• gepubliceerd
 • leestijd
  ± 5 minuten

Waarom grote organisaties kiezen voor een alternatief voor Google Analytics

Piwik PRO helpt je om het gebruik van je website op een verantwoorde manier te analyseren. Waarom kiezen grote organisaties voor Piwik PRO?

Veel grote organisatie willen graag een goed ondersteund analytics pakket, dat alle nodige functionaliteiten biedt die Google Analytics heeft, maar tege­lijkertijd de Europese wetgeving omtrent privacy volgt en de moge­lijkheid biedt om te draaien in een beschermde omgeving. Piwik PRO helpt je om het gebruik van je website op een verantwoorde manier te analyseren.

Piwik PRO helpt analyseren

Piwik PRO helpt je om het gebruik van je website te meten en te analyseren. Het vertelt je of je website vaak bezocht wordt, welke pagina’s de aandacht krijgen, hoe bezoekers over de website bewegen en waar ze naartoe gaan. Qua gebruik en functionaliteit is het verge­lijkbaar met Google Analytics en op een aantal gebieden zelfs beter. In dit blog zullen we daar aandacht aan besteden.

Zie hier een kort overzicht van alle voordelen van Piwik PRO ten opzichte van andere tools.

Voordelen Piwik PRO

 • Nieuwe gratis Core versie met toegang tot de nieuwste diensten.
 • Betaalbare premium variant
 • Directe helpdesk ondersteuning vanuit de tool
 • Betere privacy voor jouw bezoekers
 • Voldoet aan EU regels voor privacy
 • ‘Do not track’-ondersteuning
 • Veel functies standaard aanwezig, zonder plugins.
 • Geen sampling van data zoals bij Google Analytics
 • Automatisch filteren van spam
 • Snelle ontwikkeling zorgt voor veel verbeteringen
 • Moge­lijkheid tot Self hosting, dus data in eigen beheer
 • Professionele ondersteuning moge­lijk
 • Automatische software updates, in tegenstelling tot Matomo

Nadelen Piwik PRO

 • API vraagt expert kennis
 • Kleinere kennisbasis online te vinden, tov Google Analytics.
 • Integratie met Google diensten is minder diepgaand.

Voordelen Google Analytics

 • Gratis te gebruiken
 • Integratie met Google diensten
 • (Betaalde) Plugins moge­lijk
 • Grote kennisbasis beschikbaar
 • Heeft als marktleider de basis gelegd voor andere tools

Nadelen Google Analytics

 • Je betaalt Google met data
 • Spam in de data vraagt aandacht
 • Google laat gesampelde data zien (voorspelling op basis van 10-40% van de data)
 • Amerikaanse privacywetgeving is beperkt
 • Data niet in eigen beheer
 • Dure premium variant
 • Ook hier vraagt de API expertkennis

In de komende paragrafen zullen we een aantal zaken omtrent privacy, data sampling en spam verder toelichten.

Europese privacywetgeving en analytics pakketten

Sinds mei 2016 zijn de Europese Regels omtrent privacy van kracht, ook wel bekend als de AVG-wetgeving. De wetgeving stelt een aantal eisen om websitebezoekers te verzekeren dat er aan hun rechten wordt voldaan en deze eisen hebben grote invloed op de data die verzameld mag worden van bezoekersgedrag. Er moet bijvoorbeeld transparantie zijn over de data die verzameld wordt en de bezoekers moet hiervoor toestemming geven. Ook werd hiermee de locatie waar de data wordt opgeslagen belangrijk en wie daar toegang tot heeft.

In de afgelopen jaren heeft Google Analytics een aantal belangrijke stappen gezet in hun voorwaarden die helpen om aan deze regels te voldoen. Zo hebben ze hun gebruikersvoorwaarden aangepast en hebben ze een aantal opties niet langer bruikbaar gemaakt, waar teveel inbreuk op privacy plaats kon vinden. Ook zijn er moge­lijkheden om strengere regels in de analytics tool door te voeren. Bijvoorbeeld met aangepaste cookies, IP anonimisering en instellingen omtrent het delen van data. Standaard wordt de verzamelde data nog altijd gebruikt door Google voor hun eigen gebruikersstatistieken. Helaas blijft Google, naast deze positieve ontwikkelingen, ook achter met de conformiteit omtrent Europese wetgeving.

Wanneer je data binnen google wilt opslaan én aan de regels van AVG (engels: GDPR) wilt voldoen, zul je met hen een Standard Contractual Clause moeten afsluiten, waardoor de verantwoorde­lijkheid van de privacy standaarden bij jou als data bewaarder komt te liggen. Simpel gezegd is dit een manier van Google om om te gaan met de verschillen die bestaan tussen de eis van de Europese wetgeving en Amerikaanse wetgeving onder andere omtrent het verstrekken van inkijk in privacy gevoelige data aan de overheid. In deze controverse speelt de locatie van dataservers een belangrijke rol.

Piwik PRO bevindt zich binnen de Europese Unie en richt zich dan ook volledig op het volgen van deze strengere wetgeving. Dit zie je onder andere terug in hun consent manager, deze geeft de moge­lijkheid om tracking volledig te baseren op bezoekerskeuze. Daarnaast heeft Piwik PRO aandacht besteed aan hun serverlocaties, deze bevinden zich in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Ook geven ze de moge­lijkheid om zelf de server te hosten, waardoor ook de dataprivacy in eigen beheer blijft.

Vooruitstrevende toepassingen in de standaard versie

De standaard versie van Piwik PRO biedt veel meer dan de standaard versie van Google Analytics en is sinds kort net als Google Analytics gratis beschikbaar. Om een beeld te scheppen:

 • Worden in Piwik PRO de links naar andere websites (outlinks) en downloads automatisch gemeten,
 • Heb je direct toegang tot gebruikersstroom overzichten die je zelf kunt instellen,
 • Is er standaard een attributie rapport waarmee je de effectiviteit van je campagnes op de lange termijn kunt vaststellen en
 • Blijft Piwik PRO de moge­lijkheid ondersteunen om opvolgende pagina’s op te vragen in eigen ontworpen rapporten.

De standaard versie van Google Analytics is beperkt en eigen­lijk vraagt het direct een aantal pluginupdates en meet­instellingen om er het minimale uit te halen. Het is een voordeel om de moge­lijkheid te hebben om plugins van derde partijen te kunnen gebruiken, maar tege­lijkertijd zorgt dit ervoor dat de standaard versie erg verouderd is, zonder die updates.

Piwik PRO heeft goed gekeken naar de minimum wensen van gebruikers en heeft dit standaard in de metingen en in de rapporten geïntegreerd.

Data sampling

Een belangrijk verschil bij de rapportage van analytics data is dat Piwik PRO geen sampling toepast. In tegenstelling tot bij Google Analytics zie je dus altijd alle data in je rapporten in plaats van een steekproef. Vooral bij sites met veel verkeer is dit een voordeel, omdat Google Analytics dan een relatief beperkt deel van de data gebruikt bij het maken van rapporten. Onze ervaring is dat vooral als je langere periodes wilt analyseren en iets dieper in de rapporten wilt duiken, dit tot significante vertekeningen kan leiden.

Spam

Sinds het gebruik van analytics software zijn er sluwe opportunisten die er misbruik van proberen te maken. Een nog altijd groeiend probleem is dat er veel spam in Google Analytics data terechtkomt. Veel gebruikers van Google Analytics zullen het wel herkennen wanneer ze hun referrals (of bronverwijzers) bekijken. Er staan vreemde resultaten in, waardoor de rapporten onleesbaar worden of waardoor je je toch afvraagt waarom zoveel mensen vanaf www.buyanythingcheaponline.com naar jouw website komen. De spammers hopen dat jij dan zelf eens een kijkje op die website gaat nemen.

Met behulp van filters kun je deze spamresultaten verwijderen, maar doordat er steeds nieuwe spam bijkomt is dat iets dat blijvend aandacht vraagt. Piwik PRO heeft als voordeel dat referrer spam automatisch gefilterd wordt uit de data. Hierdoor hoef je je niet met filters bezig te houden en blijft je data toch zuiver, zodat je niet vals geïnformeerd wordt.

Heb je interesse in de gratis Piwik PRO Core Analytics, neem eens contact met ons op! Niet alleen kunnen we je van advies voorzien, ook zetten we je bovenaan de wachtlijst en zo kun je er deze zomer al mee aan de slag!