• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

Verbeter de ‘ranking’ door marketing

Geen uitgebreide lijst met oorzaken voor een lage ranking, maar oplossingen om door marketing de ranking van de website te verbeteren

Er is veel informatie te vinden over waarom een website geen hoge waardering heeft bij zoekmachines, zoals:

  • te weinig relevante content;
  • de site is niet geïndexeerd door zoekmachines;
  • niet de juiste zoekwoorden gebruikt;
  • niet geschikt voor mobiel gebruik;
  • images zijn niet voorzien van tags;
  • weinig back-links;
  • en nog veel meer.

Het is niet de bedoeling om een uitgebreide lijst van oorzaken te presenteren. Deze blog laat zien dat door marketing de ranking verbetert.

Verplaats je in de klant. Wat is relevant voor die klant, welke behoeften heeft de doelgroep en sluiten de oplossingen hierop aan? De content moet antwoorden geven op vragen, problemen oplossen van de doelgroep. Is de content niet op orde dan is elke vorm van marketing nutteloos.

Hieronder een paar tips om met marketing uiteinde­lijk de ranking op te voeren.

Betaald adverteren via zoekmachines

De meest bekende en veelgebruikte vorm zijn de ‘pay-per-click’ advertenties. Is de organische ranking laag, dan zit er niets anders op dan met betaalde advertenties op de eerste resultaatpagina van een zoekmachine te komen. Zorg wel voor specifieke targeting zoals locatie, taal, demografie. Kies de zoekwoorden zorgvuldig en bedenk dat de effectiviteit toeneemt door tuning. Gebruik Google Analytics om de resultaten te meten en te analyseren, en bij betaalde advertenties via Google biedt Google Adwords ook prima analysemoge­lijkheden. Meer over search engine advertising.

Gebruik Social Media Marketing

De sociale media als Facebook, Youtube, LinkedIn zijn meer en meer geschikt om marketingcampagnes uit te voeren. Ook hier is targeting belangrijk, waardoor de doelgroep gericht kan worden aangesproken. Youtube bijvoorbeeld maakt het o.a. moge­lijk om de doelgroep op te splitsen naar leeftijd, geslacht, interesse en of men eerder in aanraking is geweest met je kanaal of video’s. Elk social media platform heeft goede analysemoge­lijkheden en de functionaliteit hiervan wordt voortdurend uitgebreid. Meer over social media marketing.

Ga bloggen

Een blog helpt om organische bezoekers te trekken. Uiteraard moet de content relevant zijn voor de doelgroep. Zorg dat de blog verwijst naar meer informatie, bij voorkeur de eigen landingspagina’s. Een manier om bezoekers naar je blog te leiden is om commentaar te geven op andere, verge­lijkbare blogs en daarbij te verwijzen naar de eigen blog. Meer over bloggen.

Creëer en onderhoud de profielen op de social media

Beschouw het bedrijfsprofiel op de sociale media als je eigen website. Pagina’s binnen het bedrijfsprofiel zijn niets anders dan landingspagina’s, dus zorg dat deze dezelfde aandacht krijgen als de landingspagina op de eigen website. Dus voorzie ze van actuele content met de juiste zoekwoorden. Zorg voor consistent gebruik van images en verwijs waar moge­lijk naar meer informatie op de eigen website. Plaats je blogs niet alleen op de eigen site, maar deel ze via de bedrijfsprofielen.