Thuiszorg via internet

Veranderingen en bezuinigingen in de thuiszorg inspireren ook opvallende initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Virtuele Verzorgingshuis van Zorgverband. Een virtuele community waarbij alle betrokkenen, zoals de cliënt, de zorgverleners en de familie op afstand op de hoogte zijn van hoe de zorg verloopt. De verschillende verzorgenden kunnen op een beveiligde internet applicatie hun rapportage achterlaten, hun…

Details

Wat doen de verschillende soorten helpdesks?

Eerstelijn helpdesk: is een aanspreekpunt per telefoon en/ of email. De helpdesk medewerker beantwoordt ‘basisvragen’, verwijst door en maakt zo nodig melding van inhoudelijke vragen of incidenten. Tweedelijn helpdesk: de medewerker beantwoordt (per telefoon en/ of email) zowel basis- als inhoudelijke vragen, lost incidenten op en koppelt deze weer terug naar de melder. Tevens signaleert de…

Details

Social Enterprise

De website van Social Enterprise legt duidelijk uit wat het verschil is tussen hen en het in Nederland meer bekende MVO. Social Enterprises zijn ondernemingen die, met een duurzaam verdienmodel, primair een sociaal doel nastreven. Ze verdienen geld, maar herinvesteren (een deel van) de winst in hun bedrijf en in de (lokale) gemeenschap. De maatschappelijke impact van…

Details