UWV

Digitale toeganke­lijkheid consultancy en awareness sessie

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is een zelfstandig bestuursorgaan dat zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Lees hier het klantverhaal van het UWV.

Opdracht

Een van onze specialisten digitale toeganke­lijkheid heeft de prototypes die het UWV gebouwd heeft voor de nieuwe website, getoetst op digitale toeganke­lijkheid. Hiermee heeft het UWV kennis en inzichten opgedaan die toegepast gaan worden bij nieuwe website.

Verder hebben we een awareness sessie gedaan voor het UWV. Zo wordt de bewustwording vergroot over wat digitale toeganke­lijkheid is en waar je rekening mee moet houden.

“Yulia heeft een screening gedaan op digitale toeganke­lijkheid van het prototype. Ze heeft ook bij de kick-off een presentatie verzorgd rondom digitale toeganke­lijkheid. Dat zorgde er bij de hele groep van de design sprint voor dat er meer bewustwording was van waar je het voor doet en voor wie. Die bewustwording en hoe je het onderwerp digitale toeganke­lijkheid de organisatie in brengt, willen we in een vervolg met Swink aan werken.”

Sander Rijs van het UWV. Sander Rijs

Senior beeldredacteur bij het UWV

Swinker aan het woord

“Het is vaak een enorme klus om een bestaande website achteraf toeganke­lijk te maken. Daarom is het goed dat het UWV digitale toeganke­lijkheid vanaf de ontwerpfase een prominente plek heeft gegeven. Ik vind het leuk om bewustwording te creëren bij anderen, waardoor het onderwerp meer gaat leven. Het is fijn dat het design daardoor niet alleen mooi, maar ook toeganke­lijk is geworden.”

Yulia Valencia Yulia Valencia

Specialist digitale toeganke­lijkheid

Website:
uwv.nl
Teamleden:
Yulia Valencia