• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 4 minuten

Onze dienst dashboarding: van 0 naar 100

De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. In dit blog vertelt contentmanager Suzanne van Kastel hoe Swink een dashboarding-dienst heeft ontwikkeld.

De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Zeker in het vakgebied waar wij, Swink, opereren; online marketing. Dankzij deze ontwikkelingen ontstaan er steeds nieuwe moge­lijkheden waarmee je klanten nog beter en verder kunt helpen. Het is belangrijk dat jouw dienstenaanbod aansluit op de moge­lijkheden die er zijn en de vraag die je klant heeft. In dit blog vertel ik graag hoe nieuwe diensten bij ons zich ontwikkelen. Als voorbeeld gebruik ik onze dashboarding-dienst waarmee we prachtige interactieve overzichten voor onze klanten maken.

Past bij de kwaliteiten van onze mensen

Even een stapje terug voordat ik verder ga met het ontwikkeltraject van onze dashboarding-dienst. Swink is onder andere een buitengewoon bureau omdat onze medewerkers autisme hebben. Wij kijken altijd of de kwaliteiten van onze mensen passen bij de diensten die wij aanbieden. Als dat zo is, dan weten we name­lijk dat wij excelleren bij de uitvoering van zo’n dienst. Bij dashboarding dus ook. Daarbij was het al heel snel duide­lijk dat de kennis en kunde die daarvoor nodig zijn, ontzettend goed matchen met de kwaliteiten van onze medewerkers. Een paar medewerkers zijn gaan experimenteren om te ontdekken welke moge­lijkheden deze dashboardingtools bieden. De snelheid waarmee ze dat onder de knie kregen, is indrukwekkend.

De aanleiding voor de dienst dashboarding: veranderende vraag van onze klanten

We hebben jarenlange ervaring in het maken van analyses van online activiteiten. Hoe presteert een website, wat doen bezoekers daarop? En wat dragen je online advertenties of social media- campagne bij aan je doelstellingen? In eerste instantie waren dit de soort vragen die onze klanten hadden, maar we merkten dat onze klanten steeds vaker vroegen of er nog andere inzichten meegenomen konden worden. Bijvoorbeeld hoe vaak ze in de media werden genoemd. En hoe goed ze op engagement scoren? Niet alleen cijfers daarover maar ook hoe de verschillende activiteiten elkaar beïnvloeden. Dit handmatig doen, kost erg veel tijd en niet alle relaties zijn handmatig te leggen. Onze medewerkers zijn daarom gaan onderzoeken of hier andere oplossingen voor zijn en kwamen uit bij dashboardingtools zoals Power BI, Tableau en QlikSense.

Steile leercurve

Medio 2018 zijn we ongeveer begonnen om ons te verdiepen in dashboarding. Iets meer dan een jaar geleden. We hadden ervaring met webdata, bovengemiddelde kennis van excel en wat kennis van programmeertalen. Voor onze mensen genoeg om in het diepe te duiken in de dashboarding tools. In het begin oefenden we met onze eigen data. Hoe leg je relaties tussen de verschillende soorten data om ze met elkaar in verband te brengen? Was er wat meer kennis nodig van bijvoorbeeld een programmeertaal, dan neem je die in de zijlijn even mee. Zoals programmeren in ‘M’, want dat was op een bepaald moment nodig. Ook het bouwen van een database werd een onderdeel, want al snel was duide­lijk dat je er met alleen een dashboardtool niet bent. Rond het einde van het jaar was het spelen in de eigen tuin wel een beetje saai. Het werd tijd voor een echte opdracht.

Klanten die graag meewerken aan een pilot

Door de jaren heen hebben we een klantenkring opgebouwd waar we heel trots op zijn. Daar hebben we ook een fijne vertrouwensrelatie mee. Daardoor hadden we al snel een paar klanten gevonden die openstonden voor een pilot. We bouwden verschillende interactieve dashboards waarin allerlei online activiteiten bij elkaar kwamen, over verschillende periodes. Je kunt bijvoorbeeld op verschillende detailniveau’s kijken. Je klikt simpelweg steeds door naar de onderliggende informatielaag. Deze pilots waren voor zowel de klanten als voor ons enorm leerzaam. We werden ons steeds bewuster van de uitgebreide moge­lijkheden die een dashboardingtool biedt en wat een geweldige inzichten die geeft op een hele gebruikersvriende­lijke manier.

Uitbreiding naar andere vakgebieden

Begin 2019 zaten we nog in de pilot fase waarin we ons beperkten tot dashboards met alleen webdata. Nu, nog geen jaar verder, hebben we al dashboards gemaakt over veel meer onderwerpen. Variërend van financials, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, communicatie, etcetera. Wat we hebben gemerkt is dat het eigen­lijk niet uitmaakt over welk onderwerp het gaat als je een dashboard wilt opzetten. Het gaat erom dat je de databron(nen) kunt ontsluiten, logische datamodellen bouwt en die uiteinde­lijk vertaald naar duide­lijke visuals.

Kortom: van 0 naar 100 in 1,5 jaar met een nieuwe dienst

1,5 jaar geleden had ik niet verwacht dat wij een dienst zoals dashboarding zo snel eigen zouden kunnen maken en op dit niveau aan onze klanten kunnen aanbieden. En eigen­lijk veel meer dan alleen dashboarding, ook het bouwen van databases en de bijbehorende automatisering om data zo veel moge­lijk automatisch te updaten zit daarbij. Het bewijst wel weer de buitengewone kwaliteiten van onze mensen. Normaal gesproken duurt het jaren om deze kennis op te bouwen, wanneer het om een specialisme gaat. Dus focus op het bouwen van een database óf dashboard. Onze mensen hebben zich dat in minder dan de helft van de tijd eigen gemaakt en dan ook nog op beide gebieden. Je begrijpt dat wij dan ook super trots zijn op hen!