• gepubliceerd
  • leestijd
    ± 2 minuten

Een andere kijk op de ROI van Social Media

Als er geen zichtbare resultaten worden behaald, waarom geef je dan er geld aan uit? Mee eens? Nou, niet echt.

Natuur­lijk is het belangrijk dat de ROI van marketingactiviteiten duide­lijk is. Als er geen zichtbare resultaten worden behaald, waarom geef je dan er geld aan uit? Mee eens? Nou, niet echt.

Marketeers worstelen met de vraag hoe de social media bijdragen aan de marketing en welke middelen hiervoor beschikbaar gesteld moeten worden. Steeds meer is wordt gelet op wat belangrijk is voor het succes op de lange termijn: de waarde van relaties onderhouden via de sociale media.

Voorbeeld: de kans dat een potentiële klant uw bedrijf ziet op Facebook of LinkedIn; op de link naar uw website klikt en daarna een betalende klant wordt, is vrij laag. Maar, als zij zien dat uw bedrijf een leidende rol speelt, een expert is op uw vakgebied en relevante interacties heeft met anderen, dan geeft dat vertrouwen. Dit kan leiden tot een verkennend telefoontje of afspraak. De eerste stap in het verkrijgen van een klant.

Hoe bouwt u u waardevolle relaties? De start

Ken uw doelgroep. Social media lijken chaotisch en daarom is het belangrijk om echt goed de kenmerken en behoeften van uw doelgroep te weten. Alleen door content te produceren en te communiceren die antwoord geeft op wat er echt toe doet, zal de doelgroep u vinden.

Luister naar wat er gezegd wordt. Distribueer niet allerlei content zonder te luisteren naar de reactie van de doelgroep. Zorg dat er gereageerd wordt op vragen, opmerkingen en verzoeken om meer informatie. Ga een stapje verder door bijvoorbeeld wanneer iemand u connect op LinkedIn die persoon te bedanken en hem of haar aan te bieden om telefonisch moge­lijke vragen te beantwoorden.

Niet pushen. Niemand wil constant verkooppraat aanhoren of lezen. Gebruik de 80/20 regel: 80% waardevolle en relevante content en 20% informatie over uw bedrijf en producten.

Hoe meet u het succes van die relaties?

Waarschijn­lijk zijn de tools voor het meten van de KPI’s van social media u bekend. Veel van die KPI’s tonen aan of u succes heeft, zoals het aantal volgers, likes, retweets, shares, comments, site bezoek/herbezoek, etc. Relateer de resultaten van die tools met andere tools, zoals het gebruik van uw website (Google Analytics). Dit alles levert geen financiële data op die direct in een ROI-calculatie kunnen worden gebruikt, maar het is wel erg waardevolle stuurinformatie. Uw analyse ervan moet leiden tot betere resultaten.

Als u de tijd neemt om te luisteren naar wat de doelgroep zegt en hierop reageert met relevante content dan stijgt de waarde van de relatie. Wees eer­lijk en oprecht naar uw potentiële en bestaande klanten, neem de tijd om ze te leren kennen en u zult merken dat zij meer worden dan een volger, nl. een vertegenwoordiger van uw organisatie. Derge­lijke relaties verbeteren uw financiële resultaat (de Return).

Begin met het meten van de ROR (Return On Relationship). Welke activiteiten en tactieken voor het aangaan van relaties leveren het resultaat op dat u verwachtte of hoopte? Ga hierbij verder dan de social media KPI’s door bijvoorbeeld de sales pijplijn hieraan te relateren.

Conclusie

Waardevolle relaties zijn voor elke organisatie cruciaal. Investeer erin, bouw ze en onderhoud ze. Produceer en communiceer relevante content. Neem de tijd en hanteer een gestructureerde aanpak. Zorg voor de juiste rapportage op de KPI’s en meet de ROR.

Meer informatie over het produceren van relevante content en communicatie via sociale media is beschikbaar op Swink’s Content Creatie en Swink’s Social Networks Communication.