Participatiewet

Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen, wordt op 1 januari 2014 de Participatiewet van kracht.

Om daar handen en voeten aan te geven wordt de Quotum regeling per 1-1-2015 van kracht, die bepaalt dat van bedrijven met 25 of meer werknemers, 5% daarvan moet bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. Of deze regeling er precies zo komt uit te zien is nog maar helemaal de vraag. Maar hoe gaat een ondernemer dat regelen?

Het idee is dat bedrijven zelf aan dit quotum gaan voldoen. Mocht dat niet moge­lijk zijn, dan moeten zij diensten kunnen afnemen bij een bedrijf dat speciaal met deze mensen werkt. Op de manier zoals de emissiehandel voor bijvoorbeeld CO2 is opgezet. Bedrijven zouden hun quotum dan laten invullen door gespecialiseerde social enterprise ondernemers die daar helemaal op ingesteld zijn. Dat wil zeggen o.a.: de nodige begeleiding bieden, aangepaste inrichting hebben voor rolstoelgebruikers, goed contact hebben met het UWV en werk bieden dat past bij deze werknemers.

Een bedrijf kan moei­lijk voor die ene, of enkele werknemers al die inspanningen en aandacht opbrengen. Met deze ‘omweg’ zou het mes aan twee kanten snijden: bedrijven kunnen aan hun MVO quotum voldoen en sociale ondernemers krijgen een duide­lijke functie.

De opdracht aan de overheid zou zijn: zorg dat zo’n quotum ook ingevuld kan worden door andere bedrijven, die speciaal aan mensen met een beperking werk bieden. Dat zou dit soort ondernemingen een enorme impuls geven en biedt aan hen, die moei­lijk een baan vinden een toekomst met werk. Lees hier meer over sociaal ondernemen.