• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 1 minuut

filters

Meeste websites overheid niet digitaal toeganke­lijk

Eén jaar na de invoering van wetgeving die overheidsorganisaties verplicht om websites digitaal toeganke­lijk te maken en hierover te rapporteren, voldoet 34% van de overheidswebsites nog niet aan de wette­lijke verplichtingen.

Slechts 4% van de websites is aantoonbaar toeganke­lijk voor de 4,5 miljoen mensen met een functiebeperking. Dit b­lijkt evaluatie van de data uit het register van toeganke­lijkheids­verklaringen en andere openbare bronnen van de Nederlandse overheid. De resultaten van het onderzoek staan in de Monitor digitale toeganke­lijkheid 2021.

Sinds 23 september 2020 moeten alle websites van Nederlandse overheidsinstanties voldoen aan de toeganke­lijkheidseisen. Een jaar geleden voldeed slechts 1% van de websites aan de norm, inmiddels is dat 4%. Dat betekent dat een jaar na dato 96% van de overheidswebsites niet (volledig) bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking.Voor 24% van de overheidswebsites geldt dat ze nog niet aan de norm voldoen, maar wel aan de wette­lijke verplichting. Een jaar geleden was dit 7%. Dat betekent dat voor deze sites een toeganke­lijkheidsonderzoek is uitgevoerd en dat maatregelen zijn ingepland om gevonden problemen op te lossen. Hoewel deze organisaties dus actief bezig zijn met toeganke­lijkheid, kunnen niet alle gebruikers deze sites goed gebruiken.

Nog duizenden overheidswebsites buiten beeld

Uit het onderzoek b­lijkt dat 34% van de websites niet in het register met verklaringen zijn opgenomen. Hiervan is dus geen enkel zicht op de toeganke­lijkheid. Hier wordt wel een inhaalslag gemaakt: Een jaar geleden was dit nog 72%.

Onderzoeker Jules Ernst: “Het ontbreken van een formele online verklaring is een teken dat digitale toeganke­lijkheid niet als erg belangrijk wordt gezien. Het belang van toeganke­lijkheid leeft vaak wel op de werkvloer, maar helaas nog steeds te weinig als bestuur­lijke verantwoorde­lijkheid”.

4,5 miljoen Nederlanders met een functiebeperking

Digitale toeganke­lijkheid is essentieel voor de ruim 4,5 miljoen Nederlanders die een functiebeperking hebben. Deze mensen hebben een visuele, auditieve, motorische of andere beperking. Hierdoor zijn niet-toeganke­lijke websites niet bruikbaar voor hen. Doordat de overheid van burgers steeds meer zelfredzaamheid verwacht en hierbij vaak digitale diensten moeten worden gebruikt, is digitale toeganke­lijkheid van levensgroot belang. De cijfers uit de Monitor digitale toeganke­lijkheid 2021 laten zien dat er voor overheidsorganisaties nog veel werk te doen is.