• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 3 minuten

‘De bijdrage die je levert, daar gaat het om’

‘We zetten ons in voor mensen voor wie meedoen in de samenleving niet vanzelf gaat', vertelt Emma Koger van Stichting De Omslag in dit interview.

Wij werken graag samen met organisaties die zich, net als wij, inzetten voor een inclusieve samenleving. Emma Koger is projectcoördinator bij de Stichting De Omslag in Amsterdam, een van onze oudste klanten. Zij is verantwoorde­lijk voor de coördinatie van Jekuntmeer.nl. Dit is een digitale sociale kaart voor passend werk, leren en doen voor kwetsbare doelgroepen. ‘We zetten ons in voor mensen voor wie meedoen in de samenleving niet vanzelf gaat.’

De Omslag

Emma Koger van Stichting De Omslag

De Omslag is een kennisnetwerk voor vraagstukken over participatie en inclusie. Op Jekuntmeer.nl, een ‘marktplaats voor moge­lijkheden’, vinden mensen met een kwetsbaarheid of een afstand tot de arbeidsmarkt passend aanbod. De coördinatie van Jekuntmeer.nl bestaat o.a. uit contact leggen en houden met opdrachtgevers en leveranciers, verbetertrajecten ontwikkelen en presentaties op bijeenkomsten verzorgen. ‘Jekuntmeer.nl is een veelomvattend project waar veel partijen bij betrokken zijn’, zegt Emma.

Daarnaast verzorgt zij nieuwsbrieven voor de organisaties die hun aanbod op Jekuntmeer.nl plaatsen en staat ze namens Jekuntmeer.nl op participatiemarkten in de Amsterdamse wijken. Naast Jekuntmeer.nl houdt ze zich bezig met personeelszaken, de boekhouding en zaken rondom de algehele bedrijfsvoering. ‘De Omslag is een kleine organisatie dus dit zijn taken die je er goed bij kunt doen. Die afwisseling is heel leuk’, legt Emma uit.

Jekuntmeer.nl: een samenwerking met Piipol en Swink

Na het werken aan verschillende projecten binnen De Omslag richt Emma zich sinds begin 2019 vooral op Jekuntmeer.nl. Ze is het aanspreekpunt voor de sociale firma’s Piipol en Swink, met wie De Omslag samenwerkt. ‘Piipol verzorgt voor Jekuntmeer.nl de techniek, zowel het programmeren van de applicatie alsook de webhosting verzorgen zij. Swink verzorgt dage­lijks de helpdesk en zorgt ervoor dat het aanbod op de site actueel blijft. Daarnaast verzorgen ze de nieuwsredactie en versturen nieuwsbrieven aan bezoekers die een passende activiteit op Jekuntmeer.nl zoeken.’

Goede kwaliteit dienstverlening

De samenwerking met Swink bevalt haar goed. ‘Die dienstverlening door Swink, de kwaliteit die er geleverd wordt, is heel goed’, vertelt ze. Op de vraag hoe ze het vindt dat de helpdesk en de nieuwsredactie van Jekuntmeer.nl door mensen met een beperking wordt uitgevoerd antwoordt ze: ‘Daar ben ik eigen­lijk niet zo bewust mee bezig. Ik vind ‘beperking’ een rare bewoording, want ik zie dat niet zo. Ik denk dat we allemaal wel een bepaalde kwetsbaarheid hebben. In dit geval is die kwetsbaarheid zelfs een kwaliteit, want er wordt heel nauwkeurig en precies gewerkt. Ook de communicatie met Swink verloopt prettig, er is altijd iemand aanwezig als ik een vraag heb. Als er een probleem is, of iets loopt niet zo lekker, dan wordt dit altijd direct opgepakt. Daarin zie ik geen verschil met andere leveranciers en dat onderscheid probeer ik ook niet te maken. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met Piipol. Zonder hun kennis zou Jekuntmeer.nl niet tot zo’n sterk platform zijn ontwikkeld.’

Missie: bijdragen aan participatiemoge­lijkheden in de stad

Emma heeft het enorm naar haar zin bij De Omslag. ‘De diversiteit in mijn werk spreekt mij vooral aan: zowel de inhoud van mijn taken als het contact met mensen: van mensen die informatie op de website zoeken, verwijzers en aanbiedende organisaties op Jekuntmeer.nl tot de leveranciers. ‘De bijdrage die je levert, daar gaat het uiteraard om.’ Dat was voor haar jaren geleden de reden dat ze bij De Omslag solliciteerde: ‘Ik vind het mooi dat wij als organisatie op deze manier, door het delen van kennis, onderzoek en verbinding, een bijdrage kunnen leveren aan de participatiemoge­lijkheden in de stad. En op die manier zoveel moge­lijk mensen weer mee kunnen laten doen.’