Google AdWords advertenties verdwijnen uit rechterkolom

Google voert een grote wijziging door in de manier waarop AdWords advertenties worden vertoond. De advertenties rechts van de organische zoekresultaten gaan name­lijk verdwijnen. Dat betekent dat alleen nog boven en onder de zoekresultaten Google AdWords advertenties zullen staan. Dit is een belangrijke verandering, die significante gevolgen heeft voor SEA maar ook voor SEO.

Geen AdWords advertenties meer in de rechterkolom

Afgelopen vrijdag berichtte Search Engine Land dat Google de weergave van advertenties op zoekresultatenpagina’s gaat aanpassen. Na jaren van testen zal deze aanpassing wereldwijd worden uitgerold. Inmiddels zijn in Nederland de eerste zoekresultatenpagina’s (ook wel search engine results pages ofwel SERP’s genoemd) met de nieuwe lay-out al ontdekt. Net als bij de zoekresultaten op mobiele apparaten zullen advertenties alleen nog boven en onder de zoekresultaten staan.

Google gaat bovendien voortaan bij commerciële zoekopdrachten, waarbij een sterke aankoopintentie is, niet 3 maar 4 advertenties bovenaan de pagina tonen. Google’s reactie hierop is:

“We’ve been testing this layout for a long time, so some people might see it on a very small number of commercial queries. We’ll continue to make tweaks, but this is designed for highly commercial queries where the layout is able to provide more relevant results for people searching and better performance for advertisers.”

Een SERP zal dan 4 advertenties boven en 3 advertenties onder de zoekresultaten bevatten. Hiermee wordt het aantal AdWords advertenties verkleind van maximaal 11 naar maximaal 7. Bij niet-commerciële zoekopdrachten zijn dit er zelfs maar 6. Moge­lijk doet Google dit omdat de doorklikratio’s voor de advertenties in de rechterkolom relatief laag zijn. Door het aantal advertenties bovenaan de resultaten te verhogen, zullen deze sterker opvallen en tot meer klikken (en inkomsten voor Google) leiden.

Wat gaat Google met de rechterkolom van SERP’s doen?

Er zullen geen AdWords advertenties meer staan in de rechterkolom. In plaats daarvan zullen nog wel Product Listing Ads (PLA’s) te zien zijn. Deze advertenties worden getoond bij product gerelateerde zoekopdrachten en bevatten een foto en andere productinformatie. Ook advertenties in het Knowledge Panel zullen nog in de rechterkolom worden weergegeven. Knowledge Panels zijn gebaseerd op de Google Knowledge Graph (Kenniskaart) en bevatten bedrijfsinformatie. Kortom, de rechterkolom zal nog altijd relevante informatie en advertenties bevatten, maar in een andere vorm dan AdWords advertenties.

Een SERP met vier AdWords advertenties bovenaan en PLA’s in de rechterkolom. Merk op dat de vier advertenties bovenaan ook worden weergegeven voor de zoekopdracht ‘hoekbank’. Dit was bijvoorbeeld ook het geval bij ‘fotografie cursus’. Google ziet zoekopdrachten kenne­lijk al snel als indicator van een sterke koopintentie.

Gevolgen voor SEA adverteerders: hogere kosten

De vraag is wat de wijzigingen betekenen voor adverteerders die Google AdWords inzetten. Het is waarschijn­lijk dat zij te maken krijgen met hogere kosten. Doordat er minder advertentie posities op een resultatenpagina zijn, zal de concurrentie hierop toenemen. Uit onderzoek b­lijkt name­lijk dat bezoekers vooral de bovenkant van een SERP bekijken en op klikken. De CPC’s voor de topposities zullen dus waarschijn­lijk stijgen. Dat betekent hogere kosten voor adverteerders, hoewel dit ongetwijfeld zal verschillen per zoekwoord en branche. Om de kosten te beheersen is een hoge kwaliteitsscore belangrijker dan ooit. Immers de positie van een advertentie (ad rank) wordt bepaald door het CPC bod te vermenigvuldigen met de kwaliteitsscore.

Gevolgen voor SEO: lagere CTR voor topposities

Niet alleen voor adverteerders gaat er veel veranderen. Ook bedrijven die zich focussen op zoekmachineoptimalisatie zullen de effecten gaan merken. Doordat advertenties meer ruimte bovenin innemen, worden de organische zoekresultaten naar beneden verdrongen. Aangezien we eerder al zagen dat mensen vooral aandacht geven aan de bovenkant van een zoekresultatenpagina, zal de CTR dus dalen. Vooral bij zoekopdrachten met een aankoopintentie zal dit effect zichtbaar zijn. Bij deze zoekopdrachten worden name­lijk 4 in plaats van 3 advertenties getoond. Op die manier worden bedrijven min of meer gedwongen te adverteren op zoekwoorden waar ze in de organische resultaten hoog op scoren. Aangezien concurrenten ook op jouw merknaam mogen adverteren, is het nog belangrijker om zelf ook op je eigen merknaam te adverteren.

SERP voor ‘smartphone kopen’ volgens de nieuwe Google AdWords opzet. Hierbij is de vouw weergegeven voor veelgebruikte resoluties. Merk op dat de organische zoekresultaten grotendeels onder de vouw vallen.

Ook beter presteren in Google? Swink helpt haar klanten goed vindbaar te zijn. Wij beheren voor diverse klanten AdWords en geven ook SEO advies.

Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, LinkedIn en Twitter.