Social Media Marketing automatiseren?

Wat is Social Media Marketing automatisering? Hiermee bedoelen wij het gebruik van apps of tools voor het tot stand brengen van ‘engagement’ door een vooraf gedefinieerde actie/input, zoals: het automatisch verzenden van een bericht op facebook als content op de website is veranderd; een twitter app die automatisch een follow-back doet bij een nieuwe volger…

Details