• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

LinkedIn voor kleinere bedrijven

Acht praktische tips om de relatie met personen te intensiveren, vertrouwen te krijgen en het bereik te vergroten.

Wereldwijd gebruikt 80% van de bedrijven met minder dan 200 werknemers LinkedIn voor marketingdoeleinden. Een recente studie in de VS geeft aan dat 41% van die kleinere bedrijven LinkedIn daadwerke­lijk zien als het kanaal met de meeste potentie om omzet te genereren.

De strategie voor het gebruik van LinkedIn door kleinere bedrijven moet gericht zijn op:

  • uitbreiden en intensiveren van de relatie met de belangrijkste personen in uw netwerk;
  • vertrouwen creëren door relevante content;
  • het bereik vergroten door de inzet van uw personeels-netwerken.

Wat moet je doen als kleiner bedrijf?

Maak een LinkedIn Company Page en beschrijf daarin duide­lijk wat de meerwaarde is voor uw klanten. Roep uw medewerkers op om ‘ volger’ te worden. Vooral dit laatste geeft vertrouwen aan andere volgers.

Zorg dat de inhoud van de Company Page geoptimaliseerd is voor zoekmachines. Meer dan 80% van aankooptrajecten starten met een online zoekopdracht. Door de ranking van LinkedIn wordt uw Company Page zelfs vaak eerder gevonden dan uw eigen website.

Individuele profielen van medewerkers op LinkedIn moeten volledig zijn om goed gevonden te worden. Onvolledige profielen worden slechter gevonden. Er is veel informatie op internet over hoe een individueel profiel geoptimaliseerd kan worden. Hulp inroepen van een professional kan voor een extra stimulans zorgen.

Participeer in discussiegroepen met een lokale focus.

LinkedIn zegt dat een persoon gemiddeld deelneemt in 7 discussiegroepen, dus uw klanten, prospects, beïnvloeders en concurrenten doen dat ook. Deelnemen aan zoveel moge­lijk groepen maakt u beter bereikbaar voor anderen. Maar doe wel echt mee, want passieve deelname leidt niet tot intensivering van relaties.

Begin met het publiceren van blogs.

Plaats de blogs op uw site en verspreidt ze onder uw LinkedIn-netwerk. Het beschikbaar stellen van relevante content aan uw doelgroep zorgt voor toenemend vertrouwen en als uw netwerk voor verdere verspreiding zorgt vergroot dit het bereik van uw boodschap. Ervaring leert dat uw persoon­lijke netwerk, en het netwerk van uw netwerk, uw bedrijf gaat ‘ volgen’ als zij de content als relevant wordt gezien.

Maak gebruik van de aanwezigheid van uw personeel op LinkedIn.

Train en coach uw personeel om als ambassadeurs op te treden. Zij zijn uitstekend in staat om uw boodschap te vertalen naar hun eigen netwerk.

Zorg voor ‘endorsements’.

Deze onderschrijving van uw vaardigheden, of die van uw medewerkers, zal uw profiel meer onderscheiden van die van andere personen. Let op dat de endorsements die u krijgt terecht zijn, omdat een onjuiste endorsement afbreuk doet aan de andere. Gebleken is dat het geven van een endorsement regelmatig tot gevolg heeft dat u ze ook ontvangt.

Zorg voor ‘ recommendations’.

Uit onderzoek b­lijkt dat aanbevelingen sterk van invloed zijn op een aankoopbeslissing. Tevreden klanten oproepen om een aanbeveling te doen is helemaal niet raar. Waarom zouden zij dit niet willen doen?

Presenteer uw bedrijf

door video’s, presentaties, referenties en artikelen; opnieuw een manier om content aan te bieden. Vooral video’s en presentaties spelen in op de toenemende behoefte om snel en overzichte­lijk informatie te vergaren.

Stuur meerdere updates per dag uit.

Teveel reclame voor uw bedrijf zal uw doelgroep niet waarderen, maar informatie die uw bedrijf positioneert is acceptabel. Zorg zoveel moge­lijk voor eigen content, dat kan al door commentaar te geven op de updates van anderen.
Swink kan u helpen in het opzetten en uitvoeren van uw LinkedIn-strategie. Op Swink’s Social Networks Communication leest u meer.