• gepubliceerd
 • leestijd
  ± 3 minuten

Geld besparen in AdWords met het Zoektermen-rapport?

Deze blog beschrijft hoe u in AdWords simpelweg de CTR kunt verhogen, de Kwaliteitsscore verbeteren en de Cost-Per-Click (CPC) verlagen.

Succesvol zijn met Google Adwords komt niet door uw advertentie te tonen aan zoveel moge­lijk mensen, maar aan de juiste mensen. Een indicator of dit daadwerke­lijk gebeurt is de Kwaliteitsscore. Die geeft een schatting van hoe relevant uw advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina zijn voor wie uw advertenties te zien krijgt. Een belangrijke component van de Kwaliteitsscore is de Click-Through Rate (CTR): de hoeveelheid klikken op uw advertentie uitgedrukt in een percentage.

Deze blog beschrijft hoe u eenvoudig de CTR kunt verhogen, de Kwaliteitsscore verbeteren en de Cost-Per-Click (CPC) verlagen.

Eerst iets over zoekwoorden

De simpelste manier om de CTR te verhogen is uw advertentie beter afstemmen op de gebruikte zoektermen. Dat begint met het begrijpen van de verschillende zoektypen voor zoekwoorden. Een zoektype wordt gekoppeld aan een zoekwoord. De basis-zoektypen zijn:

 • Breed: elk woord, synoniem of variant in de zoekterm (de ingetypte tekst in Google) levert een zoekresultaat op
 • Woordgroep: de combinatie van woorden of sterk ge­lijkende varianten in de zoekterm levert een zoekresultaat op
 • Exact: alleen de exacte combinatie van woorden of sterk ge­lijkende varianten, zonder andere woorden, in de zoekterm levert een zoekresultaat op.

Wat zoektypen precies betekenen en hoe je deze voor AdWords gebruikt bespreken we in een ander blog. Op de support site van Google wordt hier ook aandacht aan besteed.

Kwaliteitsscore en brede zoekwoorden

Brede zoekwoorden leveren meer zoekresultaten op dan exacte zoekwoorden, maar elke keer als iemand uw advertentie ziet en er niet op klikt, zakt de CTR. Het gevolg is dat de kwaliteitsscore daalt en de kosten (CPC) omhoog gaan. Uw advertentie is b­lijkbaar niet relevant voor de persoon die zoekt. Brede zoekwoorden kunnen name­lijk gekoppeld worden aan zoekopdrachten die slecht aansluiten bij uw advertentie.

Het Zoektermenrapport

Het is jammer dat veel Adwords-gebruikers de waarde van het zoektermenrapport niet kennen. Het biedt name­lijk veel inzicht in het zoekgedrag van uw doelgroep. Vraag het rapport op door in het zoekwoordenscherm op de knop ‘Details’ te klikken en daarna ‘Alle’ te kiezen.

Het resultaat is een overzicht van de zoektermen (de ingetypte tekst) die hebben geleid tot vertoningen van een van uw advertenties. Bij iedere zoekterm staan statistieken, zoals aantal klikken, vertoningen, CTR, gemiddelde CPC en de gemiddelde positie.

Wat doe je met het zoektermenrapport?

Plaats de beste zoektermen in eigen advertentiegroepen. Volg hiervoor deze stappen:

 • Download het zoektermenrapport in Excel en sorteer de rijen in aflopende volgorde van de kolom ‘vertoningen’
 • Maak voor elke relevante zoekterm met de meeste vertoningen een aparte advertentiegroep met een advertentie en een ‘exact zoekwoord’. Vergeet niet dat een ‘exact zoekwoord’ meerdere woorden mag bevatten
 • Plaats tenslotte de kernbegrippen van de zoekterm in de kopregel van de advertentie en de rest van de zoekterm in de overige regels. Zorg wel dat de advertentie leesbaar blijft.

Afhanke­lijk van het aantal zoektermen kan dit proces veel tijd kosten, maar het loont de moeite. Minder arbeidsintensief, maar minder effectief, is om bij de tweede stap ‘woordgroep zoekwoorden’ vast te stellen en deze na enige tijd verder te verfijnen.

Vervolgens moeten ongewenste zoekresultaten geblokkeerd worden door het instellen van uitsluitingszoekwoorden. Hiermee geeft u aan welke zoekopdrachten niet aansluiten bij uw advertenties. Voor een fietsenwinkel zal bijvoorbeeld de term ‘waterfiets’ een goed uitsluitingszoekwoord zijn. Het zoektype voor een uitsluitingszoekwoord werkt hetzelfde als voor een normaal zoekwoord. Vaak wordt het woordgroep-zoektype voor een uitsluitingszoekwoord gebruikt.

Aantal klikken verhogen en minder betalen

Het is bijna niet te geloven, maar door van brede zoekwoorden te gaan naar woordgroepen en naar exacte zoekwoorden zal:

 • het aantal klikken toenemen
 • de CTR hoger worden (een zeer belangrijke component van de kwaliteitsscore)
 • de CPC lager uitvallen en
 • de gemiddelde positie verbeteren.

Lijkt het toch nog ingewikkeld? Swink helpt organisaties bij het effectief inzetten van Adwords