• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Global Accessibility Awareness Day

Is jouw website voor die mensen wel bruikbaar? In dit blog laat ik zien hoe je aan de slag gaat met digitale toeganke­lijkheid.

Vandaag is het Global Accessibility Awareness Day, dé perfecte dag om even stil te staan bij hoe toeganke­lijk de website van jouw organisatie is. Wereldwijd zijn er name­lijk meer dan een miljard mensen met een functie­beperking waarmee zij moge­lijk tegen problemen aanlopen op het internet. In Nederland gaat het om ruim vier miljoen mensen. Is jouw website voor die mensen wel bruikbaar? In dit blog laat ik zien hoe je aan de slag gaat met digitale toeganke­lijkheid.

Mannetje ondersteunt ander persoon om muur over te komen

Wat is de GAAD

Global Accessibility Awareness Day (GAAD) is de dag waarop wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor (digitale) toeganke­lijkheid. En dat is hard nodig, want uit onderzoek van WebAIM b­lijkt dat op de miljoen onderzochte webpagina’s er op maar liefst 98,1% ten minste één toeganke­lijkheidsfout gevonden is.

Toeganke­lijkheids­verklaring

Voor bedrijven binnen de (semi) overheid is digitale toeganke­lijkheid sinds 2018 een verplichting binnen de wet ‘Tijde­lijk besluit digitale toeganke­lijkheid overheid’. Vanaf september 2020 moeten alle websites voldoen aan de WCAG 2.1 (een set succescriteria op het gebied van digitale toeganke­lijkheid) en vanaf juni 2021 moeten ook alle mobiele applicaties van de (semi) overheid daaraan voldoen. Om het stempel digitaal toeganke­lijk te krijgen, moeten websites en apps voldoen aan niveau AA. Is dat bij jouw organisatie nog niet het geval? Dan is er gelukkig nog geen man overboord. Zolang je maar duide­lijk de intentie hebt om dat wél te bereiken. Dat doe je onder andere met een toeganke­lijkheids­verklaring, waarin je de huidige toeganke­lijkheidsstatus zet en vertelt wanneer je onderzoek en verbeteringen gepland zijn. Staat die nog niet online? Marijn schreef daar afgelopen maart dit blog over:
Nog geen toeganke­lijkheids­verklaring gepubliceerd? Wees de aanjaagteams voor!

Hoe krijg je jouw organisatie mee?

Als jouw organisatie volgens de wet niet hoeft te voldoen aan WCAG 2.1, is het toch de moeite waard om je te verdiepen in digitale toeganke­lijkheid. Een toeganke­lijke website is name­lijk meestal ook beter vindbaar en crawlbaar voor zoekmachines zoals Google, dus je SEO gaat er op vooruit. Daarnaast vergroot je de groep mensen die op jouw site terecht kunnen, dus ook het aantal potentiële klanten, samenwerkingspartners of sollicitanten. Dat jij dit blog leest, betekent waarschijn­lijk dat je je al eens hebt verdiept in digitale toeganke­lijkheid en het in ieder geval een belangrijk onderwerp vindt. Maar in je eentje wordt het moei­lijk om toeganke­lijkheid te waarborgen binnen jouw organisatie. Het is daarom belangrijk om zoveel moge­lijk mensen binnen jouw organisatie mee te krijgen. Marcel schreef een blog over welke stake­holders je in welk deel van het proces moet betrekken én deelt onze Routekaart Digitale Toeganke­lijkheid met je:
Zo verbeter je het toeganke­lijkheidsniveau van je website of app

Denk ook aan toeganke­lijkheid voor je eigen medewerkers

Tot nu toe hebben we vooral de nadruk gelegd op websites en apps, omdat je daarmee de meeste impact maakt voor bezoekers en klanten. Maar onder de wet ‘Tijde­lijk besluit digitale toeganke­lijkheid’ valt ook het intra- en extranet dat jullie intern gebruiken. De kans is groot dat er in jouw organisatie ook mensen werken met een functie­beperking. We denken bij dat woord vaak direct aan mensen die blind zijn, of hun handen niet kunnen gebruiken, maar het gaat bijvoorbeeld ook om kleurenblinden, slechtzienden, mensen met ADHD of autisme en slechthorenden. Wil jij aan de slag met het toeganke­lijker maken van je intra- of extranet? Marcel vertelt je welke stappen je moet ondernemen:
Toeganke­lijkheid: een must voor je intranet

Wat gaat digitale toeganke­lijkheid je opleveren?

Sta je inmiddels te springen om te starten met toeganke­lijkheid, maar maak je je zorgen om de kosten? De kosten van het toeganke­lijk maken van je website, app of intranet hangen af van een aantal verschillende zaken. Als je website momenteel verre van toeganke­lijk is, dan is het waarschijn­lijk even een investering om wel op het gewenste niveau te komen. Maar onder aan de streep bespaar je op de lange termijn juist geld met een toeganke­lijke website. Hoe dat precies zit? Marcel legt het je uit in dit blog:
Hoeveel kost digitale toeganke­lijkheid?

Aan de slag met digitale toeganke­lijkheid

Als het goed is heb je nu wel een beetje een beeld van de status van digitale toeganke­lijkheid binnen jouw organisatie en is het tijd om te starten met het daadwerke­lijk toeganke­lijk maken van jullie website, app of intranet. Het toeganke­lijk maken van een bestaand platform begint altijd met het inventariseren van de huidige toeganke­lijkheidsstatus. Dat doe je door het laten uitvoeren van een audit. Ons team van onderzoekers stelt voor jou een rapport samen met verbeterpunten en geeft je advies over het toeganke­lijker maken van je website, app of intranet.

Wil je een audit inplannen? Of wil je je collega’s bewust maken van het belang van digitale toeganke­lijkheid en kun je daar wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met Nina Brugman om de moge­lijkheden te bespreken.