• gepubliceerd
  • leestijd
    < 1 minuut

De 3 P’s

Social Enterprise, Social Firm, ofwel Maatschappe­lijk Verantwoord Ondernemen (MVO) rust op 3 pijlers, de ‘3 P’s’: People, Planet en Profit.

Social Enterprise, Social Firm, ofwel Maatschappe­lijk Verantwoord Ondernemen (MVO) rust op 3 pijlers, de ‘3 P’s’: People, Planet en Profit.

People

Wat presteert een bedrijf op ‘sociaal ethisch’ gebied? Hoe gaat een bedrijf bijvoorbeeld om met de man-vrouw verhoudingen; diversiteit; discriminatie; mensenrechten; omkoping; kinderarbeid; medezeggenschap; gedragscodes en de inzet van mensen met een (lichame­lijke of geeste­lijke) arbeids­beperking. Dit laatste is wat Swink doet: banen creëren voor, meest jonge, mensen die met begeleiding heel goed te kunnen presteren. Die talent hebben voor secuur computerwerk en die hun enorme kennis van het internet optimaal kunnen inzetten. Meer opdrachten voor Swink betekent meer werk en een volwaardige baan voor hen die moei­lijk aan de slag komen.

Planet

Welk effect hebben de bedrijfsactiviteiten op het milieu, ofwel de planeet? Deze moeten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden, waarbij gelet wordt op afvalscheiding; zuinig energieverbruik; gebruik van gerecyclede materialen en bijvoorbeeld gebruik van schoonmaakmiddelen op natuur­lijke basis.

Profit

Wat zijn de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving? Bijvoorbeeld de sponsoring van goede doelen; bevordering van werkgelegenheid en investeringen in de infrastructuur.
Social return, social enterprise, sociaal ondernemen: allemaal termen voor een onderneming die deze 3 P’s omarmt.