• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 5 minuten

Matomo installeren? Begin met deze vijf stappen

Een goed begin is het halve werk en dat geldt ook als je Matomo wilt gaan gebruiken. Door bij het begin na te denken over hoe je de tool wilt gaan gebruiken en wat de vereisten zijn, zorg je ervoor dat je later een goed functionerende Matomo installatie hebt. Dat betekent dat je over een aantal zaken een beslissing moeten nemen voordat je Matomo installeert. Ik neem hier de vijf belangrijkste zaken door.

Bepaal de servercapaciteit die je voor Matomo nodig hebt

De hoeveelheid verkeer die je met Matomo wilt gaan meten bepaalt de servercapaciteit die je nodig hebt.

Beslissing 1: Hoeveel paginaweergaven per dag heeft je website?

Hoe meer je meet, hoe meer Matomo gaat eisen van de server waar het op staat. Hierbij kun je als vuistregel nemen:

  • <1.000 per dag: Dit kan prima draaien op de meeste hostingpakketten naast een bestaande website.
  • 1.000 tot 10.000 per dag: Een bescheiden aparte (virtuele) server met minstens 1GB RAM is hiervoor nodig.
  • 10.000 tot 100.000 per dag: Een aparte server met 8GB RAM is nodig. Daarnaast kan gebruik maken van een Redis queue noodzake­lijk worden, zeker als de bezoeken niet ge­lijkmatig over de dag verspreid zijn maar vooral op piekmomenten.
  • >100.000 per dag: Vanaf deze hoeveelheid wordt het belangrijk om de infrastructuur voor het meten van bezoek en de infrastructuur voor het gebruik van Matomo van elkaar te scheiden. Dat betekent dat je 2 of meer servers nodig hebt, waarvan minstens 1 de metingen ontvangt en er 1 is die daarvan een kopie ontvangt om berekeningen over uit te voeren. Hiermee voorkom je dat de server het te druk krijgt om nieuwe metingen binnen te krijgen.

Een diagram van een beslisboom.Opslag van Matomo brondata

Hoe meer data je bewaart, hoe langer het duurt om rapporten te genereren. Daarom is het belangrijk om hierin een keuze te maken.

Beslissing 2: Hoe lang wil je de brondata bewaren?

Matomo slaat elke actie van bezoekers op in een database. Op basis van deze acties worden rapporten berekend met geaggregeerde statistieken. Hoe meer data in de tabel met alle acties staat, hoe langer de server doet over deze berekeningen, wat het gebruik van Matomo traag kan maken.

De meeste geaggregeerde statistieken worden ook per dag, week, maand en jaar opgeslagen om deze niet elke keer opnieuw te hoeven berekenen. Maar bij rapporten die weergeven in welke volgorde pagina’s bekeken zijn (zoals de userflow van een bepaalde pagina: waar de bezoekers vandaan kwamen en waar ze na de pagina heen gaan) moet altijd een berekening op basis van de brongegevens uitgevoerd worden.

Om te zorgen dat derge­lijke berekeningen niet te lang duren kan data die ouder is dan een bepaalde periode (bijv. 13 maanden) uit de database verwijderd worden. Alle vooraf berekende rapporten voor die periode blijven dan zichtbaar, maar rapporten zoals de userflow werken niet meer.

Neem daarom even de tijd om te bedenken hoe lang je de gedetailleerde data nog nodig hebt, en vanaf welk moment je deze veilig kan verwijderen.

Wie krijgt toegang tot Matomo en met welke rechten?

Het aantal gebruikers en de rechten die je aan gebruikers toekent, heeft invloed op de kosten en op de belasting van de server.

Beslissing 3: Hoeveel gebruikers gaan straks toegang krijgen tot Matomo? Wat moeten deze gebruikers kunnen doen?

Een reden om niet teveel mensen toegang tot Matomo te bieden, kan zijn om de kosten voor betaalde plugins te drukken. Hoe meer gebruikers je hebt, hoe meer kosten voor een licentie in rekening gebracht worden.

Daarnaast kun je de moge­lijkheden voor gebruikers om in Matomo zelf zaken in te stellen beperken. Is het bijvoorbeeld noodzake­lijk dat mensen zelf segmenten in Matomo kunnen maken? Of zelf een helemaal aangepaste periode kunnen kiezen? Als het antwoord ja is, dan moet je ook rekening houden met de moge­lijke serverload die dit gaat opleveren. Zowel segmenten als aangepaste periodes moeten name­lijk apart berekend worden.

Je kunt ook alleen de moge­lijkheid bieden om de voorberekende periodes (dag, week, maand en jaar) beschikbaar te maken, en voor segmenten alleen bepaalde gebruikers de moge­lijkheid geven deze aan te maken en met de rest van de gebruikers te delen.

Toegang tot Matomo Tag Manager

Het is belangrijk om te bepalen of je de Matomo Tag Manager wilt gaan gebruiken en wie er gebruik van mag maken.

Beslissing 4: Ga je de Matomo Tag Manager gebruiken? Wie mag dan gebruik maken van deze tool?

Met de Matomo Tag Manager kun je nieuwe metingen toevoegen of bestaande metingen aanpassen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld scrolldiepte meten, of het gebruik van interactieve elementen op een pagina.

Als je website een Single Page Application is, dan heb je de Matomo Tag Manager vrijwel zeker nodig om paginaweergaven goed te meten.

Zorg ervoor dat niet teveel mensen toegang hebben tot de Tag manager, en dat de groep die wel toegang heeft genoeg verstand heeft van hoe websites in elkaar zitten. Enige kennis van HTML, CSS en Javascript is hierbij noodzake­lijk.

Zorg ervoor dat Matomo up to date blijft

Om ervoor te zorgen dat Matomo goed blijft werken en goed beveiligd is, is het belangrijk om updates tijdig uit te voeren.

Beslissing 5: Wie gaat Matomo up to date houden?

Matomo heeft regelmatig updates, van kleine bug- en security-fixes tot grotere updates die nieuwe functionaliteit toevoegen. Het is noodzake­lijk om deze updates op tijd uit te voeren! De meeste updates gaan er name­lijk van uit dat je de vorige versie gebruikt. Een aantal updates overslaan kan meestal geen kwaad, maar het kan voorkomen dat een update wel stukloopt als je niet vanaf de vorige versie een update uitvoert.

Het komt soms voor dat een nieuwe update een bug introduceert. Het is daarom aan te raden bij een nieuwe release eerst een aantal dagen te wachten en dan de forums van Matomo te bekijken om te zien of er grote problemen zijn met de nieuwste release.

Zorg er in ieder geval voor dat over het updaten van Matomo duide­lijke afspraken zijn. Het is bijvoorbeeld niet handig om tijdens kantoortijden de update uit te voeren, of op tijdstippen dat er veel bezoek is aan de website. En mocht je een website hebben met meer dan 100.000 paginaweergaven per dag, dan zul je ervoor moeten waken dat de bezoeken die tijdens de update plaatsvinden alsnog gemeten worden.

Je webbouwer kan je ongetwijfeld helpen bij de installatie van Matomo op je server. Wij helpen je graag met het instellen van Matomo op basis van een op maat gemaakt meetplan. Zo zorgen we ervoor dat je in Matomo alle statistieken terugvindt die jou helpen bij het optimaliseren van je site!