• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Hoeveel kost digitale toeganke­lijkheid?

Toeganke­lijk worden kost weliswaar geld, het levert je als organisatie veel op. Je bedient zo echt je hele doelgroep én bespaart veel geld.

Digitaal toeganke­lijk worden is een uitdagend proces. Voor organisaties is het daarom belangrijk om te weten hoeveel de route naar toeganke­lijkheid kost. Deze vraag kan niet worden beantwoord met een vast bedrag of specifieke capaciteit. Er zijn name­lijk verschillende factoren die hierbij een rol spelen. In dit blog laten we zien welke dit zijn en hoe de route naar toeganke­lijkheid eruit ziet.

Een spaarvarken

Wat kost een toeganke­lijke website?

Laten we als eerste eens kijken welke factoren meespelen bij de kosten voor een toeganke­lijke website. Ten eerste speelt het gewenste niveau van toeganke­lijkheid een rol. Er zijn drie niveaus binnen de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), name­lijk niveau A t/m AAA. Niveau AA is wette­lijk verplicht voor overheden. Hoe hoger het gewenste niveau, hoe meer aanpassingen (en kosten) waarschijn­lijk nodig zijn.

Ten tweede is het van belang of je een bestaande of een nieuwe website drempelvrij wilt maken. Het is het beste om zo vroeg moge­lijk te beginnen met toeganke­lijkheid. Dan zijn de extra kosten voor het toeganke­lijk maken van je website beperkt. Brian Bors, specialist digitale toeganke­lijkheid bij Stichting Accessibility, zegt hierover: ‘Tijdens het visuele ontwerp van je website kun je al rekening houden met dingen die toeganke­lijkheid beïnvloeden. Denk aan dingen als contrast, of ergens een knop voor de ondertiteling van een video moet komen en hoe skiplinks eruit moeten zien.’

‘Bij het aanbesteden van de website of pdf’s kun je er ook al rekening mee houden. Je kunt bij partijen informeren of ze al eerder een website hebben ontworpen die moest voldoen aan WCAG 2.1a. Bij het aanbesteden en visuele ontwerp kun je dus al heel veel doen. Hoe eerder je begint, hoe minder je achteraf na een toeganke­lijkheidstoetsing hoeft aan te passen. Achteraf aanpassen is veel duurder dan iets meenemen vanaf het begin.’

Nalevingsstatus van je website of app

Als je een toeganke­lijkheids­verklaring voor je website of app opstelt, moet je daarin de nalevingsstatus aangeven. De volgende statussen worden onderscheiden:

  • voldoet volledig (A)
  • voldoet gedeelte­lijk (B)
  • eerste maatregelen genomen (C)
  • voldoet niet (D)
  • niet-naleving (E)

Op de website Digitoeganke­lijk vind je een tabel met de specifieke kenmerken van deze statussen. Als je weet welke nalevingsstatus op jouw website of app van toepassing is, kun je vervolgstappen gaan bepalen. Hoe hoger de nalevingsstatus, hoe minder je nog hoeft te doen voor toeganke­lijkheid en hoe lager de kosten zullen uitvallen.

Kosten besparen met digitale toeganke­lijkheid

Hoewel het toeganke­lijk maken van je website een investering vergt, bespaar je kosten op andere vlakken. Investeren in de toeganke­lijkheid van je online kanaal is al snel goedkoper, omdat je gebruikers hiermee beter in staat stelt om online hun zaken te regelen. Gebruikers kiezen name­lijk vaak voor een ander kanaal, omdat ze online niet kunnen doen of vinden wat ze willen. Een toeganke­lijke website zorgt ervoor dat meer mensen wel alles online kunnen doen. Daardoor zullen mensen minder vaak bellen, waardoor je veel kosten bespaart op je callcenter.

Een toeganke­lijke website is feite­lijk een kwalitatief betere website. De voordelen gaan name­lijk veel verder dan alleen het bedienen van mensen met een beperking. Goede toeganke­lijkheid is bijvoorbeeld ook gunstig voor je vindbaarheid in Google. Dat is een van de grote voordelen van het toeganke­lijk maken van je website. Als je aan je toeganke­lijkheid werkt, werk je dus ook ge­lijk aan je SEO. Zo levert de investering in toeganke­lijkheid je veel op.

Grotere organisaties werken vaak met leveranciers voor online diensten. Toeganke­lijkheid zal dan in sommige gevallen wat duurder zijn (5%-15%). Dat verdient zich in onderhoud echter snel terug. Die kosten zullen name­lijk over het algemeen lager zijn. Als je werkt met leveranciers die bijna exclusief voor de overheid werken, mag je er vanuit gaan dat ze de kosten verdelen over al hun klanten. Bovendien mag je vanuit vakmanschap verwachten dat ze eventuele ontwikkelkosten voor een groot deel voor hun rekening nemen. En daar dus scherp op sturen. De investering hoef je dus niet volledig zelf te dragen. Bovendien betaalt deze zich dus terug in lagere onderhoudskosten.

Bedien iedereen door toeganke­lijkheid

De belangrijkste opbrengst van digitale toeganke­lijkheid is dat je meer mensen uit jouw doelgroep bereikt. Vooral voor overheden is het belangrijk dat al hun informatie en communicatie voor iedereen bruikbaar is. Maar voor commerciële organisaties is toeganke­lijkheid ook interessant. Er zijn in Nederland name­lijk veel mensen met een functie­beperking. Als je die ook bereikt en bedient, kan dit je veel opleveren. Bekijk bijvoorbeeld eens deze case voor de toeristenindustrie.

Kortom, voor toeganke­lijkheid moet je investeren. Maar door de kosten die je bespaart, levert het ook veel op. De ‘total cost of ownership’ van je dienst of product wordt name­lijk lager. En het allerbelangrijkste is natuur­lijk dat je echt iedereen bedient als je website toeganke­lijk is.

Waar staat jouw organisatie met digitale toeganke­lijkheid? Welke status je site ook heeft, wij helpen je naar een hoger niveau. Met onze uitgebreide toeganke­lijkheid dienstverlening, bieden we de kennis en gerichte uitwerking die jouw organisatie nodig heeft.

Andere artikelen: