• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 3 minuten

Digitale toeganke­lijkheid: zet óók de patiënt met een functie­beperking centraal

Heb je je ook wel eens afgevraagd welke rol digitale toeganke­lijkheid speelt bij de dienstverlening van jouw organisatie?

Is jouw organisatie al aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de patiënt journey? Door de reis van je patiënten en cliënten van informatie tot zorg in kaart te brengen, kun je je (online) dienstverlening verbeteren. Maar heb je je ook wel eens afgevraagd welke rol digitale toeganke­lijkheid speelt bij de dienstverlening van jouw organisatie?

Waarom moet ik digitale toeganke­lijkheid meenemen in de patiënt journey?

Digitaal toeganke­lijk zijn betekent dat de website van jouw organisatie door iedereen gebruikt kan worden, óók door mensen met een beperking. Naar schatting hebben 4,5 miljoen Nederlanders een beperking die invloed heeft op de manier waarop ze het web navigeren. Je denkt dan misschien als eerst aan blinden of mensen die hun handen niet kunnen gebruiken, maar ook kleurenblinden, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een leesbril kunnen niet vanzelfsprekend jouw website bekijken. Door geen toeganke­lijke website aan te bieden, sluit je 4,5 miljoen Nederlanders uitvan informatie over (vaak noodzake­lijke) zorg.

Reis over de website

Bij het optimaliseren van de patiënt journey, breng je in kaart hoe mensen op jouw website bewegen. Hoe zoeken ze, waar klikken ze, wat downloaden ze, hoe maken ze een afspraak. Daarbij kijk je ook waar ze vast lopen en op welke momenten ze de website weer verlaten, zónder een afspraak te maken of bijvoorbeeld een patiëntenfolder te downloaden. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat iemand misschien niet vastloopt bij het maken van een afspraak omdat de applicatie te ingewikkeld is, maar omdat het contrast van de dagen in de kalender gewoon te laag is? Of omdat de ‘afspraak maken’ button niet toetsenbordtoeganke­lijk is?

Impact op de zorg

Een ontoeganke­lijke website heeft ontzettend veel impact op welke informatie en functionaliteiten beschikbaar zijn voor mensen met een functie­beperking. En het kan ook invloed hebben op de kwaliteit van de zorg. Wanneer een patiënt nuchter moest zijn voor een behandeling, of een andere voorbereiding thuis had moeten uitvoeren, terwijl die informatie alleen online in een ontoeganke­lijke PDF beschikbaar is en de patiënt dat daardoor niet heeft kunnen doen, is dat in het minst erge geval vervelend omdat er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden, of in het ergste geval gevaar­lijk omdat er voor aanvang van de afspraak niet meer naar gevraagd is. Ga eens na of het überhaupt nodig is om die informatie aan te bieden in een PDF. Kan het ook html-gebaseerd? Met PiMS, software van 4CLOUD, kun je patiëntinformatie folders zowel in HTML, PDF én XML aanbieden, zodat de folders ook toeganke­lijk zijn voorpatiënten die gebruik maken van een screenreader.

Geen verplichting, wel je plicht

Momenteel is het hebben van een digitaal toeganke­lijke website of app alleen verplicht voor de (semi) overheid. De gezondheidszorg, kinderdagverblijven, scholen, private sectoren (denk aan treinvervoer en de post) en niet-gouvernementele organisaties (bedrijven die niet worden gefinancierd door de overheid maar wel werken aan het maatschappe­lijk belang) vallen niet onder de wetgeving.Het is dus nóg geen verplichting om als ziekenhuis of andere zorgorganisatie digitaal toeganke­lijk te zijn. Maar het ís wel je plicht. Juist omdat je werkt met (op dat moment) kwetsbare mensen, is het essentieel dat iedereen over dezelfde informatie en functionaliteiten beschikt. Dus neem het voortouw en geef het goede voorbeeld, zodat onze maatschappij zo snel moge­lijk niémand meer online uitsluit.

Weet je niet waar je moet beginnen? Marcel legt je uit hoe je in 3 stappen toeganke­lijke content binnen jouw organisatie borgt.

Andere artikelen: