• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

Gemeente Hilvarenbeek: digitaal toeganke­lijk worden én maatschappe­lijke impact maken

Eind 2021 lanceerde de gemeente Hilvarenbeek een nieuwe hoofdwebsite. Een goed moment om de digitale toeganke­lijkheid van dit domein en hun online pdf-bestanden onder de loep te nemen. Daarbij riep de gemeente de hulp in van Swink. Nathalie van Zundert, destijds medewerker Online Communicatie & Dienstverlening bij de gemeente Hilvarenbeek en tegenwoordig in dezelfde functie werkzaam bij de gemeente Goirle, zet zich met veel enthousiasme voor dit onderwerp in. Zij vertelt in dit interview over de samenwerking met Swink en de toeganke­lijkheidsambities van de gemeente.

Waarom met Swink in zee

Omdat de gemeente Hilvarenbeek als overheidsorganisatie wette­lijk verplicht is om hun online informatie digitaal toeganke­lijk aan te bieden, was de lancering van de nieuwe website hiervoor een mooie aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. Daarbij riep de gemeente de hulp in van Swink, met wie ze via-via in aanraking kwam. Dit bureau toetste onder andere hun hoofdwebsite volgens de WCAG 2.1 AA-norm. ‘Wat mij heel erg aansprak’, licht Nathalie de keuze van de gemeente toe, ‘is dat Swink sociale wortels heeft. Dat dit bureau medewerkers in dienst heeft die autisme en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.’

Maatschappe­lijke impact maken met je algemene middelen

Natuur­lijk speelde een wette­lijke verplichting mee in de keuze om hun website op toeganke­lijkheid te laten toetsen, maar Nathalie vond het ook een pre dat ze door deze opdracht aan een sociale onderneming uit te besteden, iets terugdeden voor de maatschappij. ‘Het moet gebeuren, die toetsing. Dan kun je kiezen voor een commerciële partij, maar je kunt ook kiezen voor een partij die dit meteen aangrijpt om mensen in hun kracht te zetten. Dan doe je als gemeente ge­lijk iets goeds met je algemene middelen.’ De gemeente was overigens niet onbekend met autisme, want ze heeft een medewerker met autisme in dienst die helpt om de gemeente­lijke stukken digitaal toeganke­lijk te maken.

Steeds bewuster met digitale toeganke­lijkheid bezig

De gemeente Hilvarenbeek houdt zich volgens Nathalie steeds meer bewust bezig met digitale toeganke­lijkheid. ‘De gemeente is hier absoluut mee bezig’, benadrukt ze, ‘en we hebben hierin de afgelopen twee jaar ook zeker stappen gezet.’ Zo drong de gemeente het aantal pdf-bestanden zoveel moge­lijk terug en werd dit bij de vernieuwing van de website ook expliciet vastgelegd. ‘We hebben onze medewerkers daarin getraind.’ Pdf-bestanden blijven wel een lastig vraagstuk. Nathalie benadrukt daarom dat de gemeente nog niet alles digitaal toeganke­lijk kan aanbieden, maar hiervoor wel haar best doet. ‘Ons streven is om, zoveel als moge­lijk is, de site vrij van pdf-documenten te houden. En als er toch een pdf-bestand op moet komen te staan, dat dit dan toeganke­lijk is.’

Medewerkers scherp houden

Het is volgens de medewerker Online Communicatie & Dienstverlening ook zaak om je medewerkers scherp te blijven houden op digitale toeganke­lijkheid. ‘Vooral bij het publiceren van bekendmakingen in het systeem DROP, dat in onze website is geïntegreerd’, licht ze toe. Deze bekendmakingen worden niet automatisch digitaal toeganke­lijk gepubliceerd. Een van de actiepunten is om de medewerker die dit publiceert, hierin mee te nemen. ‘Het is mensenwerk, dus je moet erop blijven letten.’

Waarom digitale toeganke­lijkheid belangrijk is

Nathalie noemt digitaal toeganke­lijk zijn een ‘morele’ verplichting voor overheden. ‘Op onze website mag geen drempel liggen, want onze website is de allereerste plek waarop inwoners gaan kijken als ze een vraag hebben. Dus dat is nog vóór dat ze bellen en nog vóór ze naar het gemeentehuis komen. Als je digitale informatie niet toeganke­lijk is, sluit je mensen buiten. Iedereen moet mee kunnen doen.’ Haar tip voor andere overheidsorganisaties: ‘Zorg dat je hele organisatie aanhaakt, en dan ook écht aanhaakt.’ Ze ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor de besturen van overheidsorganisaties. ‘Als je je bestuur aan boord hebt, ben je name­lijk sneller bij je eindresultaat.’