend om bij mezelf te merken dat ik in de eerste 2 weken bijna niet wist wat ik moest doen (shock).
  • Vervolgens vroeg ik me af of het nou allemaal écht zo erg was (ontkenning).
  • Boos ben ik niet echt geweest, maar ik kreeg er wel stress van (frustratie).
  • Met de wetenschap dat we echt allemaal geconfronteerd worden met dezelfde uitdaging kwam pas de acceptatie en rust om langzaam vooruit te kijken (acceptatie).

Nu heb ik de afgelopen 10 jaar best wel wat meegemaakt; ik kreeg de diagnose Multiple Sclerose (MS) in 2010, ik ben sociaal ondernemer geworden in 2014, ik heb als eerste man met MS Mount Everest beklommen in 2016, spreker geworden in 2017 en Swink overgenomen in 2020. In al die stappen heb ik tegenslagen ervaren en ben ik de uitdagingen aangegaan.

Geen quick fix

Je zou denken dat je dan wel een beetje weet hoe je met tegenslagen om moet gaan. Vooral als je in lezingen aan andere mensen uitlegt hoe je met tegenslag om kan gaan. Dat je er zelfs kracht uit kan halen. Dat je je tegenslagen moet omarmen, doelen moet stellen en genieten van de reis naar het doel toe.

Met het uitbreken van de coronacrisis en alle bijbehorende zake­lijke gevolgen werd ik wederom (net zoals iedereen in de wereld) flink op de proef gesteld. Dit keer vooral als ondernemer. Want hoe ga je om met zo’n onzekere situatie? Ik moest echt terugvallen op mijn eigen lessen en ze opnieuw doorleven. Er is geen quick fix, je moet het echt weer opnieuw ervaren.

Verandering

Inmiddels werkt ons team al 14 weken thuis, is het duide­lijker geworden waar we staan enwat er moet gebeuren. Er isweer ruimte en rust in mijn hoofd om na te denken over hoe we deze crisis gaan gebruiken om ons bedrijf te veranderen én de wereld te verbeteren door meer mensen met autisme aan de slag te krijgen. Te laten zien dat je maatschappe­lijke impact kunt combineren met een gezond financieel verdienmodel. Want als één ding duide­lijk naar voren is gekomen uit deze crisis, dan is het wel dat iedereen in een duurzamere en socialere wereld wil leven.

Blauwdruk voor een nieuwe wereld

Het businessmodel van de sociaal ondernemer is een blauwdruk voor hoe we daar invulling aan kunnen geven. Daarom ben ik trots bijgedragen te kunnen hebben aan het opiniestuk dat recent is uitgebracht door de Code Sociale Ondernemingen.

Ik was het zelf even vergeten aan het begin van de crisis, maar we kunnen zoveel meer dan we soms zelf denken! Tegenslagen kunnen ons zoveel brengen als we er leren mee om te gaan. Ik gaf er vorig jaar zelfs een Ted Talk over.