Toeganke­lijke PDF's

Waarom toeganke­lijke pdf's?

Toeganke­lijke pdf documenten zijn voor iedereen bruikbaar en bovendien goed indexeerbaar door zoekmachines. Ben je een overheidsorganisatie? Dan is het zelfs verplicht dat jouw websites en pdf’s digitaal toeganke­lijk zijn. Zorg er dus voor dat jouw pdf’s voldoen aan de webrichtlijnen (WCAG 2.1). Heb je hulp nodig met het toeganke­lijk maken van jouw pdf bestanden? Laat onze specialisten jou hiermee helpen!

Toeganke­lijkheid, WCAG en webrichtlijnen:

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De WCAG zijn richtlijnen voor toeganke­lijke digitale content. Als je deze richtlijnen toepast is jouw content ook bruikbaar voor mensen met een beperking. De laatste versie van de WCAG is 2.1.

Digitale toeganke­lijkheid werd voorheen ook wel aangeduid als de webrichtlijnen. Vooral voor overheden is het belangrijk om toeganke­lijke websites te hebben. Informatie van overheden moet immers voor iedereen beschikbaar zijn. Daarom is er een Europese richtlijn voor digitale toeganke­lijkheid. Voor Nederlandse overheden betekent dit dat zowel oude als nieuwe websites moeten voldoen aan de webrichtlijnen/WCAG. Ook pdf’s die je online aanbiedt moeten toeganke­lijk zijn.

De voordelen van toeganke­lijke pdf’s

Toeganke­lijke pdf’s hebben diverse voordelen. Ze maken je website beter vindbaar, omdat zoekmachines ze beter kunnen indexeren. Daarnaast worden ze in alle browsers en op alle apparaten goed weergegeven. Bovendien kunnen gebruikers die voorleessoftware en screenreaders nodig hebben de inhoud ook begrijpen. Zo kan iedereen jouw pdf’s gebruiken als ze toeganke­lijk zijn.

Wat is een toeganke­lijke pdf?

Een pdf document is toeganke­lijk als het voldoet aan alle relevante succescriteria van WCAG 2.1 AA.

Voor een toeganke­lijke pdf is het belangrijk dat de onderliggende codes en metadata goed zijn opgesteld. Dan kan hulpapparatuur de pdf name­lijk goed interpreteren. Daardoor kunnen mensen met een beperking het document gebruiken. Denk hierbij aan mensen die een screenreader gebruiken.

Eigen­lijk gelden voor toeganke­lijke pdf’s verge­lijkbare eisen als voor SEO-geoptimaliseerde webpagina’s:

  • Verwerk op de juiste manier de titel, taal van het document in de metadata. Hierdoor weten gebruikers van voorleessoftware waar het document over gaat en kan de software de juiste taal toepassen.
  • Gebruik een logische structuur en geef dit aan met gelabelde onderdelen, zoals koppen, lijsten en tabellen in het bronbestand.
  • Beschrijf afbeeldingen met een alternatieve tekst, zodat gebruikers van voorleessoftware weten waar de afbeelding over gaat.
  • Maak navigeren door het document eenvoudig door links, bladwijzers en een inhoudsopgave te gebruiken.
  • Bevat je document audio of video? Zorg dan voor audio beschrijvingen en transcripties, ondertiteling (bij video) en nasynchronisatie indien nodig.
  • Label velden in tabellen en formulieren, zodat de inhoud ervan duide­lijk is bij het gebruik van een screenreader.

Als deze elementen op orde zijn, ben je een eind op weg naar een toeganke­lijke pdf! Stichting Accessibility, expertisecentrum voor toeganke­lijke ICT, geeft tips voor het toeganke­lijk maken van pdf’s.

Wil je zeker weten dat je pdf toeganke­lijk is? Wij helpen je graag.

Voor wie

Voor (middel)grote organisaties die hun online communicatie en pdf's toeganke­lijk willen maken. Wij helpen je met het proces om toeganke­lijkheid te verankeren, doen een toeganke­lijkheidsaudit voor je website en maken je content toeganke­lijk. Zo voldoe je aan de vereisten van de WCAG 2.1 norm / webrichtlijnen.

logo gemeente amsterdam
logo alrijne2
logo triodos bank
erasmus logo
amsterdam logo
logo pwc

Meer weten?

Vind je digitale toeganke­lijk­heid en daarmee toeganke­lijk­e informatie voor iedereen ook belangrijk? En wil je meer weten over hoe wij dit samen met jou kunnen realiseren, bijvoordeeld door je pdf's toeganke­lijk te maken? Neem dan gerust contact met ons op via het onderstaande contactformulier.