• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

De WCAG 2.2 komt eraan: wat betekent dat voor mij?

Naar verwachting verschijnt de nieuwe toeganke­lijkheidsstandaard aanstaande december. Wat betekent dat voor jou?

In april 2021 schreef ik al dat de WCAG 2.2 eraan komt en welke succescriteria waarschijn­lijk toegevoegd zouden gaan worden. We zijn inmiddels ruim een jaar verder, maar nu lijkt er toch echt schot in de zaak te komen.

Zoals je inmiddels waarschijn­lijk wel weet, bestaat de WCAG (oftewel de webcontent accessibility guidelines) uit een set richtlijnen waaraan een website, app of intranet moet voldoen om toeganke­lijk genoemd te mogen worden. De afgelopen 4 jaar hebben we gewerkt met de WCAG 2.1, een set van 50 succescriteria op niveau A en AA (28 op niveau AAA). In de WCAG 2.2 komen daar 7 succescriteria op niveau A en AA bij. Daarnaast verschuift succescriterium 2.4.7 Focus visible van niveau AA naar niveau A.

Nieuwe succescriteria in de WCAG 2.2

Man gebruikt een braille screenreaderIn mijn vorige blog heb ik een aantal succescriteria beschreven die toen vermoede­lijk aan de WCAG zouden worden toegevoegd. Daarvan blijven de volgende succescriteria op niveau A en AA vrijwel zeker over:

  • 2.4.11 Focus appearance (minimum) (AA)
  • 2.5.7 Dragging movement (AA)
  • 2.5.8 Target size minimum (voorheen Pointer target spacing) (AA)
  • 3.2.6 Consistent help (voorheen Findable help) (A)
  • 3.3.7 Accessible authentication (A)
  • 3.3.8 Redundant Entry (A)

Succescriterium 3.2.7 Hidden controls (AA) maakt plaats voor het nieuwe succescriterium 2.4.12 Focus not obscured (AA), een succescriterium dat beschrijft dat de zichtbare focus niet gehinderd mag worden door overlappende content.

Veranderende wetgeving

Het Tijde­lijk besluit digitale toeganke­lijkheid overheid verwijst naar de EN 301 549. Die verwijst op haar beurt weer door naar een andere Europese norm voor ICT-standaarden, waarin wordt aangegeven dat de laatst bijgewerkte versie van de WCAG de standaard is. Het document van de EN 301 549 moet wel nog even aangepast worden aan de nieuwe versie van de WCAG. Naar verwachting duurt dat een paar maanden.

Wat betekent de WCAG 2.2 voor mijn toeganke­lijkheidsonderzoek en toeganke­lijkheids­verklaring?

Wanneer jouw organisatie onderdeel is van de (semi)overheid, moet jouw organisatie ieder jaar een recente toeganke­lijkheids­verklaring publiceren waarin de staat van toeganke­lijkheid voor iedere website, app of intranet wordt beschreven. Die verklaring is een jaar geldig. Je hoeft je verklaring dus ook tussentijds niet aan te passen. Het rapport van een toeganke­lijkheidsonderzoek is drie jaar geldig, ongeacht of er inmiddels een nieuwe standaard van kracht is. Het is daarom niet verplicht om na de invoering van de nieuwe standaard direct een nieuw onderzoek te doen (tenzij je grote wijzigingen hebt uitgevoerd op de website). Er is dus geen reden om je zorgen te maken.

De nieuwe succescriteria zijn voor jouw organisatie pas echt van belang wanneer de website, app of het intranet toe is aan een nieuw onderzoek. Het kan daarentegen absoluut wel de moeite waard zijn om eerder een nieuw onderzoek uit te laten voeren, zowel voor het invullen van je jaar­lijkse toeganke­lijkheids­verklaring (zodat je kunt claimen dat je ook aan de nieuwe succescriteria voldoet) als voor het aantonen dat digitale toeganke­lijkheid erg belangrijk is voor jullie als organisatie.