• gepubliceerd
  • leestijd
    < 1 minuut

Social Enterprise

Social Enterprises zijn ondernemingen die, met een duurzaam verdienmodel, primair een sociaal doel nastreven.

De website van Social Enterprise legt duide­lijk uit wat het verschil is tussen hen en het in Nederland meer bekende MVO. Social Enterprises zijn ondernemingen die, met een duurzaam verdienmodel, primair een sociaal doel nastreven. Ze verdienen geld, maar herinvesteren (een deel van) de winst in hun bedrijf en in de (lokale) gemeenschap. De maatschappe­lijke impact van Social Enterprises bestaat uit hun producten of diensten, of door het personeel dat ze in dienst hebben (mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt). Lidmaatschap van Social Enterprises stelt specifieke eisen, zoals daadwerke­lijk een sociale missie verwezen­lijken, maar resulteert in uitwisseling van informatie en direct meer contact met gerelateerde bedrijven. Dit actieve platform wil de groeiende social enterprise-sector, waarbij het sociaal ondernemen diep in de bedrijfsopzet verankerd is, in Nederland verenigen. Bedrijven die financieel gezond zijn en daardoor onafhanke­lijk, kunnen hun eigen sociale missie realiseren en zo bouwen aan een betere wereld.