• gepubliceerd
  • leestijd
    2 minuten

Hoe bouw ik duurzame relaties online?

De meest effectieve manier om met uw doelgroep in contact te komen is, ook voor bedrijven, steeds meer via interactie online. Een lange-termijn relatie vraagt een geïntegreerde aanpak. Enkele elementen:

Onderzoek de perceptie van uw klant

Wat is de ervaring van de klant met uw product of dienst? Wat zijn redenen om geen klant bij u te worden? Soms is het verrassend om te onderzoeken wat uw bedrijf denkt te verkopen en wat de doelgroep denkt dat u aanbiedt. Inzicht hierin helpt u om uw afzet te vergroten en verkoop te stimuleren.

Actief feedback vragen bij de diverse stadia van het verkoopproces is daarbij cruciaal.
Hiervoor zijn bruikbare tools ontwikkeld. Webanalyse tools vertellen bijvoorbeeld hoe bezoekers uw website en content ervaren. Analyse van het ‘engagement’ op social media geeft inzicht in wat wel en wat niet aanslaat. Periodieke (online) onderzoeken verklaren de behoeften, meningen en verwachtingen van klanten.

Zorg voor optimale klanttevredenheid

Veel klanten zijn actief op sociale media, discussieplatforms en fora en geven feedback op verge­lijkingssites. Actief die reacties en conversaties volgen levert veel relevante informatie op. Het is een continu proces, met focus op het vergroten van interesse in uw product of dienst bij tevreden klanten, en het proactief aanpakken van problemen bij ontevreden klanten. Met de juiste tools en deskundige mensen kunt u professioneel reageren.

Differentieer met de juiste content en aanbiedingen

Een robuuste content strategie is essentieel voor elke marketing campagne. Relevante content trekt nieuwe en bindt de bestaande klanten. Maar weet u welke content de verschillende klantengroepen tot interactie aanzet? Creëer aantrekke­lijke content die iedere verschillende groep (opnieuw) op passende manier triggert tot actie. Webanalyse tools geven inzicht in welk aanbod welke groep aantrekt.

Kies de juiste technologie en tools voor interactie

Onderzoek (of laat onderzoeken) wat uw doelgroep als meest effectief ervaart. Betekenisvolle interactie kan op vele manieren: via een exclusief (gesloten) social media platform, via een interactief leerprogramma om de moge­lijkheden van uw product te tonen, via Q&A tools om structuur te bieden zodat de klant goed onderbouwde beslissingen kan nemen.
En vergeet niet: uw eigen website is nog steeds de belangrijkste drager van uw imago en content.