• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 1 minuut

Participatiewet

Werk uitbesteden aan social enterprise bedrijven helpt om de banen te creëren die nodig zijn om van de participatiewet een succes te maken.

‘Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet’, stelt staatssecretaris Jetta Klijnsma in een toelichting op het wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Zij wil met de Participatiewet zo veel moge­lijk mensen aan de slag helpen. Het liefst in reguliere banen of anders via beschut werk.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015, als de Participatiewet in werking treedt, verantwoorde­lijk voor de mensen die kunnen werken, maar die het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt.

Afgesproken is dat het UWV een rol zal spelen bij de vaststelling of iemand al dan niet in staat is het minimumloon te verdienen. Ook wordt bekeken of daarbij zoveel begeleiding nodig is dat alleen beschut werk een optie is.

Voor het verschil tussen iemands arbeidsproductiviteit (de loonwaarde) en het wette­lijk minimumloon, ontvangt de werkgever dan een loonkostensubsidie van de gemeente. Jetta Klijnsma: ‘Ik werk samen met veel partijen om van de Participatiewet een succes te maken. Wat ik nu merk is, dat iedereen er eigen­lijk al op vooruit loopt. Dat is mooi. Vooral voor alle mensen met een beperking die natuur­lijk ook hun steen willen bijdragen aan de samenleving’.

Werk uitbesteden aan social enterprise bedrijven helpt al enorm. Het creëert de banen die nodig zijn om van deze wet een succes te maken.