• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 7 minuten

Hogere conversie uit je website

Alles over hoe je jouw website optimaal inricht voor het behalen van jouw doelen en hogere conversie. Optimale content, structuur, usability en techniek.

Naast het feit dat de website het visitekaartje is van je organisatie, wil je er ook iets mee bereiken. Een website kan verschillende doelen hebben. Hierbij kun je denken aan het verkopen van producten, het werven van klanten (leads) of informeren en het beantwoorden van klantvragen. Hoe je het doel van je website en de bijbehorende KPI’s bepaalt, hebben we in een eerder blog behandeld. In dit blog bespreken we hoe je jouw website optimaal inricht voor het behalen van jouw doelen. Op die manier haal je een hogere conversie uit je website.

hogere conversie

Wie, wat en waarom

Het internet is een vluchtig medium. Dat betekent dat je online maar een paar seconden hebt om je boodschap te communiceren. Als iets niet helder is op een website, zijn gebruikers geneigd snel verder te klikken naar een andere site. Zo kun je een potentiële klant al in het begin van de customer journey kwijtraken. Daarom is het belangrijk dat een aantal punten duide­lijk gecommuniceerd worden en altijd eenvoudig voor de gebruiker zijn te vinden. Het gaat hierbij om de volgende punten:

  • Wie ben je als organisatie? Wees transparant in zaken als je werkwijze en visie. Zorg er ook voor dat duide­lijk is hoe een klant jou kan bereiken (de waar vraag). Dit wekt vertrouwen.
  • Wat doe je als bedrijf? De producten en diensten moeten direct te vinden zijn. De vraag: wat is het probleem van de klant dat moet worden opgelost, is ook belangrijk. Maar al te vaak wordt door bedrijven vanuit hun producten en diensten geredeneerd, zonder dat nu echt duide­lijk is wat de klant hieraan heeft.
  • Waarom moet de klant bij jouw organisatie iets kopen? De concurrent is op internet maar een klik verwijderd, daarom moet het onderscheidend vermogen van jouw bedrijf prominent worden gecommuniceerd. Wat zijn jouw sterke, onderscheidende kanten, ook wel unique selling points (USP’s) genoemd?

Het begint bij de zoekresultaten

Op elk moment van de customer journey moet duide­lijk zijn voor de bezoeker/klant wie je als organisatie bent, wat je doet en waarom hij voor jou moet kiezen. Op internet begint dat vaak in de zoekresultaten van Google. Als iemand op de naam van de organisatie zoekt of een product of dienst van de organisatie, moet het zoekresultaat houvast geven. Dat betekent dat de titel en de meta description van de getoonde pagina informatief en wervend moeten zijn.

Voor de bezoeker moet helder zijn welke organisatie achter de site zit en wat deze doet. Idealiter wordt dit uitgelegd aan de hand van het probleem van de klant wat het bedrijf oplost. Immers zoekt de gebruiker een oplossing voor een probleem of vraag welke diegene heeft. Door hierop in te haken, kun je de doorklikratio vanuit de zoekresultaten van Google verhogen. Bedenk wel dat de titel (max. 55 tekens) en meta descriptions (max. 155 tekens) maar beperkt qua lengte mogen zijn. Anders worden ze niet volledig weergegeven in de zoekresultaten.

Als je gebruik maakt van Google AdWords, kun je bijvoorbeeld Highlight extensies gebruiken om jouw USP’s te tonen. Ook Sitelink extensies zijn handig om de gebruiker gerelateerde pagina’s te tonen met meer informatie.

Maak goede landingspagina’s

De landingspagina of bestemmingspagina is het punt waar de bezoeker jouw site binnenkomt. Een goede landingspagina is essentieel voor een effectieve website. Het is als het ware een elevator pitch waar je in korte tijd de wie, wat en waarom vragen moet beantwoorden. Helaas komt nog vaak genoeg voor dat websites volgens het principe van vorm boven functie worden gebouwd. Denk aan homepages met een grote, flitsende animatie of slider, waarbij belangrijke content niet (prominent en boven de vouw) zichtbaar is. Bovendien zorgen derge­lijke verfraaiingen vaak voor een langere laadtijd, wat nadelig is voor de gebruikerservaring en de positie in Google.

Waak er dus voor om vorm boven functie te laten gaan. Zorg ervoor dat belangrijke informatie prominent en helder gecommuniceerd wordt. Gebruik hiervoor een leesbaar lettertype van voldoende grootte en met voldoende contrast t.o.v. de achtergrond.

Vergeet de call-to-action niet

Uiteraard is de landingspagina nog maar het begin van het conversieproces op de website. Zorg dus voor een prominente call to action (CTA) die de bezoeker naar de gewenste vervolgactie leidt. Idealiter moet elke informatieve pagina een duide­lijke vervolgactie bevatten. Dit moet het duide­lijkst zichtbare element van de pagina zijn. Als je door je wimpers naar een pagina kijkt, moet je de CTA kunnen zien. Dit kun je doen door de CTA een contrastkleur te geven en voldoende groot te maken. De CTA moet een duide­lijke omschrijving bevatten van wat er gebeurt als de gebruiker de actie onderneemt. Dat betekent dus een tekst als ‘Bestel direct’ of ‘Download je whitepaper’, maar niet ‘Klik hier’. Vermijd ten slotte meerdere CTA’s. Het moet de gebruiker name­lijk makke­lijk worden gemaakt. Meerdere CTA’s scheppen verwarring en kunnen de conversie nadelig beïnvloeden.

Gebruik overtuigingstechnieken

Vertrouwen wekken en twijfels wegnemen is van het grootste belang als je wilt dat bezoekers iets bij jou kopen. Bezoekers willen weten dat de organisatie waarmee ze te maken hebben betrouwbaar is. Tenslotte moeten bezoekers jou hun gegevens en geld toevertrouwen bij een aankoop. Dan is het essentieel dat de gebruiker erop vertrouwt dat jouw organisatie daar goed mee omgaat en goede dienstverlening levert. Twijfels wegnemen en vertrouwen wekken kan op diverse manieren, waaronder:

  • Keurmerken. Als jouw organisatie bepaalde keurmerken of certificaten heeft, toon die dan prominent. Deze vormen een onafhanke­lijk waardeoordeel, wat vertrouwen wekt bij de bezoeker.
  • Referenties. Tevreden klanten zijn jouw beste ambassadeurs. Als veel mensen positieve ervaringen hebben met jouw organisatie, zal de gebruiker geneigd zijn aan te nemen dat je betrouwbaar bent.
  • USP’s. Je sterke punten kun je hier ook gebruiken. Deze versterken het onderscheidend vermogen van jouw organisatie en kunnen doorslaggevend zijn voor de keuze van de gebruiker.
  • Anticipeer. Je kunt direct op bepaalde twijfels en onzekerheden van de bezoeker ingaan, door aan te geven dat die twijfel ongegrond is. Door bijvoorbeeld te benoemen dat een gebruiker nergens aan vast zit of dat zijn privacy volledig gegarandeerd is, worden onzekerheden weggenomen.

Zorg voor een goede usability

De usability of gebruiksvriende­lijkheid van een site is bepalend of een bezoeker zal converteren. Zoals eerder genoemd is internet een vluchtig medium. Als een bezoeker niet begrijpt wat van hem wordt verwacht of waar hij bepaalde informatie kan vinden, zal deze niet converteren. Een bekend boek over usability heet ‘Don’t make me think’ en dat is precies waar usability om draait. De gebruiker moet aan de hand worden meegenomen en zonder veel moeite de gewenste acties kunnen uitvoeren. Zorg er dus voor dat ik als gebruiker niet hoef na te denken over wat ik moet doen.

Als je een nieuwe website bouwt of je website aan het verbeteren bent, is het belangrijk de usability te testen. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Je kunt bijvoorbeeld een aantal collega’s die nog onbekend zijn met de nieuwe/vernieuwde website hiervoor vragen of enkele vrienden. Bepaal wat de belangrijkste taken zijn die bezoekers op je site moeten uitvoeren en laat je proefpersonen deze toptaken uitvoeren. Zorg ervoor dat je naast hen zit als ze dit doen en laat ze hardop hun bevindingen en denkstappen uitspreken. Op die manier krijg je heel veel kwalitatieve data die je kunt gebruiken voor het verbeteren van de usability.

Los technische problemen op

Nu je de content, structuur, vormgeving en usability van je website op orde hebt, is het belangrijk na te gaan of alles goed werkt en blijft werken. Niets is zo vervelend als je bezoekers iets bij je willen kopen, maar daar door technische problemen niet in slagen. Links die niet werken, pagina’s die niet meer bestaan, servers die overbelast zijn; er kunnen talloze dingen misgaan. Test de techniek dus van je website (hier zijn tools voor) en monitor voor eventuele problemen. Er zijn bijvoorbeeld tools die eventuele downtime van je site kunnen monitoren. Daarnaast kun je in je analytics eventuele problemen met je site terugvinden, zoals 404 fouten.

Meten en optimaliseren

Als je geoptimaliseerde website live is, kun je gaan meten wat de prestaties zijn en waar verbetering moge­lijk is. Dit kan prima met een analytics pakket als Google Analytics. Bovendien kun je na livegang verder met het verbeteren van de website. Hiervoor kun je A/B testen gebruiken. Het meten van je doelen en KPI’s en het optimaliseren van je website, bespreken we in een volgend blog!