Lokale Democratie

Digitale toeganke­lijkheid onderzoeken

Lokale Democratie is de website van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. Hierin werken samen: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Doel: de lokale democratie en het lokaal bestuur te vernieuwen en te versterken.

Opdracht

Voor Lokale Democratie hebben onze specialisten digitale toeganke­lijkheid een toeganke­lijkheidsonderzoek uitgevoerd voor de website, hebben hierop een hercontrole uitgevoerd en inventariseerden de pdf-bestanden op deze website. Daarnaast ontwierpen onze webanalisten een meetplan om de organisatiedoelstellingen in de online omgeving te kunnen meten. Verder verzorgen we een maande­lijkse rapportage waarin we aangeven in hoeverre die doelstellingen worden behaald, en duiden we hierin de uitkomsten zodat zij hier zelf mee aan de slag kunnen.

“Fijn bedrijf, Swink, en fijne samenwerking steeds. Kundig, korte lijnen, praktisch. Dankzij maatwerk, meedenken en eer­lijke adviezen ook goed betaalbaar. En gezellig!”

Loïs Diallo-van Krimpen

Online communicatieadviseur a.i. bij VNG

Buitengewoon fijn van Swink

Mede dankzij de pdf-reparaties en het uitvoeren van het toeganke­lijkheidsonderzoek heeft Lokale Democratie WCAG 2.1 niveau B bereikt en voldoet bijna aan niveau AA. Door de metingen die wij doen kan Lokale Democratie werken op basis van concrete gegevens in plaats van aannames.

Swinker aan het woord

“Juist met een onderwerp als democratie is het zo ontzettend belangrijk dat toeganke­lijkheid gewaarborgd is. En dat begint met een toeganke­lijke website. Het is fijn om te zien dat digitale toeganke­lijkheid geen ‘moetje’ is, maar echt serieus wordt aangepakt door Lokale Democratie.”

Renate Roke

Specialist Digtale Toeganke­lijkheid

Teamleden:
Renate