• gepubliceerd
  • leestijd
    < 1 minuut

Wat is een social media quickscan?

Een snelle scan van social media geeft zicht op je online reputatie en inzicht in wat er over jezelf of je bedrijf op het net circuleert.

Miljoenen berichten worden dage­lijks verspreid op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Hyves, blogs en fora. Door de grote hoeveelheid en continue stroom aan berichten is het eigen­lijk niet te doen om alles te volgen. Een quickscan biedt daarbij uitkomst. Een snelle scan van social media geeft name­lijk zicht op je online reputatie. Daarnaast geeft het inzicht in wat er over jezelf of je bedrijf op het net circuleert.

Wat houdt zo’n social media quickscan in?

Een quickscan geeft op een overzichte­lijke manier inzage in de huidige stand van zaken. Zo’n nulmeting bevat:

  • het algemene sentiment: is de toon positief, neutraal of negatief?
  • veelbesproken relevante onderwerpen
  • in welke online bronnen over uw bedrijf gesproken wordt
  • wie belangrijke beïnvloeders zijn
  • demografische gegevens van de beïnvloeders.

Een quickscan heet niet voor niets een quickscan. Om beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling in de berichtgeving is name­lijk verder periodiek onderzoek nodig. Vervolgens geven wij op basis hiervan een gedegen advies. Dit advies leidt tot een online reputatieplan met praktische vervolgstappen.