• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

Social Return On Investment door Swink

Social Return On Investment (SROI), of Social Return, is een aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Social Return on Investment

Social Return On Investment: belangrijke maatstaf voor de PSO

Het doel is om deze mensen meer kans te geven op passend werk en ontwikkelingsmoge­lijkheden. Rondom Social Return worden allerlei afspraken vastgelegd en is vanuit de overheid de Participatiewet ingevoerd. Uiteraard wordt hier streng toezicht op gehouden. Een belangrijke maatstaf voor Social Return is de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is een lande­lijk meetinstrument en keurmerk die de mate van Social Return zichtbaar maakt.

Wij creëren banen voor mensen met autisme

Waarschijn­lijk weet je het al: wij zijn een sociale onderneming. Swink zet zich name­lijk in om banen te creëren voor mensen met autisme met hbo-denkniveau en hoger. Dit is een grote groep waarbinnen veel werkloosheid heerst en waarvoor het moei­lijk is om passend werk te vinden en behouden. Op de werkvloer binnen een ‘gewoon’ bedrijf b­lijkt vaak dat het lastig om sociaal mee te komen, is de werkdruk te groot of zijn de ongeschreven (sociale) regels te ingewikkeld en vaag. Dit kan al gauw voor uitval en allerlei bijbehorende (gezondheids)klachten zorgen. Swink creëert voor deze doelgroep een passende, prikkelarme baan en zorgt voor werk dat aansluit op de vaardigheden en kwaliteiten van de medewerkers.

Onze impact volgens Sinzer

In 2016 voerde onderzoekbureau ‘Sinzer’ voor ons een impactmeting uit van onze SROI. In dit onderzoek is er gekeken naar de maatschappe­lijke impact van Swink. Impact kan zowel positief als negatief, en bedoeld als onbedoeld zijn. De uitkomst is een verhoudingsgetal tussen maatschappe­lijke kosten en opbrengsten, ook wel de SROI-ratio. Uitgangspunten in dit onderzoek waren onder andere: subsidies en donaties, maatschappe­lijke resultaten i.p.v. financiële, geld en zaken die waarde kunnen hebben zonder geldstromen.

Elke geïnvesteerde euro levert 1,95 euro aan maatschappe­lijke waarde op

Uit het onderzoek kwam naar voren dat onze maatschappe­lijke impact groot is: voor elke geïnvesteerde euro wordt er 1,95 euro aan maatschappe­lijke waarde gecreëerd. Wat dit in de praktijk betekent? Medewerkers van Swink geven aan zich over het algemeen gezonder te voelen, minder vaak naar de huisarts te hoeven en minder medicatie en sociaal-psychische ondersteuning te gebruiken. Ook voelen zij zich over het algemeen veiliger en rustiger. Daarnaast zijn ze door het hebben van werk een stuk zelfstandiger en zijn ze minder afhanke­lijk van hun directe omgeving. De gevolgen van deze verbetering zijn ook merkbaar buiten Swink. Zo resulteren bovenstaande verbeteringen onder andere in lagere zorgkosten, lagere behoefte aan een uitkering en meer zelfredzaamheid.

Wij bewijzen: Social Return loont

Swink is al flink wat jaren bezig met het opbouwen van Social Return, en dat loont! Al sinds 2017 staan we name­lijk op de hoogste trede van de PSO-ladder. Daarmee behoren we tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen. Social Return draait erom iets terug te geven aan de samenleving. Voor jou als ondernemer betekent dit niet dat je opeens zelf allerlei veranderingen hoeft door te voeren: samenwerken met een sociale onderneming kan al zorgen voor veel maatschappe­lijke impact. Wanneer je moet voldoen aan de SROI-verplichting, hebben wij het juiste certificaat om jouw bijdrage inzichte­lijk te maken. Ook werk maken van Social Return? Wil je weten hoe jouw bedrijf meer Social Return kan genereren? Neem dan eens contact met ons op. Bekijken we samen wat wij voor jou kunnen betekenen!