• gepubliceerd
  • leestijd
    < 1 minuut

Social Enterprise: een trend met toekomst

De Europese Unie werkt vanuit het Social Business Inititative aan een uitgebreid stimuleringsprogramma voor sociale ondernemingen.

De Europese Unie werkt vanuit het Social Business Inititative aan een uitgebreid stimuleringsprogramma voor sociale ondernemingen.

Steeds meer bedrijven, die gewoon winst moeten maken, willen tege­lijkertijd verantwoorde­lijkheid nemen voor de manier waarop we met elkaar en de wereld omgaan. In veel landen neemt de overheid het voortouw om dit soort bedrijven door wetgeving te stimuleren, maar er is nog een lange weg te gaan.

Ook bedrijven starten initiatieven om het duurzaam ondernemen aan te jagen en in de spotlight te zetten. In de UK heeft bijvoorbeeld The Guardian een community opgezet waarin social enterprises gratis hun profiel kunnen aanmaken om elkaar snel te vinden en eventueel samen te werken. En natuur­lijk om alle nieuws over dit onderwerp bij deze nieuwssite te bekijken.

In Nederland biedt de site van social-enterprise.nl een inspirerend platform en netwerk voor duurzaam ondernemers, plus een uitgebreid ondersteuningsprogramma. Opdrachtgevers die maatschappe­lijk ondernemen willen stimuleren, zoeken op de site naar aangesloten bedrijven bij wie ze hun werk kunnen outsourcen. Hoe meer bedrijven – en overheden – sociale ondernemers inhuren, hoe sneller we een socialer ondernemersklimaat scheppen om deze wereldwijde trend te stimuleren.