• gepubliceerd
  • leestijd
    1 minuut

Wat doen de verschillende soorten helpdesks?

Eerstelijn helpdesk:

is een aanspreekpunt per telefoon en/ of email. De helpdesk medewerker beantwoordt ‘basisvragen’, verwijst door en maakt zo nodig melding van inhoude­lijke vragen of incidenten.

Tweedelijn helpdesk:

de medewerker beantwoordt (per telefoon en/ of email) zowel basis- als inhoude­lijke vragen, lost incidenten op en koppelt deze weer terug naar de melder. Tevens signaleert de tweedelijn helpdesk verbeterpunten en wordt actief meegedacht over structurele oplossingen van regelmatig voorkomende problemen. In crisissituaties kan een speciaal ingerichte helpdesk uitkomst bieden.

Helpdesk e-learning:

Wanneer veel verschillende gebruikers toegang hebben tot een systeem zoals e-learning modules, zorgt een goed bemande helpdesk voor een soepel verloop van de procedures, zoals inloggen, afnemen, betalen en toetsing.