• gepubliceerd
  • leestijd
    1 minuut

Virtueel verzorgingshuis

Een virtueel verzorgingshuis is een interactieve internet-toepassing waarbinnen alle zorgverleners rond de cliënt een veilig netwerk vormen dat 24 uurs thuiszorg waarborgt.

Zo’n webapplicatie maakt het moge­lijk om informatie tussen verschillende deelnemers in het sociaal-medisch netwerk over de zorg rond een cliënt uit te wisselen. Zonder daarvoor ontmoetingen te hoeven organiseren. Mensen met een beperking en ouderen willen graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, toch de nodige hulp en ondersteuning krijgen en regie te houden over hun leven.

Omdat veel verschillende gebruikers in zo’n community meedoen, zijn zij afhanke­lijk van een actieve en deskundige online helpdesk, die snel reageert en problemen vlot oplost. Daarmee kan deze zorg-aanpak uitgroeien tot een dienst met grote toekomst in de thuiszorg, de ouderenzorg en rond mensen met dementie, Alzheimer of andere beperkingen. Mensen die graag thuis willen blijven wonen met goede efficiënte zorg. Voor bijvoorbeeld een weduwe, die best goed nog alleen kan wonen maar wat onzeker is en enige vaste zorg nodig heeft, met een dochter die ver weg woont, is het enorm praktisch en geruststellend wanneer niet alleen de zorgverleners maar ook familieleden op afstand de vinger aan de pols kunnen houden. Zo’n virtueel verzorgingshuis maakt deze vorm van thuiszorg moge­lijk.