• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

Hoe gebruik ik social media in online marketing?

Hoe krijg je via social media marketing enthousiaste klanten, die graag geld willen uitgeven aan jouw producten of diensten? Wij geven 4 tips.

Het is tegenwoordig helemaal niet zo vreemd om social media te betrekken bij je online marketing. Maar, hoe krijg je via social media marketing enthousiaste klanten, die graag geld willen uitgeven aan jouw producten of diensten?

We geven je vier tips die helpen het succes van jouw social media marketing te vergroten.

1. Zorg voor toegevoegde waarde

Mensen vragen zich altijd, bewust of onbewust, af of het volgen van een persoon of organisatie voordelen heeft. De belangrijkste vraag die je jezelf als aanbieder moet stellen is: wat is voor mijn doelgroep belangrijk? Het antwoord daarop is leidend bij het opstellen van de social media marketingstrategie en relevante content aanbieden blijft de hiervoor de sleutel. Dit klinkt moei­lijk, maar dat is het niet. Elke organisatie zou toch moeten weten wat de klant belangrijk vindt bij het evalueren en selecteren van een product of dienst. Het probleem is meer het organiseren, creëren en marketen van de content.
Zorg dat het maken, aanbieden en verspreiden van relevante content een speerpunt is.

2. Consistente posts/updates

Met consistent bedoelen wij regelmatig, in dezelfde stijl en de zelfde tone-of-voice, voor dezelfde doelgroep. Er wordt veel gezegd over de frequentie van posts en updates. Dat varieert van dage­lijks meerdere posts tot eenmaal per week. Dus, hoeveel moeten het er dan zijn?
Het antwoord wordt bepaald door je doelgroep. Wat is belangrijk voor de doelgroep? Zijn je posts gericht op het verstrekken van nieuws dan ligt die frequentie hoog. Is de focus meer op inhoude­lijke updates op bepaalde thema’s dan ligt die frequentie aanmerke­lijk lager. En denk vooral na of de frequentie niet als irritant of als spam beoordeeld wordt. Post en updates moeten ook je identiteit uitstralen. Die wordt voorname­lijk bepaald door de stijl en de tone-of-voice. Denk hierover na en zorg ervoor dat die herkenbaar blijft gedurende een langere periode.

3. Maak posts/updates die men aantrekke­lijk/leuk vindt

Het belangrijkste bij een post of update is dat deze een link bevat naar je website en dat men daar op klikt, want zonder die klik is er geen contact en komt er geen transactie uit voort. In ieder geval wil je de potentiële klant verleiden tot het geven van een reactie. Zorg voor een aantrekke­lijke post die leuk is om te lezen, waarop men commentaar wil geven, waarover men meer wil weten. Dit is een erg voor de hand liggende tip, maar wordt in de praktijk toch nog weinig toegepast.

4. Reageer snel

Je wilt met een post of update een reactie uitlokken: een klik naar de website of een reactie op het social media platform. Vooral bij dit laatste is een snelle reactie van belang, je wilt tenslotte een gesprek starten om nadere informatie te geven of het beslissingstraject te beïnvloeden. Reageer je niet op tijd, bedenk dan dat je potentiele klant zeker niet alleen op jouw post/update zal reageren. Kortom, voor dat je het weet is er een interactie met een andere aanbieder gestart.

Swink helpt organisaties bij creëren en managen van content en zorgt dat je communicatie via de social media gestructureerd verloopt en gericht is op interactie en conversie.